england 3 512

KESKKOND JA MAJANDUS


Heakord
» Heakorraeeskiri
» Heakorrakonkursi läbiviimise kord
» Raieloa taotlemine

Vee- ja soojamajandus

SuFe OÜ
Nooruse 1-1, 88101 Tõstamaa alevi, Pärnu linn
449 6036
sufe[at]tostamaa.ee
Lisainfo

» Veemõõdusõlme ehitamise ja veearvestite paigaldamise eeskiri
» Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri  

Jäätmemajandus

» Tõstamaa osavalla jäätmehoolduseeskiri
» Korraldatud jäätmevedu, jäätmevaldaja kohustused, jäätmeveost vabastus 
» Jäätmete sorteerimine, kogumispunktid, prügilad
» Jäätmete kogumiskohad Tõstamaa osavallas

Korraldatud jäätmevedu

Ragn-Sells AS
606 0439
parnu[at]ragnsells.ee
ragnsells.ee

Tõstamaa jäätmejaam

Kontaktisik Liina Raavik, 5364 9869
Jäätmejaam on avatud igal laupäeval kell 9 - 13

» Hinnakiri
» Veograafikud 
» Ohtlikud jäätmed ning elektri- ja elektroonikajäätmed võetakse eraisikutelt vastu tasuta, juhul kui isik elab rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas (sh osavallas), üleantav kogus ei ületa ohtlike jäätmete piirkogust ning elektri- ja elektroonikaseadmed on komplekssed.

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Linnavara- ja heakorra-, 
taristu- ja ehitusteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee
Kontaktid ja vastuvõtuajad

Keskkonna- ja heakorrapeaspetsialist
Marve Virunurm
Suur-Sepa 16, kab 218
444 8307
marve.virunurm[at]parnu.ee

Heakorraspetsialist
Piret Unn
Suur-Sepa 16, kab 213
444 8309
piret.unn[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid