Jäta menüü vahele

KESKKOND JA MAJANDUS


Heakord

» Heakorraeeskiri 
» Heakorrakonkursi läbiviimise kord
» Raieloa taotlemine
» Heakorranõuded Pärnu linnas

Vee- ja soojamajandus

SuFe OÜ
Nooruse 1-1, 88101 Tõstamaa alevi, Pärnu linn
449 6036
sufe[at]tostamaa.ee
Lisainfo

» Veemõõdusõlme ehitamise ja veearvestite paigaldamise eeskiri
» Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri  

Jäätmemajandus

» Tõstamaa osavalla jäätmehoolduseeskiri
» Korraldatud jäätmevedu, jäätmevaldaja kohustused, jäätmeveost vabastus 
» 
Jäätmete sorteerimine - juhendid, kogumiskohad, prügilad

Tõstamaa osavalla territooriumil teostab kuni 31.08.2022 segaolmejäätmete vedu Ragn-Sells AS 
» Korraldatud jäätmeveo teenustasud
» Konteinerite hinnad – müük ja rent
» Veograafikud 

Tõstamaa jäätmejaam

Tööstuse 1, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
Avatud laupäeviti kell 9 - 13
Jäätmejaama haldur on Paikre AS
Jäätmejaama operaator: Mark Kiradi, 5196 1315 (lahtiolekuaegadel)

» Miinimumkogus jäätmete üleandmisel on 0,1 m3
» Jäätmed tuleb sorteerida nii, et jäätmejaama operaatoril oleks võimalik määrata jäätmete liik ja kogus, st jäätmed peavad olema liigiti selgesti eristatavad ning mõõdetavad
» Ohtlikud jäätmed ning elektri- ja elektroonikajäätmed võetakse eraisikutelt vastu tasuta, juhul kui isik elab rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas (sh osavallas), üleantav kogus ei ületa ohtlike jäätmete piirkogust ning elektri- ja elektroonikaseadmed on komplekssed.
» Jäätmejaama saavad liigiti kogutud jäätmeid viia Tõstamaa osavalla elanikud, ettevõtetest pärinevaid jäätmeid jäätmejaamas vastu ei võeta!

» Jäätmejaama hinnakiri kaalutud jäätmetele (NB! Jäätmejaam võtab vastu ainult nimetatud jäätmeliike)
» Tasuda saab sularahas

Jäätmeliik

Tonni hind

(km-ga)

Ehitus- ja lammutusjäätmed

78,12

Suurjäätmed

93,00

Klaas (aknaklaas)

26,78

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

81,00

Elektri- ja elektroonika seadmed, ohtlikud jäätmed

tasuta

Vanarehvid kuni 8 tk

tasuta

Vanametall

tasuta


Pakendijäätmete kogumispunktid Tõstamaa osavallas

Tõstamaa osavallas on võimalus tasuta ära anda pakendijäätmeid, viies need järgnevatesse pakendipunktidesse:
1. Tõstamaa koolimaja juures - sega- ja paberpakend (Kalli mnt 13)
2. Tõstamaa rahvamaja juures - segapakend (Varbla mnt 3)
3. Katlamaja juures - sega- ja paberpakend (Nooruse 1)
4. Nooruse 7 maja juures - segapakend 
5. Kaupluse „Teine võimalus“ juures - segapakend(Kalli mnt 1)
6. Tõhela rahvamaja parklas - sega- ja paberpakend (Kalli-Tõstamaa-Värati mnt)
7. Seliste endise poe juures 
8. Pootsi poe juures 

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Keskkonna- ja heakorrapeaspetsialist
Marve Virunurm
Suur-Sepa 16, kab 218
444 8307
marve.virunurm[at]parnu.ee

Heakorraspetsialist
Piret Unn
Suur-Sepa 16, kab 213
444 8309
piret.unn[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid