Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Ideekavandid ootame hiljemalt 7. märtsil 2024 kell 16

Arhitektuurivõistluse objektiks on Pärnus Vallikääru pargis asuv vabaõhu kontsertpaik. Konkursi eesmärgiks on valida parim arhitektuurne, kasutusfunktsioonile ja linnaehituslikult sobivaim lahendus vabaõhulava, pealtvaatajate istumisala ja abihoone rajamiseks ajaloolisse bastionaalvööndisse. Lahendus peab olema arhitektuurselt kõrgetasemeline, mugav ja funktsionaalne kasutajale ning rajatav optimaalsete kuludega.

• Võistlusala suurusega ~11 200 m2 asub Pärnu vanalinna piiril bastionaalvööndis Luna bastionil. Lisaks Õhtu 1a kinnistule (üldkasutatav maa, KÜ 62510:121:8750), mille suurus on 4 207 m2, hõlmab võistlusala osaliselt kinnistuid Vallikääru park P1 (üldkasutatav maa, KÜ 62510:122:0001), Õhtu T1 (transpordimaa, KÜ 62510:122:0007) ja Õhtu T2 (transpordimaa, KÜ 62510:121:0003).

• Vallikäär paikneb ehitus- ja arheoloogiamälestise Pärnu linnakindlustused alal (mälestise reg nr 16677) ning Pärnu muinsuskaitsealal (reg nr 27007). 
• Võistlusalal kehtivad Pärnu vallikraavi ja Õhtu tn 1a administratiivhoone-lava muinsuskaitse eritingimused vallikraavi heakorrastamiseks ja võimalike uusehitiste projekteerimiseks (võistlusülesande lisa 3)
• Võistlusalal kehtib Pärnu Vallikääru ja selle lähiümbruse detailplaneering (võistlusülesande lisa 4)

Tingimused, materjalid
• Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistluse väljakuulutamine (Pärnu linnavalitsuse 13.11.2023 korraldus nr 729)
Tingimuste muutmine (Pärnu linnavalitsuse 15.01.2024 korraldus nr 24)

• Hankemenetlus viiakse läbi ning alusdokumendid on avaldatud e-riigihangete registris (e-RHR) (viitenumber 270220)
• Konkursil osalemiseks, teavituste saamiseks ja küsimuste esitamiseks peab osaleja e-RHR-s hanke juurde registreeruma 
Võistlusülesanne ja lisamaterjalid 

Pakkumused tuleb esitada hiljemalt 7. märtsil 2024 kell 16
• Pakkumuse kvalifitseerimis- ja vastavusdokumendid tuleb esitada e-RHR-s
• Ideekavandi võistlustööd sisaldavad materjalid (pakend) tuleb tähtajaks tuua Pärnu linnavalitsusse (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn) või Eesti Arhitektide Liitu (Põhja pst 27a, 10415 Tallinn) või saata omal vastutusel postiga või kulleriga

Ajakava
• Võistlusülesande ja kavandi arhitektuurse lahenduse kohta küsimuste esitamise viimane päev - 15. veebruar 2024
• Konkursi dokumentide kohta küsimuste esitamise viimane päev - 22. veebruar 2024
• Ideekonkursile ideekavandite esitamise tähtaeg - 7. märtsil 2024 kl 16
• Pakkumuste avamine e-RHR-is - 7. märtsil 2024 hiljemalt kl 17
• Komisjon avab pakendid 2024. aasta 10. nädalal
• Ideekavandite hindamine ja tulemuste avalikustamine hiljemalt 2024. aasta 15. nädal

• Arhitektuurivõistluse korraldaja on Pärnu linnavalitsus
• Võistlusülesande koostas arhitekt Eve Komp. Võistlusülesanne on kooskõlastatud Eesti Arhitektide Liidu ja Muinsuskaitseametiga

• Hankija: Pärnu linnavalitsus
• Kaaskorraldaja: MTÜ Eesti Arhitektide Liit, volitatud isik Ingrid Mald, 511 0571,  info[at]arhliit.ee, www.arhliit.ee
• Ideekonkursi läbiviija: Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond, 444 8330, planeerimine[at]parnu.ee
• Ideekonkursi eest vastutav isik: linnakujunduse spetsialist Janno Poopuu, 524 6280, janno.poopuu[at]parnu.ee
• Hankija kontaktisik: riigihangete peaspetsialist Eve Kukk, 5342 6166, eve.kukk[at]parnu.ee

Arhitektuurivõistluse korraldab arendaja Brackmann Arendus OÜ  koostöös Pärnu linnavalitsusega ja võistlustingimused on kooskõlastatud  Eesti Arhitektide Liiduga.

Võistluse eesmärk on kõrgetasemelise arhitektuurse lahenduse leidmine Ranna puiestee 7 kinnistu  hoonestamiseks avaliku arhitektuurikonkursi läbiviimisega.

Kinnistule kavandatav hoonestus peab arhitektuurselt ja linnaehituslikult sobituma antud asukohta, luues ühtse terviku kogu ümbritseva Pärnu rannaala keskkonnaga.  Hoonestuse kavandamisel säilitada maksimaalselt rohelust, kus hoonestus moodustaks harmoonilise terviku koos ümbritseva haljastuse ja rannakeskkonnaga.  Hoonestusele tuleb tagada väärikas arhitektuurne lahendus, mis sobitub Pärnu linna ajaloolisesse rannapiirkonda ning arvestab seal olemasolevate ja kavandatavate hoonetega.

Arhitektuurivõistluse võistlustingimused
Ranna puiestee 7 kinnistu detailplaneering (Pärnu linnavolikogu 17.04.2014 otsus nr 29)

Ajakava:
• Võistluse algus 9. september 2022
• Võistluse kohta küsimuste esitamise viimane päev oli 27. oktoober 2022
• Võistlustöid sai esitada kuni 11. november 2022 kl 16
• Žürii hindas töid 1. detsembril 2022 
• Võistlustööde avati ja autorite avalikustati 5. detsembril 2022

Tulemused
Arhitektuurikonkursi võitis võistlustöö DÜÜN. SKAD arhitektid OÜ, arhitektid Sten Ader, Maarja Elm-Sadam ja Rasmus Soonvald.
II koht võistlustöö OSKAR. Arhitektuurbüroo Molumba OÜ, arhitektid Johan Tali ja Karli Luik
III koht võistlustöö TOOTEM. Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal OÜ, arhitektid Ra Luhse ja Tanel Tuhal

Loe lisaks:
06.12.22 Pärnu Ranna puiestee 7 arhitektuurikonkursi võitjaks sai SKAD arhitektid OÜ (Brackmann Arendus OÜ pressiteade)
06.12.22 GALERII ⟩ Keskranna äärse ala arhitektuurikonkursil võidutsesid lained ja luited (Pärnu Postimees, tellijale)

Võistlustöö DÜÜN 
Ranna pst 7 arhitektuurikonkursi võidutöö DÜÜN

 

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks oli leida Pärnu kesklinnas Pikk 14a, Aia 2a, Lai 15b, Pikk 16b ja Pikk 18 kinnistute ja vahetult külgneva avaliku linnaruumi parim planeeringu-ja hoonestuslahendus. 

Võistlustöölt oodati võistlusalas oleva linnaruumi läbi töötamist ja mõtestamist arvestades kvartali asukohta kesklinnas ja linnakeskkonnas üldisemalt ning Pärnu linna eesmärki elava ja tänavaruumiga suhtleva linnaruumi loomiseks.

Võistlusalal kehtib Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsusega nr 39 kehtestatud Ringi tn, Aia tn ja politseimaja vahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneering

• Pakkumusi sai esitada 22. oktoobrini 2021 
• Hankemenetlus viidi läbi riigihangete registris (RHR) (viitenumber 240143)
Lisamaterjalid (võistlusülesanne, skeemid, fotod, tõlked)

Tulemused
Ideekonkursile esitati kaks tööd märgusõnadega „BALLAAD“ ja „TIMBERLAND“. Arhitektuurivõistluse žürii 16.12.2021 otsuse alusel jäeti konkursi võitja auhind määramata ning tunnistati Pärnu Pikk, Pargi, Lai ja Aia tänavate vahelise kvartali arhitektuurivõistlus ebaõnnestunuks.

20.12.21 Pärnu Pikk, Pargi, Lai ja Aia tänavate vahelise kvartali arhitektuurivõistluse ebaõnnestunuks tunnistamine
01.11.21 Ideekonkursi osalejate kvalifitseerimine ning pakkumuste vastavaks tunnistamine


Vaata lisaks:
26.10.21 Pika, Pargi, Laia ja Aia tänavate kvartali arhitektuurivõistlusele laekus kaks tööd
17.08.21 Arhitektuurivõistlus Pika, Pargi, Laia ja Aia tänavate vahelisele kvartalile

Kontaktid
• Hankija: Pärnu Linnavalitsus
• Kaaskorraldaja: MTÜ Eesti Arhitektide Liit, volitatud isik Ingrid Mald,  511 0571,  info[at]arhliit.ee, www.arhliit.ee
• Ideekonkursi läbiviija: Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond, 444 8330, planeerimine[at]parnu.ee
• Ideekonkursi eest vastutav isik: linnakujunduse spetsialist Janno Poopuu, 444 8346, janno.poopuu[at]parnu.ee
• Hankija kontaktisik: riigihangete peaspetsialist Eve Kukk, 444 8312, eve.kukk[at]parnu.ee

Koostamisel oleva, kogu Pärnu linna hõlmava üldplaneeringu eesmärgiks on arendada Pärnu haldusterritooriumi terviklikult, panna paika piirkondlikke erisusi ja vajadusi arvestades ruumilise arengu põhimõtted ning seada nende täide viimiseks vajalikud tingimused.

Üldplaneeringu koostamise raames viis linnavalitsus 18. jaanuarist 31. märtsini 2021 läbi ideekorje, mille eemärgiks oli kaasata üldplaneeringu visiooni väljatöötamisse linnaelanikke ning saada seeläbi väärtuslikku sisendit üldplaneeringu lähteseisukohtadele.

Ideekorje perioodil oli kõigil huvilistel võimalik teha koostatavasse üldplaneeringusse asukohaga seotud ettepanekuid kaardirakenduse kaudu. Kokku esitati 455 ettepanekut. 

125 ideed tuli parkide, rohealade ja kõigile kasutamiseks mõeldud väliruumi valdkonda, 97 ettepanekut ehituse ja arendustegevuse ning 54 ettepanekut üldkasutavate teenuste valdkonda. Kümmekond ettepanekut tehti väärtuslike üksikobjektide ja aladega seoses ning 32 ettepaneku puhul puudus konkreetne teemavaldkond.

Esitatud ettepanekud on abiks üldplaneeringu lähteseisukohtade väljatöötamisel, mille alusel hakatakse koostama üldplaneeringu eskiislahendust.

Täname kõiki, kes oma mõtted esitasid!

Linnavalitsuse vastused esitatud ettepanekutele avaldame peagi ideekorje kaardirakenduses.

Vaata lisaks:
Esitatud ideed
Üks Pärnu ja üks üldplaneering (Henri Eessalu, endine Pärnu linnaarhitekt)
Üldplaneeringu ideekorjele saabus 455 ideed

Ideekorjes olid oodatud järgmised teemad:
• Ehitus ja arendustegevus. Kuhu ja millist arendustegevust võiks kavandada (nt elamualad, ettevõtlusalad, tööstusalad, põllumajandustootmisega seotud alad jms)?
• Üldkasutatavad teenused. Milliseid teenuseid (kultuur, sport, haridus, vaba-aeg, kaubandus jms) on vajalik juurde kavandada ja milliseid olemasolevaid teenuseid ruumiliselt edasi arendada?
• Ühendused ja juurdepääsud. Milliste liikumisteede ja ühenduste järgi oleks vajadus? Kust pääseb vee äärsetele aladele ja kus oleks vajalik parendada kalda alale juurdepääsu?
• Pargid, rohealad ja kõigile kasutamiseks mõeldud väliruum. Millised on piirkonnas puhkamiseks ja jalutamiseks kasutatavad metsaalad ja kus vajaks puhkemetsade kasutatavus parendamist? Kus võiksid asuda piirkonnas aktiivse kasutusega pargialad (välijõusaalid, mänguväljakud, palliplatsid jms)? Milliseid puhkealasid või kogukondliku kasutusega alasid võiks veel olla? Kus ja kuidas vajaks parendamist kõigile kasutamiseks mõeldud avalik väliruum (linnaväljakud, ühiskondlike- ja ärihoonete õuealad, tänavate ruum, puhke- ja pargialad jm sarnased kõigi jaoks avalikult kasutatavad alad?
• Väärtuslikud üksikobjektid ja alad. Millised on piirkonna ilusa vaatega kohad, väärtusliku miljööga hooned ja hoonegrupid, puud, puudegrupid või muud tähelepanu väärsed objektid või maastikud, mis vajaksid kohalikul tasandil väärtustamist ja kaitset? Mis on nende väärtus?

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on saada parim väliruumi ideelahendus Keskväljaku ja Pika tänava piirkonnale Pärnus, kavandades terviklik ja kõrgetasemeline avaliku ruumi võrgustik, mis seob vanalinna jõeäärsete rekreatsiooni- ja ettevõtlusaladega.

Võistlusala moodustavad Vaasa park, Keskväljak ja neid piiravad tänavad ning Pika tänavaga (Akadeemia tänavast kuni Ringi tänavani) külgnev avalik ruum.

Võistlusele eelnes ideekorje, milles oodati ala ümberkujundamiseks linlaste arvamusi ja ettepanekuid. Ideid sai esitada 29. juulist 6. septembrini 2020.  Vaata lisaks: Ideekorje Pärnu Keskväljaku ja Pika tänava ümberkujundamisek

Konkursitingimused
• Ideekonkursi hankementlus viidi läbi riigihangete registris (RHR) (viitenumber 230195)
• Pakkumusi sai esitada ja need avati e-RHR-is 05.03.2021
• Projekteerimistööde orienteeruv periood on 2021. aasta I-IV kvartal

• Hankija: Pärnu Linnavalitsus
• Kaaskorraldaja: MTÜ Eesti Arhitektide Liit, volitatud isik Ingrid Mald,  511 0571,  info[at]arhliit.ee, www.arhliit.ee 
• Ideekonkursi läbiviija: Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond, 444 8330, planeerimine[at]parnu.ee
• Ideekonkursi eest vastutav isik: linnakujunduse spetsialist Janno Poopuu, 444 8346, janno.poopuu[at]parnu.ee
• Hankija kontaktisik: riigihangete peaspetsialist Eve Kukk, 444 8312, eve.kukk[at]parnu.ee


Tulemused
Arhitektuurivõistlusele laekus seitse tööd, millest žürii valis välja viis preemiaväärilist ideekavandit. Nimeümbrikud avati ning võitja kuulutatati välja 7. mail 2021. 

Premeeritud ideekavandid
I preemia "Uus-Pärnu" (Xenia Angela Sooniste, Jõnn Sooniste ja Andreas Krigoltoi osaühingust J+XS OÜ)
II preemia "Lohe" (Agur-Andri Tarmo, Anna Temmo, Irina Raud ja Erkki Tammeleht arhitektuuribüroost R-Konsult)
III preemia "Pärlikee" (Juhan Teppart, Helen Erik, Karin Bachmann ja Mirko Traks osaühingust Kino Maastikuarhitektid)
Ergutuspreemiad: "Müüdimeri" (Tanel Tuhal arhitektuuribüroost Luhse ja Tuhal OÜ) ja "Keskpunkt" (Villem Tomiste)

Esimese koha ideekavandi autoreid premeeritakse 10 000, teise koha töö autoreid 8000 ja kolmanda koha töö autoreid 6000 euroga. Antakse ka kaks ergutuspreemiat, mille suuruseks on 3000 eurot.

Vaata ka: 
21.12.21 Pärnu linnaarhitekt: Keskväljaku arhitektuurivõistlusest ehk alati ei lähe nii nagu plaanitud
07.05.21 Pärnu kesklinna ümberkujundamiseks saadeti huvitavaid ideid
04.05.21 Reedel selguvad Keskväljaku ja Pika tänava arhitektuurivõistluse võitjad
08.03.21 Keskväljaku ja Pika tänava piirkonna arhitektuurivõistlusele laekus seitse tööd

keskv2ljaku ideekorje2Ideekorje fookuses on Keskväljak, Vaasa park, Pikk tänav ja seda ümbritsev ala, mille ümberkujundamiseks ootame linlaste arvamusi ja ettepanekuid. 

Pika tänava ja Keskväljaku ala ümber kujundamine võimaldab tekitada kesklinna alale sidusa ning jalakäijasõbraliku avaliku ruumi ühendades vanalinna ala jõe äärse alaga ning lisada piirkonda kesklinnale kohast funktsiooni. Ideekorje on oluline sisend Keskväljaku ja Pika tänava arenguvisiooni loomisel ja arhitektuurivõistluse ettevalmistamisel.

Ideid sai esitada 29. juulist 6. septembrini 2020

Ideid oodati teemadel:
» Avalik ruum - kuhu ja millist avalikku ruumi luua, et see oleks atraktiivne ning lihtsasti juurdepääsetav ning kõigi poolt kasutatav;
» Hoonestus, teenused, avalikud üritused, vaba aeg - milliseid teenuseid ja kuhu oleks juurde vaja luua, kuhu ja milliseid täiendavaid võimalusi oleks vaja juurde kavandada vaba aja meeleolukaks ja tervislikuks veetmiseks;
» Liiklus, parkimine, ühistransport - kuhu ja milliste liikumisteede ja parkimisalade järele on vajadus, et igapäevased liikumised oleksid hõlpsamad, kas jalakäijate ala osakaalu tuleks suurendada ja liikumisturvalisust parandada;
» Pargid, rohealad - milliste piirkondade haljastust on vaja muuta või kuhu rohelust juurde tuua.

Loe/kuula lisaks:
» Esitatud ideed
» Pärnu kesklinn peaks arhitektuurivõistluse abil jalakäijasõbralikumaks ja ohutumaks muutuma (Pärnu Postimees, 10.12.2020)
» Pärnu asub muutma Endla esist väljakut ja Pika tänava piirkonda (ERR 02.12.2020)
» Pärnu tahab kesklinna ümber kujundada (23.11.2020)
» Liigume nüüdisaegse linnasüdame suunas (Pärnu Postimees, 15.09.2020) 
» Linnarahva nägemuses on Keskväljakul nii lugemisalad kui kohvikud ja vaateratas (Pärnu Postimees, 08.09.2020)
» Pärnu Pooltunnis Keskväljaku ja Pika tänava ümberkujundamise ideekorjest (TRE raadio, 25.08.2020)
» Anname Pärnu kesklinnale koos uue hingamise! (Pärnu Postimees, 18.08.2020)
» Noorte [eel]arvamusfestival. Arutleti linnaruumi arendamise teemal (02.08.2020)
» Pärnu ootab ettepanekuid kesklinna ümberkujundamiseks (29.07.2020)


Ala asendiplaan
ideekorje ala asendiplaan


Võistluse eesmärgiks oli leida Audru aleviku keskosale parim arhitektuurne ideelahendus. Ümberehituse eesmärgiks on ruumi muutmine praegusest lahendusest inimsõbralikumaks ja mitmekesisemaks, tänapäevaseks, esinduslikuks ja ajaloolist pärandit rõhutavaks avalikuks ruumiks, mis pakub meeldivat ja turvalist olemist ning tegevusvõimalusi igas vanuses inimesele igal aastaajal. Arhitektuurivõistlus toimus arhitektuuriprogrammi „Hea avalik ruum“ raames, mida kureerib Eesti Arhitektide Liit. 

Tulemused

» Konkursile laekus kokku kuus ideekavandit, mitte seast valis žürii välja tööd märksõnadega „Aeg ja ruum“, „Köide“, „Lõim“ ja „Väli“ 
» Võitjad kuulutati välja 14. augustil 2020 Audru osavallakeskuses
» Loe lisaks: Audru keskväljaku arhitektuurivõistluse võitis töö nimega „Köide“

1. koht – „Köide“ Ambient Design OÜ ja AV Disain OÜ (autorid Anne Vingisar, Annika Valkna, Üllar Ambos, Peep Moorast) – preemia 7000 eurot
2. koht – „Väli“ Punktiir OÜ (autorid Eve Komp, Eva-Liisa Lepik, Liina-Liis Pihu, Lidia Zarudnaya) – preemia 5000 eurot
3. koht – "Aeg ja ruum“ Lootusprojekt OÜ (autorid Häli-Ann Tooms, Mari-Liis Männik) – preemia 2000 eurot
Ergutuspreemia – „Lõim“ Lootusprojekt OÜ (autorid Kersti Lootus, Mare Kõrgekuhi, Piret Müüripeal) – preemia 1000 eurot

* Tööde failid on mahukad, laadimine võib võtta aega


Võidutöö "Köide"
Audru keskv2ljak v6idutoo Koide2 Audru keskv2ljak v6idutoo Koide


Konkursi tingimused

Võistlusala moodustavad osaliselt või täielikult järgmised kinnistud Pärnu linnas Audru osavallas:
• Ringi tn 1a (katastritunnus 62401:001:0348)
• Pärna allee 7 (katastritunnus 15904:003:0439)
• Mõisa park P1 (katastritunnus 62401:001:0674)
• Pärna allee 14 (katastritunnus 15904:003:0438)
• Sauna tänav (katastritunnus 62401:001:0553)
• Sauna tn 1 (katastritunnus 15904:003:0435)
• 19114 Audru-Valgeranna tee (katastritunnus 15904:003:0408)
• Ringi tänav L1 (katastritunnus 62401:001:0565)

Võistlusalal asuvad järgmised ehitismälestised: Audru mõisa valitsejamaja (Audru muuseum, mälestis nr 16603), Audru mõisa viinavabrik (Audru kultuurikeskus, mälestis nr 16606) ja Audru mõisa park (mälestis nr 16604). Võistlusalasse jääv mõisapark on loodus-ja muinsuskaitsealune park.

» Ideekonkurss viidi läbi riigihangete registris (RHR) (viitenumber 222519)
» Ideekonkursi materjalid (RHR)

» Pakkumusi sai esitada 1. juulini 2020
» Võistlusülesande ja kavandi arhitektuurse lahenduse kohta küsimuste esitamise viimane päev oli 16. juuni 2020
» Konkursi dokumentide kohta küsimuste esitamise viimane päev oli 24. juuni 2020
» Komisjon avab pakendid 2020. aasta 27. nädalal
» Ideekavandeid hinnatakse ja tulemused avalikustatakse hiljemalt 2020. aasta 33. nädalal
» Projekteerimistööde orienteeruv periood on 2021. aasta I-IV kvartal


Kontaktid

» Hankija: Pärnu Linnavalitsus
» Kaaskorraldaja: MTÜ Eesti Arhitektide Liit, volitatud isik Ingrid Mald,  511 0571,  info[at]arhliit.ee, www.arhliit.ee
» Ideekonkursi läbiviija: Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond, 444 8330, planeerimine[at]parnu.ee
» Ideekonkursi eest vastutav isik: linnakujunduse spetsialist Janno Poopuu, 444 8346, janno.poopuu[at]parnu.ee
» Hankija kontaktisik: riigihangete peaspetsialist Eve Kukk, 444 8312, eve.kukk[at]parnu.ee

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on saada parim arhitektuurne ja konstruktiivne lahendus Pärnu Raba – Lai tänava sillale ja sillakoridoriga seotud liikluslahendusele ning külgneva ala maastikuarhitektuursele ja linnaruumilisele lahendusele.

Võistlusala asub Pärnu kesklinna ja Rääma linnaosa piiril Pärnu jõe paremkaldal asuva Raba tänava ning vasakkaldal asuva Laia tänava vahelisel alal. Võistlusala pindala kokku on 53,8 ha. Võistlusalasse jäävad järgmised kinnistud: Lai tn 24 (62510:131:4350), Lai tn 26 (62510:131:9611), Paremkalda kallasrada L4 (62507:018:0002), Raba tänav T2 (62507:018:0001), Rääma tn 23 (62507:018:3540).

Arhitektuurivõistluse alused:
Raba-Lai tänava silla detailplaneering (I etapi alas) (kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 26.092019 otsusega nr 70)
• Pärnu linnavalitsuse ja EAL-i vaheline leping arhitektuurivõistluse läbiviimiseks (06.06.2019 nr 8-4/717-70)
EALi arhitektuurivõistluste juhend 2013

Konkursitingimused
• Ideekonkurss viidi läbi 9.12.2019–10.03.2020  riigihangete registris (RHR) (viitenumber 217156)
Ideekonkursi materjalid (riigihanke alusdokumendid, võistlusülesanne- ja juhend) 

• Hankija: Pärnu Linnavalitsus
• Kaaskorraldaja: MTÜ Eesti Arhitektide Liit, volitatud isik Ingrid Mald,  511 0571,  info[at]arhliit.ee, www.arhliit.ee
• Ideekonkursi läbiviija: Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond, 444 8330, planeerimine[at]parnu.ee
• Ideekonkursi eest vastutav isik: linnakujunduse spetsialist Janno Poopuu, 444 8346, janno.poopuu[at]parnu.ee
• Hankija kontaktisik: riigihangete peaspetsialist Eve Kukk, 444 8312, eve.kukk[at]parnu.ee


Tulemused

Arhitektuurivõitlusele laekus üheksa ideekavandit, kaks pakkumust jättis linnavalitsus kvalifitseerimata, sest need ei vastanud riigihanke tingimustele. Preemiavääriliseks tunnistas žürii viis tööd märgusõnadega "Kawa", "Luik", "Sillaallee", "Silmus" ja "Viiv".

Auhinnatud tööde ümbrikud avati 1. aprillil 2020 ning otseülekande vahendusel sai näha, kes võitis Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistluse ja millise silla arhitektid Pärnule välja pakkusid.
• Otseülekande järelvaatamine
• Pärnu Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistluse tulemuste heaks kiitmine (Pärnu linnavalitsuse 01.01.2020 korraldus nr 216)

Preemiad:
I preemia: Luik (Mari-Liis Vunder, Sandra Vahi, Johannes Heine ja Grete Soosalu arhitektuuribüroost Trilog Studio OÜ ja ehitusfirmast Fidele Ehituse OÜ)
II preemia: Kawa (Andres Lember ja Andreas Papp OÜ-st Male Maja)
III preemia: Viiv (Karli Luik, Johan Tali, Harri Kaplan, Heidi Urb ja Ivo Roolaht OÜ-st Molumba)

Ergutuspreemiad: Sillaallee (Madis Eek, Ander Roosipuu ja Juhan Teppart arhitektuuribüroost Eek&Mutso OÜ) ja Silmus (Rasa Gravite, Zane Kalnina, Viesturs Dille, Valdis Linde, Janis Lielmanis, Karlis Lauders, Rita Laudere, Girts Škupelis ja Tõnu Laanemäe äriühingutest SIA Lauder Architects ja Symptom Arhitekt OÜ)
Äramärgitud tööd: Luts ja Peegeldus

Vaata ka:
Pressiteade 13.10.20: Valminud on Pärnu kolmanda silla eskiislahendus
Pressiteade 01.04.20: Pärnu uue autosilla arhitektuurivõistluse võitis võistlustöö „Luik“


I preemia: Luik
Võidutöö Luik


II preemia: Kawa
Kawa


III preemia: Viiv
viiv

» Võistluse eesmärk on saada parim lahendus krundi Lai tn 15a hoonestamiseks lähtudes kehtivast detailplaneeringust.
» Hoonestus peab arhitektuurselt ja linnaehituslikult sobima antud asukohta, st seostuma Lai tn 15 kavandatud hoone arhitektuuriga, olema ratsionaalselt teostatav, mugav ja funktsionaalne lõppkasutajale ning energiasäästlik.  » Esimese korruse tasandil peab hoone olema linnaruumiga sidus ja avatud eriti Aia tn poolses osas.

» Võistlusala asub Pärnu kesklinnas Laia tänava ääres Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis.
» Võistlusalal kehtib Ringi tn, Aia tn ja Politseimaja vahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneering, mis on kehtestatud 15.05.2014 Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsusega nr 39.  Planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses (DP nr 1.51)

» Võistlustingimused
» Võistlustööde esitamise tähtaeg 28. oktoober 2019 kell 16.00
» Küsimuste esitamine 17. oktoobrini 2019


Vaata lisaks: Pärnu Postimees 25.11.2019 Pildid: arhitektuurikonkursi võidutöö paneb punkti kesklinna kerkivale hoonekompleksile

Lai15 DP kaart

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on parima arhitektuurse ja kasutusfunktsioonile sobivaima lahenduse leidmine Pärnu kunstihoonele ning sellega piirnevale väliruumile.

Multifunktsionaalne kunstihoone, mis koosneb galeriidest ja saalidest, Pärnu Kunstikooli ruumidest ning loomemajanduse rendipindadest, on kavandatud Pärnu kesklinna, Pikk tn 14 (62501:001:0198) kinnistule. Sellega piirnevale Ringi tn 2 kinnistule (62510:127:0030) on kavandatud avalik linnaväljak.

» Ringi tn, Aia tn ja politseimaja vahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneering

Osalemise tingimused
» Hankemenetlus viidi läbi riigihangete registris (e-RHR)
» Hankedokumendid
» Võistlusülesande abimaterjalid 
» EALi arhitektuurivõistluste juhend 2013

» Arhitektuurikonkursi algus: 06.02.2019
» Ideekavandite esitamine: 03.05.19 kella 16ni
» Võistlusülesande ja kavandi arhitektuurse lahenduse kohta küsimuste esitamise viimane päev: 15.04.19
» Konkursi dokumentide kohta küsimuste esitamise viimane päev: 26.04.19
» Pakkumused avati: 03.05.19 kl 16
» Ideekavandite hindamine: 10.05.19
» Tulemuste avalikustamine: 04.06.19

Arhitektuurivõistluse peakorraldaja: Pärnu Linnavalitsus
Ideekonkursi eest vastutav isik: linnakujunduse spetsialist Janno Poopuu, 444 8346, janno.poopuu[at]parnu.ee
Hankija kontaktisik: riigihangete peaspetsialist Eve Kukk, 444 8312, eve.kukk[at]parnu.ee


Tulemused
Konkursile laekus 11 kavandit, mille seast valis žürii välja viis tööd märksõnadega „Puri“, „Pablo & Jackson“, „Art Port“ (samanimelisi töid oli kolm, väljavalitud töö laekus kell 15.12), „Sisse“ ja „Nurgakivi“.

I preemia: „Sisse“ (Salto AB arhitektid Maarja Kask, Ralf Lõoke ja Martin McLean)
II preemia: „Nurgakivi“ (BOA OÜ arhitektid Anto Savi, Jürgen Lepper, Margus Soonets ja Maiu Hirtentreu)
III preemia: „Art Port“ (saabumise kellaaeg 15.12) (Molumba arhitektid Karli Luik, Johan Tali ja Harri Kaplan)
Ergutuspreemiad: „Puri“ (Metusala Arhitektid Egon Metusala ja Liis Uustali) ja „Pablo&Jackson“ (Part OÜ arhitektid Siim Tuksam ja Sille Pihlak)


» Võistluse eesmärk on saada parim lahendus krundi Lai tn 15 hoonestamiseks lähtudes kehtivast detailplaneeringust.

» Võistlusala asub Pärnu kesklinnas Laia tänava ääres Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaitsevööndis.
» Võistlusalal kehtib Ringi tn, Aia tn ja Politseimaja vahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneering, mis on kehtestatud 15.05.2014 Pärnu linnavolikogu 15.05.2014 otsusega nr 39.  Planeeringuga saab tutvuda detailplaneeringute kaardirakenduses (DP nr 1.51)

» Võistlustingimused

Võistlustööde esitamise tähtaeg on 8. märts 2019 kell 16.00
» Võistlustööde tuleb esitada ühevärvilises, ilma väliste eraldusmärkideta ja eritunnusteta kinnises pakendis, märkega “Pärnu, Lai tn 15 hoone eskiis”.
» Võistlustöö tuleb tuua OÜ Ren Tar Est kontorisse (Pikk 12, Pärnu)
» Võistlustööd võib samale aadressile saata ka posti teel või kulleriga. 

Küsimusi võistluse kohta saab esitada 1. märtsini 2019
telefonil 503 3813
e-postil vallo.palm[at]gmail.com

Võidutöö avalikustab korraldaja hiljemalt 20. märtsil Pärnu Postimehes

Vaata lisaks: Pärnu Postimees 26.03.2019 Pildid: südalinna kinnistu arhitektuurikonkursi võidutöö võib hakata kerkima sügisel


Lai15 DP kaart

Visioonivõistluse eesmärgiks on parima arhitektuurse ja funktsionaalse lahenduse saamine Pärnu rannaala ja selle lähiümbruse linnaruumile.

Võistluse korraldamine on tingitud soovist laiendada Pärnu keskranna ala Pärnu jõeni, pikendada rannapiirkonna kasutushooaega ja suurendada rannapiirkonna kasutusvõimalusi. Võistlusala hõlmab üldkasutuses (avalikku) Pärnu keskranna ala alates Pärnu jõe vasakkaldast kuni Kanali tänava pikenduseni, osaliselt Rannaparki ja Rannaniidu looduskaitseala.

Tingimused ja materjalid:
Pärnu rannaala visioonivõistluse eeskiri ja ülesanne
- Võistlusala ja selle lähiümbruse asendiplaan M 1:2000 
- Fotod

Konkursile laekus kuus tööd, mille seast valis kümneliikmeline žürii välja viis.

Tulemused
I preemia: „Asfalt sulas linnas“ (OÜ Mudel. Paco-Ernest Ulman, Kaarel Künnap, Lidia Zarudnaya, Kaja Sepper)
II preemia: „Peliloo“. (Scape Design Associates. Remi Kübar, Karla Steele-Gomez, Adina Matroz, Derek Oakman, Ching-Wei Yang)
III preemia: „Laulev Liiv“. (OÜ Stuudio Tallinn. Villem Tomiste)
Ergutuspreemiad: „Uide“ ja „Lähemale

Pärnu rannaala visioonivõistluse ideekonkursi tulemuste heaks kiitmine (Pärnu Linnavalitsuse 26.09.2017 korraldus nr 530)

Asfalt sulas linnas
1preemia asfalt

Peliloo
2preemia peliloo

Laulev Liiv
3preemia laulev

Korraldajad:
Pärnu Linnavalitsus – korraldaja/hankja
Eesti Arhitektide Liit - kaaskorraldaja

Lisainformatsioon:
Henri Eessalu
linnaarhitekt
444 8348
henri.eessalu[at]parnu.ee

Janno Poopuu
linnakunstnik
444 8346
janno.poopuu[at]parnu.ee

- Pärnu reisisadama ala arhitektuurivõistluse tingimuste heakskiitmine 
Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine
- Arhitektuurivõistluse tingimused
-
 Pärnu reisisadama- ala arhitektuurivõistluse tulemuste heakskiitmine

Arhitektuurivõistlus on Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu koostamise protsessi osa, leidmaks parim linnaruumiline lahendus Pärnu Kalda tn 2 krundi hoonestamiseks ja terviklahenduse leidmiseks Pärnu reisisadama alale. Võistluse aluseks on Pärnu Linnavalitsuse 16. veebruar 2015 korraldus nr 108 „Kalda tn 2 ja Kalda tn 4 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“. Arhitektuurivõistluse tulemuste põhjal jätkatakse juba algatatud detailplaneeringu koostamist.

Võistlusest võisid osa võtta kõik isikud või grupid, kelle esitatava ideekavandi üks kaasautor ja ühisosalejate (kollektiivi) esindaja omab volitatud arhitekti kutsekvalifikatsiooni tunnistust.

Tulemused
I preemia: võistlustöö nimega “Vanasadam" (Arhitekt Must OÜ)
II ja III preemia: võistlustöö nimega “Sadam“ (Salto AB OÜ) ja “Venus“ (Kavakava OÜ)
Ergutuspreemia: võistlustöö nimega “Sarvik“ (OÜ HG Arhitektuur)

Ajakava
- Võistluse algus: 27. juuni 2016
- Küsimuste esitamise tähtaeg: 18. september 2016
- Tööde esitamise tähtaeg: 14. oktoober kell 17.00 (postiga saatmisel postitempli kuupäev)
- Žürii töö: 15.-23. oktoober 2016
- Võitjate väljakuulutamine: hiljemalt 31. oktoober 2016

Korraldaja: Transcom Vara AS
Kontakt: Kaspar Kokk, kaspar.kokk[at]transcom.ee 

I preemia: võistlustöö nimega “Vanasadam" (Arhitekt Must OÜ)
reisisadama arhkonkurss 1preemia Vanasadam


II ja III preemia: võistlustöö nimega “Sadam“ (Salto AB OÜ)
reisisadama arhkonkurss 2.3preemia Sadam


II ja III preemia: võistlustöö nimega “Venus“ (Kavakava OÜ)
reisisadama arhkonkurss 2.3preemia Venus


Ergutuspreemia: võistlustöö nimega “Sarvik“ (OÜ HG Arhitektuur)
reisisadama arhkonkurss ergutuspreemia Sarvik

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks oli leida Pärnusse kavandatava ühistranspordi keskterminali hoone parim arhitektuurne lahendus aadressil Pikk tn 13 (praegune busside peatumis- ja parkimisala), tõsta ühistranspordi teenindustaset Pärnus ning kujundada nii hoonest kui ümbritsevast ruumist inimsõbralik, meeldiv ja sisukas kesklinna ruumi osa.

Ühistranspordi keskterminal Pärnu linnas (Jaamahoone) koondab kokku bussisõitjatele vajalikud teenused praegustelt eraldi asuvatelt pindadelt Pärnu bussijaamas ja selle lähiümbruses.

Jaamahoone võimaldab ühistranspordile juurdepääsu tehniliselt ja sisuliselt uuel tasemel ja see on väravaks ning info saamise kohaks linna saabumisel ja siit lahkumisel ning on hästi korraldatud ümberistumise kohaks eri transpordiliikide vahel (linna-, maa- ja kaugliinibussid, jalgrattad, taksod). Hoone peab olema kaasaegne ja mugav sõlmpunkt nii linna-, maa-, kui ka kaugliini bussidega liiklejatele.

Arhitektuurivõistluse tulemusi hindas komisjon. Komisjoni esimees on abilinnapea Rainer Aavik ja liikmeteks linnaarhitekt Henri Eessalu, linnakunstnik Janno Poopuu ja Pärnumaa Ühistranspordikeskus MTÜ juhataja Andrus Kärpuk.

Võistlusele esitati kaks tööd, võitjaks valiti "Speed".  Võidutöö on aluseks terminali edasisel projekteerimisel.
- Võistlustöö "Speed"
- Võistlustöö "Saluut"

Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond
Suur-Sepa 16, Pärnu 80098
444 8330
planeerimine[at]lv.parnu.ee

"Speed"
speed1

speed2

- Pärnu Linnavalitsuse 15.06.2015 korraldus nr 343  "Ideekonkursi „Pärnu Rüütli platsi ja selle lähiümbruse avaliku ruumi kujundusvõistlus” väljakuulutamine"

Ideekonkursi eesmärk oli leida Pärnu südalinna Rüütli platsi ja selle lähiümbrusega määratud alale parim avaliku ruumi ja autoliikluse ja kergliikluse korralduse lahendus. Ideekonkurss korraldati EV 100 arhitektuuriprogrammi "Hea avalik ruum" raames. Keskväljak on kavas välja ehitada EV 100 programmis hiljemalt aastaks 2018.

Konkursi žürii otsus kuulutada konkurss läbikukkunuks ning lõpetati konkursi menetlus ilma võitjaid välja selgitamata ja preemiafond jäeti välja jagamata.
Pärnu Rüütli platsi ja selle lähiümbruse avaliku ruumi kujundusvõistluse žürii hinnangul ei pakkunud ükski esitatud kavand olemasoleva linnaruumiga võrreldes tunduvalt paremat arhitektuurset kvaliteeti.

Hankija Pärnu Linnavalitsus, kaaskorraldaja MTÜ Eesti Arhitektide Liit

Pärnu Linnavalitsus tunnistas 11.01.2016 korraldusega nr 27 ideekonkursi läbikukkunuks ja lõpetas menetluse ilma võitjaid välja selgitamata ja jätta preemiafond välja jagamata.

2017. aastal korraldas Pärnu Linnavalitsus väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetlusega riigihanke “Pärnu Rüütli platsi ja ümbritsevate tänavate ümberkujundamise projekteerimine” (reg.number 182411). Hankemenetlusel edukaks pakkujaks tunnistati KAMP Arhitektid OÜ.
- Riigihanke pakkuja kvalifitseerimine, pakkumuse vastavaks ja edukaks tunnistamine (Pärnu Linnavalitsuse 02.02.2017 korraldus nr 92)
Hankedokumendid
- Rekonstrueerimisprojekti materjalid

Lisainfo:
Pärnu linnavalitsuse planeerimisosakond
444 8330
planeerimine[at]parnu.ee

- Pärnu Linnavalituse 06.04.2015 korraldus nr 198 „Arhitektuurivõistluse tingimuste heakskiitmine“

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks oli leida Pärnu Pikk tn 12 planeeritavale kaubandushoonele keskkonda rikastav arhitektuurne lahendus, mis on vastavuses Ringi tn, Aia tn ja politseimajavahelise maa-ala ning Aida tänava detailplaneeringuga.

Konkursile laekus 9 võistlustööd märgusõnadega: Volt, Raudjas; City Apartments, Vedur, Puitique, Platz, Pikk Tatar, Kräsupea, Depoo

Tulemused:
I KOHT „Raudjas“ - arhitektuuribüroo BOA OÜ, autorid Jürgen Lepper, Anto Savi, Margus Soonets.
II KOHT „Puitique“ - arhitektuuribüroo OÜ ab Kontekst, autorid Sille Pihlak, Siim Tuksam
III KOHT  „Pikk Tatar“ - arhitektuuribüroo Raivo Puusepp OÜ, autorid Taivo Puusepp, Katrin Vilba

Võistluse korraldaja:
OÜ Kinnisvaravaldus
registrikood 10434202
Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, Harju maakond, 75301
605 9400
urmas.sildnik[at]rimibaltic.com

PIkk12 Raudjas

Arhitektuurivõistluse tingimused (Pärnu Linnavalitsuse 30.06.2015 korraldus nr 360)
Arhitektuurivõistluse tulemused (Pärnu Linnavalitsuse 21.12.2015 korraldus nr 708)

Ideekonkursi eesmärgiks oli leida parim lahendus Pärnu linn, J. V. Jannseni tn 3/5/7 kinnistule planeeritavale kaubandushoonele. Võistlusest võisid osa võtta juriidilised isikud, kellel on õigus teostada Eestis arhitektuurset projekteerimist ning kellel on vastav majandustegevuse registri registreering.

Tulemused:
I KOHT võistlustöö nimega „Jess“ – BOA Arhitektuuribüroo OÜ
II KOHT võistlustöö nimega „Turg“ – Rein Murula Arhitektuuribüroo OÜ
III KOHT võistlustöö nimega „Tetris“ – Arhitektuuribüroo Luhse ja Tuhal OÜ

Võistluse korraldaja:
AS Kinnisvaravalduse
Põrguvälja tee 3, Pildiküla, Rae vald, Harju maakond, 75301
605 9400
urmas.sildnik[at]rimibaltic.com

- Pärnu Linnavalitsuse 04.05.2015 korraldus nr 245 "Arhitektuurivõistluse Port Artur 2 ja parkimismaja ühendava hoone ja galerii ideeplaneeringu” tingimuste heakskiitmine"

Arhitektuurivõistluse eesmärgiks oli leida parim linnaruumiline ideelahendus Pärnu kesklinnas asuvale väljakuäärsele alale koos võimalike hoonestusmahtude ja funktsionaalsete seostega. Arhitektuurivõistluse ala paikneb Pärnu kesklinnas Ringi ja Aida tänava ääres, Pika tänava ja jõe vahelisel maa-alal. 

Võistluse korraldaja:
Triple Invest OÜ
Hommiku 2, Pärnu
447 8881
keit[at]portartur.eePort Artur 2 ja parkimismaja vahelise hoone arhitektuurikonkursi tulemused
Pressiteade
04.09.2015

Port Artur korraldas arhitektuurivõistluse Aida tn 10 kinnistule Port Artur 2 ja parkimismaja ühendava hoone ja galerii rajamiseks.

Arhitektuurivõistluse ala paikneb Pärnu kesklinnas Ringi ja Aida tänava ääres, Pika tänava ja jõe vahelisel maa-alal. Port Artur soovib konkursi tulemusena lahendada parkimismaja, Aida 10 hoone ja Port Artur 2 keskuse ühendamise läbi galerii, samuti uue hoone fassaadi ja sisemise logistika. Arendamise laiem eesmärk on muuta piirkond atraktiivseks töö- ja ärikeskkonnaks linnakodanikele ja turistidele.

7. maist 30. juunini 2015 toimunud arhitektuurivõistlusele laekus kolm võistlustööd, millest üks ei vastanud konkursi tingimustele ja jäi hindamisest välja. Teise koha sai võistlustöö Port ja kolmanda koha projekt Pzzz. Arhitektuurivõistluse esimene koht jäi žürii otsusega välja andmata. Arhitektuurivõistluse žürii leidis üksmeelselt, et teise ja kolmanda koha pälvinud tööd ei olnud võidutööks piisavalt tugevad. Žürii otsusega antakse teise ja kolmanda koha tööde autoritele võimalus töid parandada.

Aida 10 arhitektuurikonkursi töid hindas seitsmeliikmeline žürii, kuhu kuulusid Pärnu linnaarhitekt Karri Tiigisoon, Triin Talk Muinsuskaitseametist, arhitektid Tanel Tuhal, Tõnis Tarbe ja Andres Siim ning Port Arturi esindajad Kaido Kruusoja ja Keit Nestor.

„Teeme ettepanekud kahele võistlustöö esitajale, et nad viimistleksid oma töid. Milline maja lõplik nägu olema saab, ei oska sellest tulenevalt veel öelda. Tegutseme sellel suunal edasi, et maja välimus oleks linnapilti sobituv ja tänapäevane ning sisu funktsionaalne,“ sõnas Port Arturi tegevjuht Keit Nestor.

Lisainfo
Keit Nestor
Port Arturi tegevjuht
447 8887
keit[at]portartur.ee
www.portartur.ee

Käimas
Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistlus (ideekavandite esitamine kuni 07.03.24 kl 16)

Lõppenud 
Ranna puiestee 7 krundi arhitektuurikonkurss

Karusselli 20 arhitektuurivõistlusPapiniidu 50 arhitektuurikonkurss 
Pärnu Pika, Pargi, Laia ja Aia tänavate vahelise kvartali arhitektuurivõistlus
Pärnu keskväljaku ja Pika tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistlus

Masinatehase territooriumi (Seileri Kvartali) arhitektuurivõistlus
Karja tn 97, 99 ja Villa tn 2a kinnistute elamupiirkonna arhitektuurivõistlus
Audru keskväljaku piirkonna ja selle mõjuala arhitektuurivõistlus 
Pärnu Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistlus 
Lai 15a krundi hoonestamise arhitektuurikonkurss

Pärnu kunstihoone ja lähiümbruse arhitektuurivõistlus
 
Lai 15 krundi hoonestamise arhitektuurikonkurss
Pärnu Ranna pst 9 hotelli arhitektuurivõistlus 
Pärnu reisisadama ala arhitektuurivõistlus
Ühistranspordi Pärnu keskterminali arhitektuurivõistlus
Pikk 12 Rimi kaubandushoone arhitektuurivõistlus
Aida 10 ja galerii ideplaneeringu arhitektuurivõistlus
Pärnu tennisekeskuse juurdeehituse arhitektuurivõistlus
Rail Baltic Pärnu reisijate terminali arhitektuurivõistlus

Ideekonkursid

Pärnu rannaala visioonivõistlus 
Jannseni Rimi arhitektuurse ideekavandi konkurss
Pärnu staadioni tribüünihoone ideekonkurss
Eesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärgi ideekonkurss
Iseseisvuse väljakuulutamise mälestusmärgi ideekonkurss

Olev Siinmaa mälestusmärgi ideekonkurss
Rüütli platsi ja selle lähiümbruse avaliku ruumi kujundusvõistlus

Pärnu linnaliinibusside väliskujunduse kavandite ideekonkurss

Ideekorjed

Ideekorje Pärnu linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele 
Ideekorje Pärnu Keskväljaku ja Pika tänava ümberkujundamisek

- Pärnu Linnavalitsuse 30.03.2015 korraldus nr 186 "Arhitektuurivõistluse „Pärnu Tennisekeskuse juurdeehituse arhitektuurivõistlus” tingimuste heakskiitmine"

Võistlusülesandeks oliprojekteerida Pärnu Tennisekeskusele majutusfunktsiooniga juurdeehitus- ja suvekohviku (kohapealse toiduvalmistamisega suvekohvik) eskiislahendus vastavalt käesolevale materjalile ja kehtivale ala detailplaneeringule. Pärnu Tennisekeskuse missiooniks on pakkuda kohalikele kui turistidele laialdasi sportimise võimalust koos kaasakäivate kvaliteetsete lisateenustega.

Võistluse tulemused
I KOHT jäeti välja andmata
II KOHT võistlustöö Gamesetmatch – Apex Arhitektuuribüroo OÜ
II KOHT võistlustöö Sett – HG Arhitektuur OÜ
III KOHT võistlustöö Paarismäng – Luure Grupp OÜ

Detailplaneeringu lahenduse optimaalseks realiseerimiseks ja parima tulemuse saavutamiseks A. H. Tammsaare pst 39 kinnistul soovitas Pärnu Linnavalitsus kasutada võistlusööd märgusõnaga "Gamesetmatch".

Võistluse korraldaja:
Pärnu Tennisekeskus OÜ
Tammsaare pst 39, 80016 Pärnu
504 1273; 501 6600
mihkel[at]tennisehall.ee ja ivo[at]tennisehall.ee


"Gamesetmatch"
Gamesetmatch

"Sett"
Settveeb

"Paarismäng"
paarism2ngvebArhitektuurivõistluse eesmärgiks oli leida Pärnu Rail Baltic reisijate terminali ja selle vahetu ümbruse parim terviklik ruumiline lahendus. Tegemist oli rahvusvahelise võistlusega, kuhu esitati kokku 31 nõuetele vastavat tööd. Võistluse preemiafond oli 22 000 eurot, sellest esimese koha auhind oli 8 000 eurot.

- Võistluse eeskiri, ülesanne
- Ideekavandite pakendite avamise protokoll

Arhitektuurikonkursi võitis ideekavand pealkirjaga Water Strider, mille autoriteks on Indrek Allmann, Jaan Jagomägi, Gunnar Kurusk, Tanno Tammesson ja Holden Vides arhitektuuribüroost Pluss OÜ.

Auhinnalistele kohtadele jõudsid veel projektid:
2. Komeet (OÜ b210)
3. Hirv (Tari AS)
4./5. Roheline värav (Aasoja Projekt OÜ) ja Vaatepunkt (Sweco Projekt AS koostöös Hispaania arhitektibürooga BAKPAK S.C.)

Võidutöö puhul tõsis žürii esile selle efektset ja eksimatult raudteearhitektuuriga seonduvat välisilmet ning head funktsionaalsust, mis tagab reisijate mugavuse näiteks halbade ilmastikutingimuste korral.

„Võidutöö on väga julge ja omapärane, see jääb silma. Futuristlik lahendus viib meid ajas ette ja kinnitab sõnumit, et Pärnu on arenev ja tulevikku vaatav linn – taolise emotsiooni tekitamine oli ka üks projekti eesmärke,“ sõnas žürii esimees, Pärnu abilinnapea Romek Kosekranius. „Eriskummaline jaamahoone kuju ja paigutus tekitavad kindlasti huvi selle hoone vastu nii autoga kui rongiga möödasõitjal. Kujutan juba vaimusilmas ette, milliseid valgusmänge moodustavad jaamahoone fassaadil möödasõitvate autode tuled. Hoone on samas praktiline kui ka dünaamiline. Üle teede ulatuvad klaasgaleriid laiendavad jaama elegantselt üle taksituste ja tekitavad sissepääsud ka teisele poole Via Baltica maanteed.“

„Water Strider eristus teistest eelkõige julge ja sihikindla üldise hoiakuga. Jaamahoone on tugeva identiteediga, äratuntav maamärk, millest kahtlemata on oodata tõelist arhitektuuri vaatamisväärsust,“ selgitas žürii liige, endine Soome Arhitektide Assotsiatsiooni (SAFA) president Rainer Mahlamäki. „Projekt haakub kontekstiga suurepäraselt, nii ülesande tausta kui asukoha endaga. See on õhuline, tulevikule orienteeritud ja kindlasti moodne hoone elava liikluse keskel. Lisaks üldisele arhitektuuri kvaliteedile on tegu toimiva lahendusega, kus reisijate mugavus on suurepäraselt tagatud – rongi saab oodata siseruumides, ilmastikuolude eest kaitstult. Jaamakeskuse ootealasid saab kavandada mitmel eri viisil ning kogu ala avaneb horisondile muljetavaldaval moel. Ideekavand on väga hästi arendatav ja selle väikesed puudused edasise töö käigus lihtsasti kõrvaldatavad.“

„Pikemas perspektiivis loodan, et ideelahendus aitab muuta Pärnut märgatavamaks nii pärnakale endale kui külalistele,“ rääkis Romek Kosekranius. „Ühtlasi loodan, et terminali ümbrus muutub kohaks, kuhu inimestele meeldib tulla niisama puhkama ja jõekaldal olevat metsa nautima. Tulevikus peaks terminali ja selle ümbruse ruumiprogramm kindlasti tekitama lisaväärtust ka näiteks kaubanduse ja toitlustuse sektoris, et inimestel oleks seal mugav ning turvaline aega veeta ja rongi oodata, rongilt lahkuda. Kindlasti peab olema terminaalis mugav sidusus teiste transpordiliikidega nagu jalgratas-rong, rong-buss või rong-auto.“

Water Strideri loonud meeskonnalt soovitakse tellida reaalse terminali ja selle vahetu ümbruse ehitusprojekt, ühtlasi kaasatakse võitjad üldise piirkonna detailplaneeringu koostamisse.

Lisainfo:
Ingrid Mald-Villand
Eesti Arhitektide Liit / Union of Estonian Architects
Direktor / Managing Director
(+372) 511 0571 / 611 7435


Võidutöö "Water Strider"
strider
strider2

2. koht "Komeet"
komeet

3. koht "Hirv"
hirv

Arhitektuurivõistlused ja ideekonkursid

Käimas
Pärnu Vallikääru kontsertpaiga arhitektuurivõistlus (ideekavandite esitamine kuni 07.03.24 kl 16)

Lõppenud 
Ranna puiestee 7 krundi arhitektuurikonkurss

Karusselli 20 arhitektuurivõistlusPapiniidu 50 arhitektuurikonkurss 
Pärnu Pika, Pargi, Laia ja Aia tänavate vahelise kvartali arhitektuurivõistlus
Pärnu keskväljaku ja Pika tänava avaliku ruumi arhitektuurivõistlus

Masinatehase territooriumi (Seileri Kvartali) arhitektuurivõistlus
Karja tn 97, 99 ja Villa tn 2a kinnistute elamupiirkonna arhitektuurivõistlus
Audru keskväljaku piirkonna ja selle mõjuala arhitektuurivõistlus 
Pärnu Raba-Lai tänava silla arhitektuurivõistlus 
Lai 15a krundi hoonestamise arhitektuurikonkurss

Pärnu kunstihoone ja lähiümbruse arhitektuurivõistlus
 
Lai 15 krundi hoonestamise arhitektuurikonkurss
Pärnu Ranna pst 9 hotelli arhitektuurivõistlus 
Pärnu reisisadama ala arhitektuurivõistlus
Ühistranspordi Pärnu keskterminali arhitektuurivõistlus
Pikk 12 Rimi kaubandushoone arhitektuurivõistlus
Aida 10 ja galerii ideplaneeringu arhitektuurivõistlus
Pärnu tennisekeskuse juurdeehituse arhitektuurivõistlus
Rail Baltic Pärnu reisijate terminali arhitektuurivõistlus

Ideekonkursid

Pärnu rannaala visioonivõistlus 
Jannseni Rimi arhitektuurse ideekavandi konkurss
Pärnu staadioni tribüünihoone ideekonkurss
Eesti Vabariigi loojatele pühendatud mälestusmärgi ideekonkurss
Iseseisvuse väljakuulutamise mälestusmärgi ideekonkurss

Olev Siinmaa mälestusmärgi ideekonkurss
Rüütli platsi ja selle lähiümbruse avaliku ruumi kujundusvõistlus

Pärnu linnaliinibusside väliskujunduse kavandite ideekonkurss

Ideekorjed

Ideekorje Pärnu linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele 
Ideekorje Pärnu Keskväljaku ja Pika tänava ümberkujundamisek

Veebilehel kasutatakse küpsiseid