Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pärnu linna poolt eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise kord
Nõukogu liikmete ja esimeeste tasu suuruse määramine
SA Pärnu Haigla nõukogu liikmete tasu suuruse määramine

Sihtasutused

SA Pärnu Haigla
SA Endla Teater
SA Pärnu Muuseum
SA Pärnumaa Arenduskeskus (SAPA)
SA Tõstamaa Hooldekodu
SA Tõstamaa Mõis
SA Kihnu Kultuuriruum


Mittetulundusühingud

MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus
MTÜ Pärnumaa Omavalitsuste Liit
MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu
MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu
MTÜ Pärnumaa Jäätmehoolduse ja Heakorra Keskus
MTÜ Võidu Sadam

 

Äriühingud

AS Pärnu Vesi
Estonia Spa Hotels AS
OÜ Paikre
SuFe OÜ

Linna esindaja kohustused äriühingu nõukogus 

Linna esindaja äriühingu nõukogus on kohustatud tegutsema temalt oodatava ettenägelikkuse ja pädevusega, lähtudes äriühingu eesmärkidest ja vajadusest tagada linna kui aktsionäri huvide kaitse.

Linna esindaja peab nõukogu liikme ülesannete täitmisel:
1) täitma nõukogu töös osalemisel linnavalitsuse suuniseid. Linnavalitsuse suunised esitatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil. Suuniste täitmine ei ole kohustuslik, kui suunised on selgelt vastuolus äriühingu huvidega
2) esitama linnavalitsusele või linnapeale soovitud vormis ja tähtajaks informatsiooni nõukogu tegevuse kohta
3) andma linnavalitsusele või linnapeale aru oma tegevusest nõukogu liikmena
4) esitama linnavalitsusele või linnapeale soovitud vormis ja tähtajaks informatsiooni äriühingu tegevuse kohta

Linna äriühingu nõukogu esimees on kohustatud esitama linnavalitsusele:
1) nõukogu koosoleku päevakorra vähemalt üks tööpäev enne koosoleku toimumist; nõukogu otsuse vastuvõtmise korral koosolekut kokku kutsumata tuleb esitada otsuse eelnõu
2) nõukogu koosoleku protokolli kohe pärast selle vormistamist; kui nõukogu otsus võeti vastu koosolekut kokku kutsumata, tuleb esitada hääletusprotokoll
3) vähemalt kord nelja kuu jooksul juhatuse kirjaliku ülevaate äriühingu majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast koos omapoolse arvamusega

Veebilehel kasutatakse küpsiseid