Jäta menüü vahele
Facebook Logo

Tõstamaa osavalla vapimärk


Tõstamaa osavalla põhimäärus 
• Osavalla kõrgeimaks autasuks on vapimärk, mis antakse isikule, kes oma tegevusega on oluliselt kaasa aidanud osavalla arengule või elanike heaolule, saavutanud tähelepanuväärseid tulemusi või üldise tunnustuse kultuuri, hariduse, majanduse, eestluse jmt edendamisel.
• Tõstamaa osavalla vapimärgil on osavalla vapi kujutis, mis on piiratud pärjaga.

Vapimärgi andmine
• Vapimärgi andmise otsustab osavallakogu koosseisu häälteenamusega. Osavallakogu võib määrata vapimärgi saajale ka ühekordse rahalise preemia.
• Vapimärgi kandmise õigust tõendab vastav tunnistus, millel on osavalla vapp, vapimärgi number ja saaja nimi. Tunnistusele kirjutab alla osavallakogu esimees. 
• Vapimärk ja tunnistus antakse üldjuhul üle Eesti Vabariigi aastapäeva tähistaval üritusel.
• Vapimärk antakse isikule üks kord.
• Ettepanekuid vapimärgi andmiseks võivad teha kõik soovijad.

Kirjalik ettepanek saata osavallakeskusele 15. jaanuariks:
- Sadama tee 2, 88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Ettepanekusse märkida:
1) kandidaadi ees- ja perekonnanimi
2) põhjendus, mille eest tunnustust avaldatakse
3) ettepaneku esitaja nimi, kontaktandmed, kuupäev ja allkiri


Vapimärklased

2022 Karin Miidu - Tõstamaa ja Kastna kultuuri-, seltsi- ja külalelu edendamise eest
2022 Urve Merila -  kauaaegse kohusetundliku tegevuse eest Tõstamaa meditsiinitöötajana
2021 Ülle Palits - Pootsi külapoe traditsioonide jätkamise, kaupluse kui kogukonnakeskuse töös hoidmise, Manija saareelanike kaubanduslikule teenindamisele kaasaaitamise ning piirkonna elanike huvidest lähtuva sõbraliku teenindamise eest
2021 Janek Jaansoo - piirkonna elu ja kohaliku ettevõtluse edendamise eest ehitusettevõtjana, aktiivse kaasalöömise eest kohalikus spordi- ja kultuurielus nii osaleja kui korraldajana
2020 Birgit Pere - kogukondliku ja kultuurialase tegevuse eest Tõstamaa osavallas
2020 Andres Kalbach - põllumajanduse ja talupidamise edendamise eest Tõstamaa osavallas
2019 Ülle Tamm – Manija elu edendamise eest
2019 Viivi Karlep – Tõstamaa kultuurielu edendamise eest
2018 Toomas Rõhu – kauaaegse Tõstamaa vallavanemana kohaliku elu edendamise eest
2018 Helle Vahemäe – kauaaegse korrektse ja kohusetundliku töö eest maanõunikuna ja elanike nõustamise eest maaküsimustes

Tõstamaa valla vapimärklased 1999–2017
2017 Anu Randmaa
2017 Aivar Vene
2016 Kalev Martson
2016 Hilja Mändla
2015 Õnnela Lees
2015 Avo Miidu
2014 Villem Jaansoo
2014 Andres Laur
2013 Õie Jaansoo
2013 Ellen Aava
2012 Tiia Schär
2012 Milvi Rand
2011 Eve Käär
2011 Eili Oks
2010 Leo Salk
2010 Heino Tamm
2009 Lya Vesik
2009 Rita Algpeus
2008 Eeri Kivimaa
2008 Peeter Lapp
2007 Elli Teras
2007 Toomas Mitt
2006 Ülle Juurik
2006 Tiit Pilt
2005 Efeline Liiv
2005 Maimu Juhkam
2004 Ain Birk
2004 Liivi Heamets
2003 Heino Laanemets
2003 Madis Veskimägi
2002 Verner Kuusik
2002 Elfi Vool
2002 Silvi Rand
2001 Eimar Rand
2001 Ants Pirso
2000 Õilme Vaarma
2000 Vaike Hang
1999 Andrei Udu (postuumselt)
1999 Endel Tõnisson

Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid