Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
• Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
• Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
• Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika


pindalakokku

Territoorium

Omavalitsuse territoorium moodustub endiste Audru, Paikuse ja Tõstamaa valdade ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

• Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
• Pärnu linna kui asula suurus ei muutunud, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
• Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
• Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
 Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla


Elanikud

Omavalitsuses elanikke 51 857
01.01.2023 seisuga

 

Ühinemisel

31.10.17

01.01.18

01.01.19

02.01.19 *

01.01.20

01.01.21

01.01.22

01.01.23

Omavalitsuses kokku

51 655

51 640

51 883

51 272

51 504

51 334

50 934

51 857

• Pärnu linnas 

40 558

40 663

40 747

40 136

40 314

40 067

39 474

40 269

• Audru osavallas

5 861

5 788

5 919

5 920

5 970

5 998

6 120

6 169

(sh Audru Alevikus)

 

1 436

1491

1491

1 506

1 522

1 527

1 529 

(sh Lavassaare alevis)

 

450

458

458

454

439

439

447 

• Paikuse osavallas 

3 938

3 914

3 955

3 955

3 954

3 995

4 029

4 104

(sh Paikuse alevis)

 

3 007

3055

3053

3 018

3 028

3 042

3072

• Tõstamaa osavallas

1 298

1 275

1 262

1 261

1 266

1 274

1 311

1 315

 (sh Tõstamaa alevikus)

 

474

463

461

464

462

464

452 

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

Vaata lisaks:
Rahvaloendus 2021
Rahvastikustatistika
Audru osavalla elanikud
Paikuse osavalla elanikud
Tõstamaa osavalla elanikud


Elanikud asulate kaupa
01.01.2023 seisuga

Ahaste küla

196

Liiva küla

65

Rammuka küla

22

Alu küla

14

Lindi küla

280

Ranniku küla

30

Aruvälja küla

39

Liu küla

112

Ridalepa küla

123

Audru alevik

1 529

Lõuka küla

48

Saari küla

21

Eassalu küla

40

Malda küla

111

Saulepa küla

61

Ermistu küla

47

Manija küla

48

Seliste küla

146

Jõõpre küla

381

Marksa küla

93

Seljametsa küla

302

Kabriste küla

75

Männikuste küla

94

Silla küla

514

Kastna küla

44

Oara küla

107

Soeva küla

65

Kavaru küla

53

Paikuse alev

3 072

Soomra küla

78

Kihlepa küla

169

Papsaare küla

1 300

Tammuru küla

96

Kiraste küla

18

Peerni küla

31

Tuuraste küla

30

Kõima küla

203

Pootsi küla

78

Tõhela küla

35

Kõpu küla

18

Põhara küla

96

Tõlli küla

54

Kärbu küla

52

Põldeotsa küla

202

Tõstamaa alevik

452

Lao küla

31

Põlendmaa küla

43

Valgeranna küla

28

Lavassaare alev

447

Päraküla

17

Vaskrääma küla

77

Lemmetsa küla

266

Pärnu linn

40 269

Värati küla

35

Veebilehel kasutatakse küpsiseid