Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
• Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
• Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
• Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika


pindalakokku

Territoorium

Omavalitsuse territoorium moodustub endiste Audru, Paikuse ja Tõstamaa valdade ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

• Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
• Pärnu linna kui asula suurus ei muutunud, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
• Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
• Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
 Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla


Elanikud

Omavalitsuses elanikke 51 857
01.01.2023 seisuga

 

Ühinemisel

31.10.17

01.01.18

01.01.19

02.01.19 *

01.01.20

01.01.21

01.01.22

01.01.23

Omavalitsuses kokku

51 655

51 640

51 883

51 272

51 504

51 334

50 934

51 857

• Pärnu linnas 

40 558

40 663

40 747

40 136

40 314

40 067

39 474

40 269

• Audru osavallas

5 861

5 788

5 919

5 920

5 970

5 998

6 120

6 169

(sh Audru Alevikus)

 

1 436

1491

1491

1 506

1 522

1 527

 

(sh Lavassaare alevis)

 

450

458

458

454

439

439

 

• Paikuse osavallas 

3 938

3 914

3 955

3 955

3 954

3 995

4 029

4 104

(sh Paikuse alevis)

 

3 007

3055

3053

3 018

3 028

3 042

 

• Tõstamaa osavallas

1 298

1 275

1 262

1 261

1 266

1 274

1 311

1 315

 (sh Tõstamaa alevikus)

 

474

463

461

464

462

464

 

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

Vaata lisaks:
Rahvaloendus 2021
Pärnu linna elanikud
Audru osavalla elanikud
Paikuse osavalla elanikud
Tõstamaa osavalla elanikud


Elanikud asulate kaupa
01.01.2022 seisuga

Ahaste küla

202

Liiva küla

69

Rammuka küla

24

Alu küla

17

Lindi küla

281

Ranniku küla

31

Aruvälja küla

40

Liu küla

109

Ridalepa küla

122

Audru alevik

1527

Lõuka küla

49

Saari küla

23

Eassalu küla

42

Malda küla

122

Saulepa küla

59

Ermistu küla

51

Manija küla

49

Seliste küla

143

Jõõpre küla

398

Marksa küla

96

Seljametsa küla

295

Kabriste küla

69

Männikuste küla

81

Silla küla

480

Kastna küla

45

Oara küla

103

Soeva küla

67

Kavaru küla

51

Paikuse alev

3042

Soomra küla

71

Kihlepa küla

161

Papsaare küla

1256

Tammuru küla

103

Kiraste küla

22

Peerni küla

26

Tuuraste küla

30

Kõima küla

205

Pootsi küla

67

Tõhela küla

40

Kõpu küla

15

Põhara küla

96

Tõlli küla

50

Kärbu küla

55

Põldeotsa küla

198

Tõstamaa alevik

464

Lao küla

33

Põlendmaa küla

35

Valgeranna küla

25

Lavassaare alev

439

Päraküla

21

Vaskrääma küla

74

Lemmetsa küla

255

Pärnu linn

39 474

Värati küla

32

Veebilehel kasutatakse küpsiseid