Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemise rahvaküsitlus

2.–4. ja 6. novembril 2016

Küsimusele "Kas toetate Are valla, Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemist üheks koghaliku omavalitsuse üksuseks?" sai vastata elanike küsitlusel.

Küsitluse tulemused omavalituste kaupa

Omavalitsus

 Are vald

Audru vald 

 Paikuse vald

Pärnu linn

Tõstamaa vald

Hääleõiguslikkke elanikke

1055

4787

3057

33733

1144

Osalejate arv

138 (13,08%)

476 (9,95%)

242 (7,94%)

345 (1,02%)

394 (34,44%)

Ühinemise poolt

86

90

60

161

35

Ühinemise vastu

52

386

182

184

358


Küsitluse tulemused Pärnu linnas 
Arvamust said avaldada need, kelle elukohaks on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn ja kes on küsitluses osalemise päeval vähemalt 16-aastased. 

Küsitluse korraldamise komisjoni protokollid
04. november 2016
06. november 2016
Lõplikud küsitlustulemused Pärnu linnas 
Küsitluse tulemuste kinnitamine (Pärnu Linnavolikogu 17.11.2016 otsus nr 95) 


Lisainfo
Ühinemisläbirääkimised Pärnumaal
- Küsitluses osalemine (Vabariigi Valitsuse 28.07.2016 määrus nr 87, § 7-10)

 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid