Jäta menüü vahele

OSAVALLAKOGU ESIMEHE TÄNUKIRI


» Tänukirjal on osavalla vapp, tekst autasustatu nimega ning selgitus, mille eest tänukiri antakse. Tänukirjale kirjutab alla osavallakogu esimees.
» Tänukirja andmine otsustatakse osavallakogu esimehe otsusega.
» Tänukirja võib ühele isikule anda mitu korda.

Ettepanekute esitamine 
» Ettepaneku tänukirja andmiseks võib teha osavallakogu liige, linna ametiasutuse teenistuja ja osavalla territooriumil asuva linna ametiasutuse hallatava asutuse juht
» Ettepanekusse märkida põhjendus, mille eest tänukiri antakse ning tänukirja üleandmise aeg ja koht.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid