Jäta menüü vahele

PAIKUSE VALLA AURAAMAT

2001-2016

» Valla teisejärgu autasuks on kandmine valla auraamatusse.
» Paikuse valla auraamatusse on õigus kanda isikuid, kellel on märkimisväärsed teened valla maine tõstmisel või valla tuntuse ja tunnustatuse tõusul.
» Tingimuseks on, et isik ei ole oma muude tegude, tegemata jätmiste ega käitumisega loonud enda ega valla suhtes üldist negatiivset suhtumist.
» Auraamatusse kantakse isik üks kord.
» Igaühel on õigus teha volikogu esindajatest ja vallavalitsuse liikmetest koosnevale komisjonile ettepanekuid isiku kandmiseks valla auraamatusse.
» Auraamatusse kandmise ettepanekut vallavalitsusele on õigus teha üksnes komisjonil. Ettepaneku tegemiseks on nõutav komisjoni kõigi liikmete nõusolek.
» Kalendriaasta jooksul ei kanta auraamatusse üldjuhul üle 10 isiku.
» Auraamatusse kandmine toimub üldjuhul valla aastapäeva tähistamise raames.
» Auraamatusse kandmise kohta antakse auraamatusse kantud isikule tunnistus, mis on kinnitatud volikogu esimehe ja vallavanema allkirja ning valla pitseriga.


Tunnistus 1

Kaido Külaots

Male on tarkade inimeste mäng. Rahvusvaheliseks suurmeistriks tunnistatakse males vaid see, kes on meistrinormi täitnud 3 korral. Rahvusvahelisi suurmeistreid on Eestil läbi aegade olnud vaid 5.

Kaido Külaots on üks nendest. 
Ei ole kerge sellist tiitlit välja teenida. Veelgi tähelepanuväärsem on seda saavutada 25-aastaselt.

Paikuse vald austab Sind!
27. oktoobril 2001


Tunnistus 2

Aivar Kriiska

Oma rahva ajaloo tundmine on auasi. Veel suurem au on seda ajalugu ise avastada ja oma teadmisi teistega jagada. Oled andnud Paikuse rahvale võimaluse avastada Eesti rahva ajalugu oma koduõuest.

Oled näidanud meile meie ajalugu ja elu lugu, seda et Eesti ajalugu üldse võis alata just siin.
Oleme selle üle uhked.

Paikuse vald austab Sind!
25. oktoobril 2002


Tunnistus 3

Nikita Lunin

Sport maailma tasemel ei ole kerge töö, aga see pakub kaasaelajatele palju emotsioone.
Sportlaselt nõuab see meelekindlat pühendumist, sageli ka isiklike huvide ohverdamist meeskonna heaks.

Saavutasid 2007. aastal maailmameistri tiitli sõudmise kaheksapaadil noorte klassis. 
Oleme selle üle uhked.

Paikuse vald austab Sind!
26. oktoobril 2007


Tunnistus 4

Gristen Heinmets

Sportlased teevad tulemusi. Treener jääb sageli varju. Treeneritöö noortega on peen kunst – lõpptulemust ei tea keegi kunagi ette, kuid mõnel õnnestub see harva, teisel enamasti. Maadlusklubi Leo noored on selge õnnestumine.

Oled üle 10 aasta sportlikus vaimus juhendanud Paikuse noori maadlejaid ning sellega kasvatanud ühiskonnale väärtuslikke kodanikke.
Samuti osalenud kreeka-rooma maadluses rahvusvahelise Leo Kreinini mälestusturniiri algatamisel ja pikaajalisel korraldamisel meie vallas.

Paikuse vald austab Sind!
24. oktoobril 2014


Tunnistus 5

Raiko Hiis

Eestvedamine ei ole kerge. Kerge ei ole ka töö lastega. Sinu eestvedamisel on suudetud luua edukalt toimiv ja  jätkusuutlik spordiklubi, kus valitsevad sarnased väärtused ja elus vajalikud põhimõtted. Maadlusklubi Leo noored on selge õnnestumine.

Oled andnud väljapaistvalt suure panuse maadlusspordi tutvustamisel ja õpetamisel Paikuse valla lastele ja noortele, mille tulemuseks on hulk ühiskonnale väärtuslikke – ausaid, töökaid, väärikaid – kodanikke. Samuti oled osalenud kreeka-rooma maadluses rahvusvahelise Leo Kreinini mälestusturniiri algatamisel ja pikaajalisel korraldamisel meie vallas.

Paikuse vald austab Sind!
24. oktoobril 2014


Tunnistus 6

Maiu ja Margus Saare

Maaelu ei ole kunagi kerge olnud. Ei ole ka praegu. On imetlusväärne, kui selle kõrvalt leitakse aega ja tahtmist tegeleda ka nooremate põlvkondade harimisega, et kasvatada neis maast madalast mõistmist ja armastust loomade, looduse, maa ja töö vastu.

Olete aastaid oma kodutalus Männitukal vastu võtnud lugematu hulga uudishimulikke lapsi ja näidanud neile kaasahaaraval moel maaelu võlu ja valu, andes oma elu ja tegevusega eeskuju ning väljapaistvalt suure panuse noorte maailmapildi avardumisse.

Paikuse vald austab teid!
24. oktoobril 2016


Tunnistus 7

Avo Hansberg

Põlendmaa küla Paikuse valla kaugemas servas asub raba veerel, kaugel linnakärast, aga ka lasteaiast, koolist, poest, bussiliinidest ja muudest mugavustest. Ometi tahab ka sealne maa hoolt ja sealne rahvas täisväärtuslikku elu. Sellises paigas tuleb enda eest peamiselt ise hoolt kanda.

Oled alati nõu ja jõuga aidanud Põlendmaa küla eakatel põlisasukatel hoida kogukonna ühtsust ja elujõudu, seisnud oma küla ja maaelu eest ning loodusemehena pakkunud paikkonna lastele mitmekesiseid õppetunde praktilise loodushariduse valdkonnas.

Paikuse vald austab Sind!
24. oktoobril 2016


Tunnistus 8

Einar Suits

Bussijuhi töö ei küsi ilmast, nädalapäevast ega kellaajast. Kui on vaja, tuleb sõita. Isegi kui endal oleks väga vaja olla kusagil mujal või teha midagi muud.
Vaid väga hea südamega inimene suudab ikka ja jälle seada isiklikud huvid tahaplaanile ja olla olemas nende jaoks, kes teda vajavad.

Oled aastakümneid olnud alati rõõmuga valmis sõitma Paikuse valla spordi- ja kultuuriesindustega kuhu vaid vaja ja millal iganes vaja. Niisamuti oled alati olnud abiks valla asutustele,  kui nad Sinu teeneid on vajanud.

Paikuse vald austab Sind!
24. oktoobril 2016


Tunnistus 9

Aide Leppnurm

Ei ole midagi nii kaunist ja põhjendatut, kui olla hästi ning tõhusalt inimene ega nii keerulist teadust, kui osata hästi ja loomulikult elada seesinast elu.
Michel de Montaigne (1533-1592)

Ei ole olnud vist ühtegi võistlust, kus Paikuse valla eest endast maksimumi andvate sportlaste seas pole olnud Sind. Ei ole olnud vist ühtegi Paikuse rahvatantsijate esinemist, kus Sina oma isevalmistatud rahvarõivais ei ole teiste seas näidanud publikule meie rahva tantsukunsti kaunimaid samme, kandes nõnda edasi Eesti rahvakultuuri ja teenides tunnustust Paikuse vallale.

Paikuse vald austab Sind!
24. oktoobril 2016


Tunnistus 10

Veronika Pikkur

Üksi võib saavutada mõndagi, kuid meeskonnana tegutsedes kordades rohkem. Täht särab kaugele, kuid kui ei oleks tausta, siis teda ei märgataks. Paikuse vald on kui täht, mis särab tänu inimestele, kes tema heaks tegutsevad. On inimesi, kes iga oma sõna ja teoga lisavad Paikuse valla tähele sära.

Ei ole olnud vist ühtegi võistlust, kus Paikuse valla eest endast maksimumi andvate sportlaste seas pole olnud Sind. Samuti oled alati olnud valmis appi tulema Paikusel toimuvate spordivõistluste korraldamise tehnilisse meeskonda või mistahes muusse meeskonda, kus Paikuse vald Sinu abi on vajanud.

Paikuse vald austab Sind!
24. oktoobril 2016


Tunnistus 11

Svetlana Dubik

Lasteaiaõpetaja aitab last ümbritseva tundmaõppimisel, omab suurt mõju väikese inimese maailmapildi ja väärtushinnangute kujunemisele, loob eeldused lapse edukaks edasijõudmiseks nii koolis kui igapäevaelus.

Oled andnud suure panuse paljude laste kasvatamisel ja õpetamisel Seljametsas juba üle 20 aasta. Oma töös oled alati olnud kohusetruu ja abivalmis ning paljude uute ideede algataja.

Paikuse vald austab Sind!
24. oktoobril 2016


Tunnistus 12

Ulvi Mihkeles

Haridus on kui valgus, mis aitab meil näha selgemini ja leida õige tee. Kool on kui tempel, kus ammutame teadmiste allikast eluks vajalikku vaimujõudu. 
On hea, kui valgusallikas on siinsamas.

Oled andnud suure isikliku panuse Paikuse Põhikooli loomisesse ja arengusse.

Paikuse vald austab Sind!
24. oktoobril 2016


Tunnistus 13

Anne Kalmus

Haridus on kui valgus, mis aitab meil näha selgemini ja saada paremaks. Õpetaja on kui laterna kandja, kes näitab meile teed.

Oled valgustanud teed nii Paikuse õpilastele kui õpetajatele. Oled andnud suure isikliku panuse Paikuse Põhikoolis infotehnoloogiliste meetodite õppeprotsessis kasutamisse ja valdkonna arengusse.

Paikuse vald austab Sind!
24. oktoobril 2016


Tunnistus 14

Sirje Solom

Mida enam valgust tungib mõistusesse, seda vähem vihkamist jääb südamesse.
Victor Hugo (1802-1885)

Õpetaja kui vaimuvalguse jagaja muudab maailma paremaks inimeste kaudu, kelle mõistust ta on valgustanud või aidanud sel valgusel kohale jõuda.
Oled andnud suure isikliku panuse Paikuse Põhikooli õppekasvatusliku tegevuse arengusse.

Paikuse vald austab Sind!
24. oktoobril 2016


Veebilehel kasutatakse küpsiseid