Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

KIK logo RGB2014 aasta mais lõppesid tööd Kihlepa puurkaev pumplas. Tööde käigus teostati pumpla sisene sanitaarremont ja paigaldati veetöötlusseadmed.

Kirjeldatud tööde teostamine sai võimalikuks tänu Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt eraldatud toetusele, kes finantseeris 80% ulatuses tööde teostamist.

Ehitustööde teostajaks oli Miridon OÜ ja ehitusjärelevalvet teostas P.P Ehitusjärelevalve OÜ. Projekti tulemusena on saanud lahenduse senised Kihlepa küla kehva veekvaliteedi probleemid, pumpla on saanud kaasaegsed veepuhastusseadmed ja pumplast väljuv vesi vastab joogiveele kehtestatud normidele.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid