Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste määramise kord

Tunnustuste eesmärk on väärtustada isikuid, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega panustanud Pärnu sotsiaalhoolekande valdkonna arendamisse ning kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju sotsiaalvaldkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega.

Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused
1) aasta sotsiaaltöö tegija
2) aasta vabatahtlik
3) aasta hooldustöötaja
4) aasta lastehoolekande- ja peretöö tegija
5) aasta sotsiaaltöötaja
6) aasta sotsiaalvaldkonna juht
7) aasta sotsiaaltöötaja koostööpartner

Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuse saamiseks esitatava kandidaadi tegevus eelneval 12 kuul peab olema:
1) kaasa aidanud Pärnu linna sotsiaalvaldkonna arengule
2) mõjutanud sotsiaalhoolekande sihtgruppi kuuluvate inimeste toimetulekut
3) taganud valdkonna toimimise järjepidevuse Pärnu linnas või üleriigilisel tasandil
4) järginud sotsiaalvaldkonna töötaja kutse-eetikat

Kandidaatide esitamine
• Kandidaate võivad esitada kõik soovijad.
• Ettepanekud koos põhjendustega esitada hiljemalt 30. septembril
• Ettepanekuvorm e-vorm.doc

Blanketil täidetud ettepanek saata e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee või postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn. Ettepaneku võib tuua kinnises ümbrikus ka linnavalitsuse infolauda. Märgusõna "Sotsiaaltöö tunnustus".

Tunnustamine
• Aasta sotsiaaltöö tegijat tunnustatakse linnavalitsuse aukirja ja rahalise preemiaga.
• Aasta vabatahtlikku, aasta hooldustöötajat, aasta lastehoolekande- ja peretöö tegijat, aasta sotsiaaltöötajat, aasta sotsiaalvaldkonna juhti ja aasta sotsiaaltöötaja koostööpartnerit tunnustatakse linnavalitsuse aukirja ja kingitusega. 
• Tunnustused antakse üle rahvusvahelisel sotsiaaltöötajate päeval, 12. novembril.


Laureaadid

Aasta sotsiaaltöö tegija
2023 - Triin Mäger, Pärnu linnavalitsuse lastekaitseteenistuse juhtumikorraldaja 
2023 - Jaana Kokk, Pärnu linnavalitsuse lastekaitseteenistuse juhtumikorraldaja 
2022 - Liili Lemmergas, Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaalregistri spetsialist
2021 - Ülle Männiste, Pärnu laste- ja noorte tugikeskuse juht 
2020 - Jaanus Mäe, MTÜ Sotsiaalne Kaasatus ning Febrec OÜ juhataja
2019 - Kersti Kesküla, Pärnu Õppenõustamiskeskuse koolisotsiaaltöötaja 
2018 - Kadri Melnits, SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku päevakeskuse tegevusjuhendaja 
2017 - Eva Grigor, MTÜ Maarjakodu juhataja 
2016 - Linda Lillemaa, Sotsiaalkindlustusameti Pärnu piirkonna juhtumikorraldaja 
2015 - Evelyn Eichhorst, MTÜ Pesapuu juhataja

Aasta sotsiaaltöötaja
2023 - Kadi Kask, Pärnu linnavalitsuse lastekaitsespetsialist
2022 - Hanna Grete Õispuu, Tammiste Hooldekodu sotsiaaltöötaja
2021 - Reelika Ruubel, Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna eluasemeteenuste spetsialist 
2020 - Ester Reinsalu, Pärnu haigla sotsiaalravi teenistuse rehabilitatsioonispetsialist-sotsiaaltöötaja
2019 - Pilvi Tolmik, Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna avahooldusspetsialist
2018 - Katrin Jäärats, Pärnu linnavalitsuse sotsiaalkonsultant 
2017 - Kadri Eenraid, SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku päevakeskuse sotsiaaltöötaja 
2016 - Iris Ruut, sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialist 
2015 - Mirjam Lank, Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalkonsultant

Aasta lastehoolekande- ja peretöö tegija
2023 - Daisi Lorents, Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskuse perevanem 
2022 - Eda Rannamägi, Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna lastekaitsespetsialist
2021 - Marge Loob, Pärnu laste ja noorte tugikeskuse perevanem 
2020 - Kersti Kaarma, Pärnu laste ja noorte tugikeskuse kasvataja
2019 - Maris Marus, raske ja sügava puudega laste tugiisik, lapsehoiuteenuse osutaja (MTÜ Hoolivus)
2018 - Ülle Pikma, SA Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse sotsiaaltöötaja-pereterapeut 
2017 - Galina Rannama, Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna lastekaitseteenistuse lastekaitsespetsialist 
2016 - Kai Spiegelberg, Pärnu Lasteküla kasvataja 
2015 - Margit Krjukov, Pärnu Lasteküla nõustaja-projektide koordinaator ja MTÜ Eliise Puhkusepesa juhataja

Aasta hooldustöötaja
2023 - Selve Õis, Pärnu haigla hooldaja
2022 - Janne-Riin Kuusk, Pärnu Sotsiaalkeskuse hooldustöötaja
2021 - Carmen Ollino, Pärnu sotsiaalkeskuse hooldustöötaja 
2020 - Ave Nõmmik, Pärnu Sotsiaalkeskuse isiklik abistaja
2019 - Ingrid Kostabi, erahooldaja (OÜ Introne)
2018 - Ene Kodasma, SA Pärnu Haigla õendus-hoolduskeskuse hooldustöötaja 
2017 - Hele Teor, Pärnu Sotsiaalkeskuse hooldustöötaja 
2016 - Salma Bergštein, Eakate Avahoolduskeskuse hooldustöötaja 
2015 - Katrin Luhasaar, Tammiste Hooldekodu hooldustöötaja

Aasta vabatahtlik
2023 - Katrin Tsuiman, Hea Abi Teejuht OÜ juht
2022 - Maris Rubin, MTÜ Vanem Vend Vanem Õde vabatahtlik
2021 - Ulvi Nõmm, MTÜ Vanem Vend Vanem Õde juht 
2020 - Raivo Tamm
2019 - Rigne Raudsepp, kogemusnõustaja
2018 - Malle Erend
2017 - Henno Sepp
2016 - Haini Ilonen, MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse kogemusnõustaja 
2015 - Ülle Vaher, SA Pärnu Haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskuse tegevusjuhendaja ja vabatahtlik

Aasta sotsiaalvaldkonna juht
2023 - Kristo Kaukver, Pärnu Haigla psühhiaatriakliiniku päevakeskuse juhataja
2022 - Iris Ruut, Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialist
2021 - Annely Ausma, Pärnu sotsiaalkeskuse tugiisikuteenuse juht 
2020 - Viktooria Iljin, Pärnu linnavalitsuse puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
2019 - Riido Villup, Tammiste hooldekodu juhataja 
2018 - Toomas Mihkelson, Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht 
2017 - Aika Kaukver, Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna juhataja 
2016 - Ülle Männiste, Pärnu Lasteküla juhataja 
2015 - Heli Kallasmaa, Eakate Avahoolduskeskuse juhataja

Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartner
2023 - Külliki Kübar, Pärnumaa sotsiaaltranspordi projektijuht
2022 - Kristi Matiisen, Pärnu linnavalitsuse õigus-ja personali teenistuse juhataja
2021 - Karin Uibo, Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem 
2020 - Kadri Juhkam, Terviseameti Lääne regiooni juht
2019 - PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Erik Rand
2018 - PPA Lääne Prefektuuri Pärnu politseijaoskond
2017 - Margo Orupõld, MTÜ Pärnu Naiste Tugikeskuse juhataja 
2016 - MTÜ Pärnu Horisont
2015 - Valter Parve, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži lektor

Sotsiaalosakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Veebilehel kasutatakse küpsiseid