Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

15. detsembril 2016
kinnitasid Pärnu linna, Audru valla ja Paikuse valla volikogud ühinemislepingu, mille tulemusena moodustub uus kohaliku omavalitsuse üksus, mille nimeks on Pärnu linn. 

9. veebruaril 2017
kogunes Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna juhtidest koosnev juhtkomisjon. Algas sisuline töö uue moodustuva omavalitsuse struktuuri ja alusdokumentide väljatöötamiseks. Moodustati valdkonna komisjonid, mis valmistavad ette põhimääruse ja muud regulatsioonid uue omavalitsuse toimimiseks.

15. juunil 2017 
Vabariigi Valitsuse istungil otsustati ühendada Tõstamaa vald Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linnaga. Moodustatava omavalitsusüksuse nimeks jääb Pärnu linn. Vabariigi Valitsuse 22.06.2017 määrus nr 98

31. oktoobril 2017
Pärnu linna valimiskomisjon registreeris uue Pärnu linnavolikogu 1. koosseisu liikmed ja avalikustas valimistulemused

1. novembril 2017
• jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning
• moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn avalik-õiguslik juriidilise isikuna
• Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald lõpetasid omavalitsusüksusena
• algasid Pärnu linnavolikogu 1. koosseisu liikmete volitused ja lõppesid senise linnavolikogu ning vallavolikogude liikmete volitused

6. novembril 2017
Toimus volikogu esimene istung
• valiti Pärnu linnavolikogu esimees ja aseesimehed
• senised valitsused, Pärnu Linnavalitsus, Audru Vallavalitsus, Paikuse Vallavalitsus ja Tõstamaa Vallavalitsus esitasid lahkumispalve (jätkasid tegevust kuni uue valitsuse ametisse kinnitamiseni)

13. novembril 2017
• volikogu valis Pärnu linnapea 
• volikogu kinnitas uue Pärnu linnavalitsuse liikmete arvu ning nimetatas linnavalitsuse ametisse
• linnavalitsuse volitused algasid ametisse kinnitamise päeval ja uus Pärnu linnavalitsus kui täitevorgan alustas tegevust
• senine linnavalitsus ja vallavalitsused kui täitevorganid lõpetasid tegevuse
• linnavalitsus ja vallavalitsused kui ametiasutused jätkavad tegevust 2017. aasta lõpuni

1. jaanuaril 2018
Audru vallavalitsus, Paikuse vallavalitsus ja Tõstamaa vallavalitsus kui ametiasutused liidetakse Pärnu linnavalitsusega ning need lõpetavad tegevuse. Jätkab ametiasutus Pärnu linnavalitsus.

Üleminekuperiood 2021. aasta KOV valimisteni
Ühinemisele järgnenud üleminekuperioodil kujundati välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus, korraldatati ümber ametiasutuste tegevus, töötatati välja ühtsed õigusaktid jne. 


Ühinemisleht "Koos jõuame rohkem!" (november2016)
Ühinemisleht "Koos jõuame rohkem!" (september2016) 
Vallajuhtide arvamused ühinemisläbirääkimiste kohta

Ühinemisläbirääkimised Pärnumaal
Haldusreformi infoveeb

Veebilehel kasutatakse küpsiseid