Jäta menüü vahele
Facebook Logo

Heakord

• Heakorraeeskiri 
Heakorrakonkursi läbiviimise kord
• Heakorranõuded Pärnu linnas
Raieloa taotlemine
Talvine meelespea
Talvine teehooldus Tõstamaa osavallas 

Vee- ja soojamajandus

SuFe OÜ
Nooruse 1-1, 88101 Tõstamaa alevi, Pärnu linn
449 6036
sufe[at]tostamaa.ee
Lisainfo

 Veemõõdusõlme ehitamise ja veearvestite paigaldamise eeskiri
 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri  

Talvine teehooldus

• Teede talvine hooldus Tõstamaa osavallas 2022-2023 (Pärnu linnavalitsuse 17.10.2022 korraldus nr 688)

Teehooldajad 2022–2023
I piirkond (Tõstamaa-Tõhela, Tõstamaa kergliiklusteed) - Manitec OÜ (telefon 5358 6570) 
II piirkond (Kastna) - Manitec OÜ (telefon 5358 6570) 
III piirkond (Seliste-Pootsi) - Raynmet FIE Rainer Rand (telefon 5331 1586)

Jäätmemajandus

• Jäätmehoolduseekiri (JHE) 
Korraldatud jäätmevedu, jäätmevaldaja kohustused, jäätmeveost vabastus 
• Jäätmete sorteerimine - juhendid, kogumiskohad, prügilad

Pärnu linnas teostab korraldatud jäätmevedu Ragn-Sells AS:
• Korraldatud jäätmevedu Pärnus (üldinfo, tingimused)
• Hinnakirjad
 Veograafikud (Ragn-Sells iseteenindus)


Tõstamaa jäätmejaam
Tööstuse 1, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
Avatud laupäeviti kell 9 - 13
Jäätmejaama haldur on Paikre AS
Jäätmejaama operaator: Mark Kiradi, 5196 1315 (lahtiolekuaegadel)

• Miinimumkogus jäätmete üleandmisel on 0,1 m3
• Jäätmed tuleb sorteerida nii, et jäätmejaama operaatoril oleks võimalik määrata jäätmete liik ja kogus, st jäätmed peavad olema liigiti selgesti eristatavad ning mõõdetavad
Ohtlikud jäätmed ning elektri- ja elektroonikajäätmed võetakse eraisikutelt vastu tasuta, juhul kui isik elab rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas (sh osavallas), üleantav kogus ei ületa ohtlike jäätmete piirkogust ning elektri- ja elektroonikaseadmed on komplekssed.
• Jäätmejaama saavad liigiti kogutud jäätmeid viia Tõstamaa osavalla elanikud, ettevõtetest pärinevaid jäätmeid jäätmejaamas vastu ei võeta!

• Jäätmejaama hinnakiri kaalutud jäätmetele (NB! Jäätmejaam võtab vastu ainult nimetatud jäätmeliike)
• Tasuda saab sularahas

Jäätmeliik

Tonni hind

(km-ga)

Ehitus- ja lammutusjäätmed

78,12

Suurjäätmed

93,00

Klaas (aknaklaas)

26,78

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

81,00

Elektri- ja elektroonika seadmed, ohtlikud jäätmed

tasuta

Vanarehvid kuni 8 tk

tasuta

Vanametall

tasuta


Pakendijäätmete kogumispunktid Tõstamaa osavallas
Tõstamaa osavallas on võimalus tasuta ära anda pakendijäätmeid, viies need järgnevatesse pakendipunktidesse:
1. Tõstamaa koolimaja juures - sega- ja paberpakend (Kalli mnt 13)
2. Tõstamaa rahvamaja juures - segapakend (Varbla mnt 3)
3. Katlamaja juures - sega- ja paberpakend (Nooruse 1)
4. Nooruse 7 maja juures - segapakend 
5. Kaupluse „Teine võimalus“ juures - segapakend(Kalli mnt 1)
6. Tõhela rahvamaja parklas - sega- ja paberpakend (Kalli-Tõstamaa-Värati mnt)
7. Seliste endise poe juures 
8. Pootsi poe juures 

Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Keskkonna- ja heakorraspetsialist
Anu Peterson
Sadama tee 2, Tõstamaa
5558 9798
anu.peterson[at]parnu.ee

Teed, tänavad
Mati Anspal
mati.anspal[at]parnu.ee
5430 0594

Linnamajanduse osakond
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8100
linnavalitsus[at]parnu.ee
Kontaktid

Veebilehel kasutatakse küpsiseid