Jäta menüü vahele
Facebook Logo

KÜLAD PAIKUSE OSAVALLAS


Lisaks Paikuse alevile on osavallas on viis küla: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla


ELANIKUD

Kuupäev 

Osavallas kokku

sh Paikuse alevis

01.01.2022

4 029

3 042

01.01.2021

3 995

3 028

01.01.2020

3954 

3018 

01.01.2019

3955

3055 

02.01.2019 *

3955

3053

31.10.2017 (ühinemisel)

3 938

 

Elanikke külades
 

01.01.2019

02.01.2019

01.01.2020

01.01.2021

Põlendmaa 

34

34

 35

37 

Seljametsa

271

269

 273

296 

Silla

406

410

 438

451 

Tammuru

109

109

 111

104 

Vaskrääma

80

80

 79

79 

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

Osavalla rahvastik seisuga 1. jaanuar 2020

Paikuse osavallas kasvas elanike arv vaid 2 inimese võrra ja sedagi tänu positiivsele iibele.

Meile teadaolevalt elas 1. jaanuari 2020. aasta seisuga Paikuse alevis ja viies külas kokku 3954 inimest – mehi ja naisi suhteliselt võrdselt: mehi 48,4 ja naisi 51,6%. Külaelanike vähenemine on peatunud. Märgatavalt vähenes küll alevi elanike arv ja kasvas Silla küla, kuid endiselt moodustab alevi rahvastik kolmveerandi kogu osavalla rahvastikust (vt tabel 1).

Pärnu ja tema osavaldade elanike arv on võrreldes eelmise aastaga kasvanud 232 inimese võrra, aasta lõpus elas Pärnu omavalitsuses 51 504 inimest. Iive oli negatiivne (inimesi suri rohkem kui sündis), kuid rände tõttu elanike arv kasvas. 

2. jaanuaril muutusid kõikjal Eestis kehtetuks nende isikute aadressid, kes olid rahvastikuregistrisse kantud omavalitsuse täpsusega. Andmete korrastamise tõttu kaotas elanikke enamik omavalitsustest, Pärnule tähendas see 611 „surnud hinge“ kadumist. Vaata lisaks: Elanike arv omavalitsuses 

Tabel 1

M

N

Kokku

Võrreldes
01.01.19

Paikuse alev

1439

1579

3018

-37

Põlendmaa

23

12

35

+1

Seljametsa

138

135

273

+2

Silla

222

216

438

+32

Tammuru

57

54

111

+2

Vaskrääma

33

46

79

-1

Kokku

1912

2042

3954

-1


Sündivus jäi tagasihoidlikuks

Erinevalt paljudest kohtadest Eestis jäi Paikuse osavallas loomulik iive ka 2019. aastal positiivseks, kuigi napilt (+5). Eelmisel aastal sündis osavalla territooriumil 38 last (2018.a oli sünde 48), sh 15 tüdrukut ja 23 poissi (tabel 2). Ligi 60% sündinutest on oma pere esimene või teine laps, kolmandaid lapsi on koguni 32%. Pere kuuendaid lapsi sündis kolm ja see on Paikuse rekord.

Eelmisel aastal sündinud laste vanematest on abielus 13, kusjuures 8-st pere esimese lapse isast-emast pole abielus keegi. Sünnitaja keskmiseks vanuseks kujunes 30, mis on eelnevate aastatega võrreldes üksjagu kõrgem. Noorim ema oli 17 ja vanim 42 aastane.

Tabel 2

Abielus/

vabaabielus

Ema

19-25 a

Ema

26-30 a

Ema

31-35 a

Ema

36-42 a

Kokku

1. laps

0/8

4

4

0

0

8

2. laps

7/7

2

6

6

0

14

3. laps

4/8

1

4

6

1

12

4. laps

1/0

0

0

1

0

1

6. laps

1/2

0

0

0

3

3


Meie seast lahkunuid
registreeriti 2019. aastal 33 (2018.a 34) ja seda on kahjuks tunduvalt enam, kui on olnud viimastel aastatel keskmiselt. 17 surnud mehe keskmine vanus oli 65,7 ja 16 naisel 81 eluaastat (tabel 3). Noorimad lahkujad olid 22 aastane mees (puudub tabelist) ja 61 aastane naine, vanimad 87 aastane Uno ja 95 aastane Olga.

Tabel 3

50-59

60-69

70-79

80-89

90 ja

vanemad

Kokku

Mehed

3

6

4

3

0

16

Naised

0

1

4

8

3

16

Kokku

3

7

8

11

3

32

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid