Jäta menüü vahele
Facebook Logo

Tõstamaa on mereäärne maa ning seetõttu väga mitmekesise loodusega: on madalat ja kõrget kallast, veidi liivast randa, ranna- ja puisniitusid, kivikülvi, liivaluiteid, põlismetsa, kauneid jõgesid. Põhjapiiril asub liigirikka taimestikuga Nätsi-Võlla raba, läänepiiril Lindi sookaitseala, on kaks suurt kala- ja mudarikast järve – Ermistu ja Tõhela.

Tõstamaa piiri moodustab peaaegu 50 % ulatuses sopiline paljude väikeste põhjaloode-lõunakagu sihiliste kiviste neemede ja lahesoppidega rannajoon. Merepiir on Tõstamaal Liivi lahega. Meri on madal ja saareline ning kivise põhjaga. Paljud rannaalad on kasvanud roostikku ja tihti on inimestele ligipääsmatud.

Tõstamaale jääb 55 väiksemat saart-laidu: 44 elanikuga Manija saar e. Manilaid, suurem asustamata saar Sorgu ning hulgaliselt väikseid laide (Heinlaid, Kiveslaid). Looduskaitse all on kokku 12 saart-laidu, peamiselt seal pesitsevate lindude pärast.

Tõstamaa ranniku ja Kihnu saare vahele jääb Liivi lahe osa Kihnu väin, mis on rahvusvahelise tähtsusega lindude koondumispaik, rändepeatus – ja puhkekoht. Rannikumeri on Euroopas ohustatud lindude pesitsusalaks.

Osavallas on kaks kala- ja ravimudarikast järve, pikk ja kaunis rannajoon – mõnus koht puhkuseks looduse rüppes. Tähtsamaks majandusharuks on põllumajandus. Suurt tähtsust omab kalandus, puidutöötlemine, üha rohkem hoogustub puhkemajandus.

Looduskaitse alustest vaatamisväärsustest on kindlasti huvitavamad meremärgid Kastna tammed, Vanapaganaga seotud Manija Kokkakivi, miljardäriproua Anna Tõrv-Murdochiga  seotud Tõrvanõmme mänd, mõisate pargid, salapärane ning kauge Sorgu. Meie uhkuseks olev ainuke asustatud saar Manilaid on kuulus ka oma kõre ehk juttselg- kärnkonnaga.

Samas on meil hulgaliselt ajaloo-, arheoloogia- ja arhitektuuriobjekte: osavallas on neli kirikut, Tõstamaa mõis kogu oma kompleksiga, Pootsi mõisa kompleks, Pootsi tuulik, mitmed kivikalmed, külakalmistud, ohvrikivid ning –puud.

Vaimse elu edastajateks on osavalla keskuses asuv kool, rahvamajad ja raamatukogud, aktiivselt tegutseb spordiklubi. Välissidemed on Soomes Mustasaari ja Rootsis Skinnskattebergi vallaga.

Osavalla elanikud, ettevõtjad, asustused on aktiivsed, ametlikult lisaks külaseltsidele tegutsevad kolm kogudust, neli sihtasutust ning ka teisi erinevatel eesmärkidel loodud arenduskeskuseid ja seltse. Osavallas tegutseb mitmeid külaseltse - Tõhela, Kastna, Seliste ja Kavaru. Lisaks on osavalla elanikud aktiivsed mitmete ülemaakonnaliste mittetulundusühingute, sihtasutuste tegevuses (MTÜ Pärnumaa Kodukant, MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu, SA Kihnu Kultuuriruum).

Tõstamaal on millega tegeleda, on mida vaadata – siia tasub tulla! 

Vaata lisaks: Külastades Tõstamaad

Tõstamaa mõis
koolimaja 615

Levaroti luited
Levaroti luited 600

Kastna kadastik ja vaatetorn
Kastna vaatetorn

Nätsi-Võlla rabamaastikud 
N2tsi V6llaraba Kaupo Kalda

Manija saar ja majakas
manija majakas 300

Sorgu tuletorn
sorgu majaks 300


Matkarada
Tostamaa matkarada kaart1

Veebilehel kasutatakse küpsiseid