Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

KIK logo RGBEelprojektiga kavandatakse kalade rändetingimuste parendamist Pärnumaal Audru vallas Kabriste külas
Lindi oja (VEE112170) paikneval Lindi paisul (x= 6466322; y= 516720).

Lindi pais asub ca 0,2 km kaugusel suudmest Pärnu lahes. Paisjärve veelaskmeks on amortiseerunud kaev-veelase, mis ei võimalda veetasemete reguleerimist paisjärves.

Veetasemete vahe paisjärves ja selle alavees on sõltuvuses sademevee hulgast ja merevee tasemest (väliuurimistööde ajal 05.09. 2016. oli ülaveetase 1.47m ja alaveetase -0,05).Pais on ületamatuks rändetõkkeks kaladele.

» Projekti dokumendid ja materjalid

Veebilehel kasutatakse küpsiseid