Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Pärnu Linnavalitsuse aukirja ja linnapea tänukirja andmise kord

Linnavalitsuse aukiri

Pärnu Linnavalitsuse aukiri antakse eriliste teenete eest või isikule, kes on edukalt esinenud Pärnu linna korraldatud konkursil, või muudel juhtudel vastavalt Pärnu Linnavalitsuse otsusele. Aukirja andmise taotlust võivad esitada linnavalitsus, Pärnu linna korraldatud konkursi korraldamise komisjon, linnapea, abilinnapea, linnavalitsuse struktuuriüksus kooskõlastatult abilinnapeaga, Pärnus tegutsevad juriidilised isikud, füüsilised isikud, erakonnad, liidud, ühingud, seltsid, klubid.

Taotlus koos põhjendusega tuleb esitada kirjalikult linnavalitsusele vähemalt 14 päeva enne soovitavat üleandmist.

Linnapea tänukiri

Linnapea tänukiri antakse tänuavaldusena Pärnu Linnavalitsuse teenistujale või Pärnu Linnavalitsuse hallatava asutuse töötajale või muudel juhtudel vastavalt linnapea otsusele.

Linnapea tänukirja andmise taotlus tuleb esitada kirjalikult vähemalt 3 tööpäeva enne soovitavat üleandmist.

Taotlused saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80089 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Pärnu Linnavolikogu aukiri

Pärnu Linnavolikogu aukirja anti välja aastatel 2014–2017. 

Aukirjaga tänuväärse tegevuse eest Pärnu linna kogukonna heaks on tunnustatud:
- Astrid Hindriks, järjepideva töö ja pühendumise eest Pärnu linna kodanikuühiskonna arendamisel
- Hilja Treuberg, pikaajalise pühendunud tegevuse eest Pärnu linna ajaloo talletamisel ja tutvustamisel ning kultuurielu edendamisel
- Naali-Marie Liivrand, pikaajalise ja tulemusliku kogukonnatöö arendamise eest
- Jaak Känd, Pärnu kirjanduselu rikastamise eest

Veebilehel kasutatakse küpsiseid