Jäta menüü vahele

KESKKOND JA MAJANDUS


Heakord

» Heakorraeeskiri 
» Raieloa taotlemine
» Heakorranõuded Pärnu linnas

Soojamajandus

OÜ SW Energia
Tehnika 1, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
447 7862
info[at]swenergia.ee
swenergia.ee

Vesi ja kanalisatsioon

AS Pärnu Vesi
Vingi 13, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn
445 5660
vesi[at]parnuvesi.ee
www.parnuvesi.ee

Jäätmemajandus

» Paikuse osavalla jäätmehoolduseeskiri
» Korraldatud jäätmevedu, jäätmevaldaja kohustused, jäätmeveost vabastus 
» Jäätmete sorteerimine, kogumispunktid, prügilad
» Pakendikonteinerite asukohad

Korraldatud jäätmevedu

Ragn-Sells AS
606 0439
parnu[at]ragnsells.ee
ragnsells.ee

» Hinnakiri
» Veograafikud 

 

Paikuse kalmistu

Kalmistuvaht: 5334 0425

» Kalmistu kasutamise eeskiri
» Kalmistu andmed Maaregistris
» Kalmistute register HAUDI
» Hauaplatsi taotlemine ja kasutamine

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Keskkonna- ja heakorrapeaspetsialist
Marve Virunurm
Suur-Sepa 16, kab 218
444 8307
marve.virunurm[at]parnu.ee

Heakorraspetsialist
Piret Unn
Suur-Sepa 16, kab 213
444 8309
piret.unn[at]parnu.ee

Linnavara- ja heakorra-, 
taristu- ja ehitusteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee
Kontaktid ja vastuvõtuajad

Veebilehel kasutatakse küpsiseid