Jäta menüü vahele
Facebook Logo

Paikuse osavalla põhimäärus 

• Osavallal on oma vapp ja lipp, mida kasutatakse piirkonna sümboolikana. Osavalla tutvustamiseks kasutatakse ka tunnuslauset ja logo
• Vapi ja lipu kasutamine põhimääruses loetlemata juhtudel toimub osavallakeskuse juhataja loa alusel
• Osavalla sümbolite kasutamine on tasuta.
• Osavalla sümboleid ei tohi kasutada vääritul moel.

Vapp

Paikuse osavalla vapi paremalt rohelise ja vasakult poolelt kuldse kilbi ülemised kolmnurgad on vastupidiste värvidega. Kilbi keskel asetseb juurtega puu, mis paremalt poolelt kujutab kuuske (kuldne) ja vasakult mändi (roheline). Valla vapil on üks kuju. 

Vapi parempoolne ülemine lõik sümboliseerib Pärnu jõge ja vasak Reiu jõge. Graafiliselt moodustab jõgede ristumiskoht sümboolse kodukatuse. Paikkonna iidsust ja ajaloolist arengut ja keskkonda iseloomustab vapi keskel asetsev kuusk/mänd. Värvused tähistavad Pärnumaad ja tunnused Paikuse piirkonda, kuna inimtegevus toimus siin juba mesoliitikumis ja territoorium on kaetud enamuses kuuse - männimetsaga.

Vapi kasutamine
1) osavalla esindushoonetel ja –ruumides, samuti muudel hoonetel, kuhu vapp on ajalooliselt kuulunud, koos linna vapiga;
2) osavallakogu, osavallakeskuse ja osavallakeskuse juhataja plankidel ja väljaantavatel dokumentidel koos linna vapiga;
3) osavalla pitseritel, autasudel, meenetel, reklaamidel ja ametlikel trükistel;
4) üritusi või projekte tutvustavatel reklaamidel, trükistel ja mujal tähistamaks osavalla poolt vastava ürituse või projekti toetamist;
5) osavalla piiritähisel.

Lipp

Paikuse osavalla lipp on ristkülikukujuline. Lipukanga parem pool on kollane ja vasak pool roheline, keskel asetseb juurtega puu, mis paremalt poolelt kujutab mändi (roheline) ja vasakult kuuske (kollane). Lipu roheline toon on rahvusvahelise PANTONE värvitabeli järgi 553 ja kollane 114. Lipu normaalsuurus on 100 x 120 sentimeetrit. 

Lipp heisatakse:
1) alaliselt hoonel, kus asuvad osavallakogu ja osavallakeskus, koos linna lipuga;
2) osavalla territooriumil asuvate koolide, lasteaedade ja teiste linna ametiasutuse hallatavate asutuste hoonetel alaliselt või vastava asutuse tööajal koos linna lipuga;
3) ajutiselt hoonel või kohas, kus toimub osavalla ametlik tseremoonia.

• Igaühel on õigus osavalla territooriumil heisata ja kasutada osavalla lippu, järgides põhimääruse sätteid ja head tava.
• Osavalla lipp heisatakse hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse kohta kas lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti.
• Maapinnalt tõusva lipumasti kõrgus on ligikaudu kuus korda suurem lipu laiusest, seinalipuvarda pikkus on ligikaudu 2,5 korda suurem lipu laiusest.
• Heisatud lipul jääb lipukanga alumine serv maapinnast vähemalt kolme meetri kõrgusele.

Tunnuslause ja logo

• Paikuse osavalla tunnuslause on „Paikuse - parim paik, kus elada”.
• Paikuse osavalla logo on stiliseeritud kujutis endisest Paikuse vallast ning näitab seda piirkonda kui parimat elupaika. Logo keskel asuv sinine L kujuline joon sümboliseerib Pärnu ja Reiu jõge. Paremal asuv roheline kuuse siluetti, profiilis inimese nägu ja ka kaasaegse maja viilkatust kujutav joon märgib ümbritseva kauni looduse rüpes asuvat kaasaegset asustust. Vasakul asuvad rohelised jooned kujutavad püstkoda, mis sümboliseerib kiviaegset asulakohta. Täpp logo paremas osas markeerib osavalla keskust ning on ka kui kohaliku elaniku silm, mis jälgib, et kaunis ja tervislik elukeskkond säiliks. 
• Tunnuslauset ja logo kasutatakse osavalda tutvustavatel trükistel, meenetel, üritustel, osavalla esitlustel, meedias ja muudes kohtades.

Paikuse osavalla logo (.pdf)


Paikuse - parim paik, kus elada.

Paikuse osavalla vapp

Paikuse osavalla lipp

Paikuse osavalla logo 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid