Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Osavalla kõrgeimaks autasuks on vapimärk, mis antakse isikule, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud osavalla arengule või elanike heaolule, saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi või üldise tunnustuse kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse jmt edendamisel.

Tunnustust avaldatakse ka osavallakogu esimehe tänukirja andmisega. Osavallakogul on osavalla nimel õigus avaldada tunnustust ka muu autasu või aunimetuse andmise või tunnustusavalduse vormis.

Vapimärk

Audru osavalla vapimärk
Vapimärgi keskel on emailitud hõbe taustal osavalla vapp, mida ümbritsevad hõbedased tammelehed. Vapimärgi ülaservas on graveeritud kiri AUDRU. Märgi kõrgus on 22,5 mm ja laius 21,5 mm.

Paikuse osavalla vapimärk
Vapimärk on `925 hõbedast rinnamärk, mille 1. kihiks on 22x20 mm tammelehtedest pärg `925 hõbedast ning 2. kihiks 10x13 mm osavalla vapp `925 hõbedast, kullatud `999 kullaga, kuumemailitud.

Tõstamaa osavalla vapimärk
Vapimärgil on osavalla vapi kujutis, mis on piiratud pärjaga.

Vapimärgi andmine
• Vapimärgi andmise otsustab osavallakogu koosseisu häälteenamusega. Osavallakogu võib määrata vapimärgi saajale ka ühekordse rahalise preemia.
• Vapimärgi kandmise õigust tõendab vastav tunnistus, millel on osavalla vapp, vapimärgi number ja saaja nimi. Tunnistusele kirjutab alla osavallakogu esimees. 
• Vapimärk ja tunnistus antakse üldjuhul üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistaval üritusel.
• Vapimärk antakse isikule üks kord.

Ettepanekute esitamine 
• Ettepanekuid vapimärgi andmiseks võivad teha kõik soovijad.
• Kirjalik ettepanek tuleb esitada osavallakeskusele 15. jaanuariks

Ettepanekusse märkida:
1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi;
2) põhjendus, mille eest tunnustust avaldatakse;
3) ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, kuupäev ja allkiri.

Osavallakogu esimehe tänukiri

• Tänukirjal on osavalla vapp, tekst autasustatu nimega ning selgitus, mille eest tänukiri antakse. Tänukirjale kirjutab alla osavallakogu esimees.
• Tänukirja andmine otsustatakse osavallakogu esimehe otsusega.
• Tänukirja võib ühele isikule anda mitu korda.

Ettepanekute esitamine 
• Ettepaneku tänukirja andmiseks võib teha osavallakogu liige, linna ametiasutuse teenistuja ja osavalla territooriumil asuva linna ametiasutuse hallatava asutuse juht
• Ettepanekusse märkida põhjendus, mille eest tänukiri antakse ning tänukirja üleandmise aeg ja koht.


Vaata lisaks: 
Audru osavalla tunnustused
Paikuse osavalla tunnustused
Tõstamaa osavalla tunnustused

 

Osavallakeskused

Audru osavallakeskus
Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
Lisainfo ja kontaktid

Paikuse osavallakeskus
Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
Lisainfo ja kontaktid

Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
Lisainfo ja kontaktid

Veebilehel kasutatakse küpsiseid