Jäta menüü vahele
Facebook Logo

OSAVALLAKOGU ESIMEHE TÄNUKIRI


• Tänukirjal on osavalla vapp, tekst autasustatu nimega ning selgitus, mille eest tänukiri antakse. Tänukirjale kirjutab alla osavallakogu esimees.
• Tänukirja andmine otsustatakse osavallakogu esimehe otsusega.
• Tänukirja võib ühele isikule anda mitu korda.

Ettepanekute esitamine 
• Ettepaneku tänukirja andmiseks võib teha osavallakogu liige, linna ametiasutuse teenistuja ja osavalla territooriumil asuva linna ametiasutuse hallatava asutuse juht
• Ettepanekusse märkida põhjendus, mille eest tänukiri antakse ning tänukirja üleandmise aeg ja koht.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid