Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

vapim2rk
Vapimärk antakse Pärnu linna tunnustusena füüsilisele isikule, kelle aastatepikkune tegevus on positiivselt mõjutanud Pärnu linna arengut ja mainet.

Vapimärk kujutab Pärnu linna vappi, mida ümbritseb kurruline lint, ülaosas kolm tammelehte ja allservas tekst "PÄRNU". Vapimärk on kahetasandiline - alumiseks tasandiks on lint ja tammelehed, ülemiseks tasandiks emaileeritud Pärnu linna vapp. Vapimärgi ülaosas on kaks ketihaara, mis ühinevad kinnituskruvi juures. Vapimärgi kõrgus on 32 mm ning laius 30 mm. Märgi materjaliks on hõbe prooviga 925.

Aukodaniku nimetuse, vapimärgi ja teenetemärgi taotlemine
Pärnu aukodaniku nimetuse, Pärnu vapimärgi ja Pärnu teenetemärgi andmise kord


1993
Nr 1 - deponeeritud Pärnu Muuseumis
Nr 2 - Paul Eha, Vabadussõja veteran
Nr 3 - Jaan Hanson, Vabadussõja veteran
Nr 4 - Sergei Joaveski, Vabadussõja veteran
Nr 5 - Juhan Liitmaa, Vabadussõja veteran
Nr 6 - Jaagup Loosalu, Vabadussõja veteran
Nr 7 - Anton Peetersoo, Vabadussõja veteran
Nr 8 - Georg Tamm, Vabadussõja veteran
Nr 9 - Oskar Kase, Vabadussõja veteran
Nr 10 - Avo Saarde, Vabadussõja veteran

1994
Nr 11 - Armas Kuldsepp, koolijuht, kultuuritegelane, välissuhete arendaja
Nr 12 - Omar Volmer, Pärnu kultuuriajaloo süstematiseerija, ja kandja, teenekas kultuuritegelane, Pärnu muuseumi arendaja
Nr 13 - Endel Veinpalu, Pärnu teaduste doktor, Eesti kurortoloogia ja kuurordi arendaja
Nr 14 - Mihkel Leppik, sõudeklubi treener

1995
Nr 15 - Elmar Roosna, Pärnu 1. keskkooli direktor, pedagoog
Nr 16 - Lembit Mägedi, teenekas vabadusvõitleja, kaitseliidu asutajaliige, Endla teatri näitleja 1961-88
Nr 17 - Ali Rza Kulijev, Eesti sõjahaudade hooldeliidu president, muinsuskaitseliikumise eestvedaja, Eesti ajaloo mälestusmärkide taastamise algataja

1996
Nr 18 - Vello Rummo, Endla teatri kauaaegne lavastaja ja kunstiline juht
Nr 19 - Matti Vaga, tunnustatud tõlkija ja literaat
Nr 20 - Johannes Noormägi, võrkpallitreener, laulukultuuri kandja
Nr 21 - Leonhard Vernik, sanatoorium Estonia kauaaegne peaarst, Vaasa-Pärnu sõprusühingu rajajaid
Nr 22 - Venda Sõelsepp, luuletaja ja lastekirjanik, Pärnu lehe kaastööline 35 aastat

1997
Nr 23 - Richard Võlli, usu-ja vaimuelu edendaja
Nr 24 - Hilja Treuberg, kultuuri edendaja ja talletaja
Nr 25 - Tiit Rajaste, metsade ja haljasalade hooldaja ja kaitsja

1998
Nr 26 - Rudolf Aller, literaat ja ajakirjanik
Nr 27 - Aksel Randmer, spordiaktivist, vibuspordi edendaja, spordireporter ja fotograaf
Nr 28 - Õie Kurg, muusikakooli kauaaegne direktor, koorijuht, muusikaelu edendaja

1999
Nr 29 - Sergei Menšikov, elupõline pedagoog
Nr 30 - Heimar Poopuu - väliseestlane, Oskarshamn-Pärnu sõprussuhete arendaja, ühingu liige
Nr 31 - Alfred Põlluste - linna teede ehitaja ja korrastaja
Nr 32 - Peeter Somelar, kunstikooli rajaja, õpetaja, kunstnik
Nr 33 - Arnold Anton, muusik, helilooja, kunsti-ja muusikaelu uurija ja talletaja

2000
Nr 34 - Lauri Järventaka, Vaasa linnapea, Vaasa-Pärnu sõprussuhete algataja, hoidja ja edendaja
Nr 35 - Leida Talts, Pärnu lugemissaali juhataja, Pärnu teatri ajaloo uurija ja jäädvustaja

2001
Nr 36 - Jüri Jaanson, Pärnu teenekas sõudesportlane, kahekordne olümpiamängude finalist, kahekordne maailmakarika võitja, maailmameistrivõistluste kuld-, hõbe, ja pronksmedalite võitja
Nr 37 - Torsten Carlsson, Sõpruslinna Oskarshamni linnapea. Pärnu-Oskarshamn sõprusühingu looja ja arendaja
Nr 38 - Meelis Kukk, Rahvusvaheliselt tuntud suurettevõtte AS Viisnurk tegevdirektor, juhatuse liige. Oma pikaajalise tööga andnud olulise panuse töökohtade loomisele Pärnus

2002
Nr 39 - Mark Soosaar, Teenekas kultuuriinimene, näituste, filmi-ning muusikafestivalide korraldaja
Nr 40 - Silva Soll, Aktiivselt üle 40 aasta töötanud neuroloog. Pärnu haigla neuroloogiaosakonna asutaja.
Nr 41 - Arvo Villmann, AS-i Pärnu Linavabrik tegevdirektor. Äripäeva TOP 100 hulgas sai Linavabrik 13. koha 2001.

2003
Nr 42 - Helju Sutt, Pärnu Linna Spordikooli kauaaegne ja edukas võrkpallitreener - õpetaja
Nr 43 - Neeme Järvi, Pärnu kui kultuurilinna tutvustaja maailmas, rahvusvaheliste dirigeerimise meistrikursuste ellukutsuja ja läbiviija, kontserdimaja rajamise üks idee autoritest
Nr 44 - Ed van Tellingen, Pärnu sõpruslinna Tieli endine linnapea, kes on korraldanud linnade omavahelist koostööd alates 1991.aastast
Nr 45 - Helmut Aasamäe, Eesti Vabadussõja ja Kaitseväe ajaloo uurija ja talletaja

2004
Nr 46 - Bruno Sõmeri, Pärnu tutvustamise eest oma kunstiloomingus ja pedagoogilise tegevuse vallas
Nr 47 - Raimo Rauhala, Vaasa volikogu ja linnavalitsuse liige, Vaasa ja Pärnu vaheliste sõprussuhete arendamise eest
Nr 48 - Inger Anderson Sjöstet, Helsingborgi kauaaegne linnapea, Helsingborgi ja Pärnu sõprussuhete arendajale, Helsingborgi toetusel Pärnusse lastemänguväljakute rajamise idee organisaatorile
Nr 49 - Vello Paluoja, Pärnu tutvustamise eest oma kunstiloome töös
Nr 50 - Olaf Esna, pikaajalise ja silmapaistva kultuuritegevuse eest Pärnu linnas

2005
Nr 51 - Vello Muliin, silmapaistvate teenete eest Pärnu taastusravi ja turismi arendamisel
Nr 52 - Andres Põder, aktiivsele Pärnu kirikuelu ja ühiskonnaelu tegelasele

2006
Nr 53 - Ando Palginõmm, Pärnu Linna Spordikooli kauaaegne ja edukas kergejõustikutreener ning spordiklubi Altius eestvedaja
Nr 54 - Herbert Pulk, kauaaegse pedagoogitöö eest Pärnu noorte muusikute juhendamisel, rahvakultuuri hoidmisel ja edendamisel rahvuslikus vaimus
Nr 55 - Henno Sepp, Pärnus tegutsevate mitmete klubide, seltside asutajaliige, ürituste algataja, noorte juhendaja ning rahvuskultuuri hoidja ja edendaja nii kodu, kui välismaal

2007
Nr 56 - Erkki Mikael Asiala, Pikaaegse tegevuse eest Vaasa - Pärnu sõprussidemete arendamisel
Nr 57 - Jaan Lemendik, Kauase tulemusliku töö eest Pärnu linna ambulatoorse tervishoiuvõrgu arendamisel, perearstikeskuse rajamisel ja juhtimisel ning perearstide koolituse korraldamisel
Nr 58 - Jüri Rahu, Märkimisväärse panuse eest Pärnu linna ettevõtluse ja kommunaalmajanduse arendamisel ning aktiivse ühiskondliku tegevuse eest

2008
Nr 59 - Margus Kangur, pikaajalise ja tulemusliku töö eest ettevõtluses
Nr 60 - Urve Krause, hariduse kvaliteedi ja õpikeskkonna edendamise eest
Nr 61 - Karl-Udo Köösel, silmapaistvate saavutuste eest koolispordi edendamisel
Nr 62 - Hiie Martinson, kauaaegse tegevuse eest erivajadustega laste õpi, ja elutingimuste parendamisel
Nr 63 - Jaak Saarniit, linnale osutatud teenete eest linnapeana aastatel 1989 - 1992
Nr 64 - Vivian Traks, pikaajalise pedagoogitöö ja meeste laulukultuuri edendamise eest

2009
Nr 65 - Sten Nordqvist, Helsingborgi ja Pärnu sõprussuhete pikaajalise arendamise eest
Nr 66 - Saima-Õie Andla, Pärnu raamatukogudevõrgu rajamise ning Keskraamatukogu arendamise eest
Nr 67 - Feliks Kark, elutöö eest kodulinna teatris, rahvakultuuri arendamise ja suupilliklubi Piccolo loomise eest
Nr 68 - Arbo Valdma, Pärnu linna haridus- ja kultuurielu arendamise, elavdamise ja rikastamise ning aastatepikkuse meistrikursuste korraldamise eest

2010
Nr 69 - Rein Eglon, Pärnu hariduselu arendamise ja Koidula Gümnaasiumi kvaliteetse juhtimise eest
Nr 70 - Peter Hunt, pikaajalise AS Wendre arengu ja investeeringute eest Pärnus
Nr 71 - Vaino Kallas, elutöö eest Eesti Vabariigi heaks

2011
Nr 72 - Jaan Ennuse - pikaajalise Pärnu linna heakorra tagamise, LC Pärnu asutamise ning täpsuse ja rahuliku meelega suureks eeskujuks olemise eest
Nr 73 - Uno Kõresaar - pikaajalise panuse eest Pärnu ehitusvaldkonda

2012
Nr 74 - Maili Erastus - pikaajalise ning tulemusliku töö eest õpetajana ning õpilaste koolivälise tegevuse juhendajana
Nr 75 - Harald Nugiseks - elutöö eest Eesti sõjameeste mälestuste hoidmisel ja noorte kaitsetahte arendamisel
Nr 76 - Maaja Voll - pikaajalise hambaravi valdkonna arendamise eest Pärnu linnas

2013
Nr 77 - Helmut Hunt, aastakümnete pikkuse Pärnu spordielu juhtimise ja koordineerimise ning Pärnu jalgpallielu edendamise eest
Nr 78 - Taimi Vilgas, pikaajalise ja tulemusliku töö eest Pärnu linna juhtimisel ning tema poolt antud panuse eest Pärnu linna arengusse
Nr 79 - Egon Elstein, aktiivse ühiskondliku tegevuse ja ettevõtluse edendamise eest Pärnu linnas
Nr 80 - Arvo Loorits, pikaajaliste teenete eest Pärnu erinevate sportlike ürituste korraldamisel, Rääma sõudebaasi ja sõudestaadioni ning tippsõudmise arendamise eest Pärnus
Nr 81 - Osvald Saulep, Eesti Vabariigi järjepidevuse kandmise eest

2014
Nr 82 - Silvi Baradinskas, pikaajalise panuse eest Pärnu laste muusikalisse haridusse
Nr 83 - Mati-Jüri Põldre, filmikunsti valdkonnas tegutsedes Pärnu linna kunstielu arengule kaasa aitamise eest
Nr 84 - Urmas Sule, olulise panuse eest Pärnu linna tervishoiusüsteemi kaasajastamisse ning Pärnu Haigla arendamisse ja juhtimisse
Nr 85 - Aldur Vunk, pikaajalise Pärnu ajalooteemalise teadustöö ja muuseumikultuuri edendamise eest

2015
Nr 86 - Mart Sookand, pikaaegse aktiivse ühiskondliku tegevuse eest ning sõprussidemete arendamise eest Pärnu ja Vaasa linna vahel
Nr 87 - Jüri Saar, pikaaegse ja tulemusliku töö eest linna spordielu edendamisel
Nr 88 - Riina Müürsepp, panuse eest Pärnu linna arengusse ja haridusellu
Nr 89 - Margus Tammekivi, pikaaegse ja tulemusliku töö eest volikogu esimehena ja abilinnapeana

2016
Nr 90 - Krista Jaago, hooldusravivõrgu loomise, nakkushaiguste ennetuse ja ravi juurutamise ning geriaatrilise ravi süsteemse arendamise eest Pärnumaal
Nr 91 - Toomas Kivimägi, tulemusliku töö eest Pärnu linnapeana aastatel 2009-2015, mil raskes majanduslikus seisus linn viidi taas stabiilsetele alustele
Nr 92 - Uno Mirme, pikaaegse panuse eest Pärnu linna laste ravimisel ning aktiivse ühiskondliku tegevuse eest
Nr 93 - Elmu Mägi, suurepärase töö eest füüsikaõpetajana. Elmu Mägi on andnud olulise panuse reaal-, loodus- ja inseneriteaduse populariseerimisse

2017
Nr 94 - Paavo Järvi, Pärnu Muusikafestivali Järvi Akadeemia korraldamise eest
Nr 95 - Eino-Jüri Laarmann, pikaajalise ning pühendunud töö eest Pärnu linna ja maakonna teede-ja sillaehituse arendamisel ja ehitamisel ning aktiivse ühiskondliku tegevuse eest Pärnu linnas
Nr 96 - Toivo Ninnas, Pärnu linna ettevõtluse ja taastusravikeskuse Viiking pikaajalise arendamise eest
Nr 97 - Heli Tooman, Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži turismi-ja hotelliettevõtluse eriala loomise ja propageerimise eest
Nr 98 - Ilmar Tõnisson, elutöö eest pedagoogi ja dirigendina ning Pärnu muusikakultuuri arendajana

2018
Nr 99 - Albert Anderson, pikaajalise ja pühendunud tegevuse eest tervislike eluviiside õpetamisel ning propageerimisel
Nr 100 - Vahur Roosaar, märkimisväärse panuse eest Pärnu linna ettevõtluskeskkonna arendamisel ning töökohtade loomisel
Nr 101 - Raimo Vahtera, pikaaegse tegevuse eest Vaasa Pärnu sõprussidemete arendamisel

2019
Nr 102 - Andres Laanemets, haridus- ja kultuurielu edendamise eest Pärnu linnas
Nr 103 - Eha Vellend, pikaaegse panuse eest Pärnu terviseedenduse arendamisel
Nr 104 - Ester Vilgats, pikaaegse ja pühendunud töö eest ajakirjanikuna Pärnu ja Pärnumaa elu kajastamisel

2020
Nr 105 - Kai Esna, võimlemistraditsioonide pikaajalise ja pühendunud eestvedamise ning hoidmise eest koolijuhina ja treenerina
Nr 106 - Jane Mets, aastatepikkuse aktiivse panuse eest Pärnu linna arengusse ja ühiskondlikku ellu
Nr 107 - Janus Metsa, ettevõtluskeskkonna arendamise ning spordi- ja kultuurielu edendamise eest
Nr 108 - Hillar Talvik, aastatepikkuse aktiivse panuse eest Pärnu linna arengusse ja kultuuriellu

2021
Nr 109 - Raivo Lumiste, suurepärase töö eest julgeoleku arendamisel ja tagamisel nii Pärnus kui kogu Eestis
Nr 110 - Rita Mändla, hindamatu ja pühendunud tegevuse eest rahvatantsukultuuri arendajana, tantsuõpetajana ja kultuurikorraldajana 

2022
Nr 111 - Matti Killing, pikaajalise silmapaistva treeneritöö eest
Nr 112 - Ingvar Kuusk, pikaajalise ja tulemusliku töö eest ettevõtjana ning panuse eest elektroonikatööstuse arengusse Pärnus
Nr 113 - Enn Saard, Pärnu linna ohutu ja turvalise liikluse arendamise eest

2023
Nr 114 - Kuno Erkmann, kauaaegse ja tulemusliku tegevuse eest Paikuse valla ja osavalla arengu ja maine positiivsel mõjutamisel
Nr 115 - Väino Hallikmägi, pikaajalise panuse eest Pärnu linna arengusse
Nr 116 - Rein Kilk, Pärnu linna ettevõtluse arendamise ja Pärnu Sadama korvpallimeeskonna toetamise eest
Nr 117 - Marika Pärk, Pärnu kultuurielu eestvedamise ja rikastamise eest
Nr 118 - Heiki Soodla, pikaaegse ja tulemusliku töö eest päästevaldkonnas ning väljapaistva tegutsemise eest Päästeameti Lääne päästekeskuse juhina

2024
Nr 119 - Jüri Kask, pühendunud ja pikaaegse tegevuse eest vaba Eesti ajaloo ning vabadusvõitluse mälestuse elavana hoidjana
Nr 120 - Uudo Laane, Pärnu linna kultuuri- ja hariduselu pikaaegse ja aktiivse arendamise ning rahvusvahelise tutvustamise eest
Nr 121 - Rein Veidemann, hindamatu ja mitmekülgse panuse eest kogu Eesti ühiskonda, meie rahvuse ja kultuuri pühendunud hoidmise ja rikastamise eest
Nr 122 - Jüri Vlassov, Pärnu linna kultuurielu ja Eesti teatrikunsti pikaajalise rikastamise eest

Veebilehel kasutatakse küpsiseid