Jäta menüü vahele
Facebook Logo

TÕSTAMAA VALLA AASTA TEGU JA TEGIJA 2002–2016

Kõik tunnstatud Tõstamaa valla tegijad 


2016
Aasta tegu - Sillametsa talu taimeaed Tõstamaal
II Ermistu puhkeküla areng, loodusõpe-matkad, seminarikuur
III Disc-golfi pargirada
4. Tõstamaa kooli 7. klassi võistkond Nuputa võistlusel Eestis 2. koht
5. Kõpu kiriku tornikatus ja üritused
6. Kaduva kino päev
7. Suveteater Karlsonson
8. Liina Laasma – osalemine OM-il, Eesti rekord, Pärnumaa parim naissportlane
9. Kaidi Feldmann kantriplaat
10. Tõstamaa segakoori taastamine
11. Munalaiu uuendatud sadamahoone

2015
Aasta tegu - Lepaspää – Kihlepa tee remont ja mustkate
II Swedbank pangaautomaat Tõstamaale
III Lasteaia kapitaalremondi lõpetamine
4. 5 aastat Tõstamaa suveteatrit, etendus Skvottijad
5. Tõstamaa mõisakooli arendusprojekt
6. Sooselja talu uus viljakuivati
7. Vaiste Rannahäärber Maakodu konkursi võitja
8. Näiteringi etendus Atentaat
9. Kõpu kiriku katus kapitaalremont
10. Manija majaka rekonstrueerimine
11. Tõhela kultuur ja järvemängud
12. Ermistu ohvrikivi ümbruse korrastamine

2014
Aasta tegu - OÜ Grüne Tekstiil käivitamine, koostööprojekt
II Liina Laasma Eesti rekord, Pärnumaa parim naissportlane
III Suveteateri etendus Tsepeliin
4. Kinomuuseumi tegevus, kinoõhtud
5. Tõstamaa näiteringi tegevus
6. Manija muuseumihoone 1. Järk
7. Tõstamaa kaupluse ehitus FoodMarketiks
8. Tõstamaa mõisa tegevus haridus-kultuurikeskusena, koostööprojekt

2013
1. Aasta tegu - Tõstamaa suveteater 2013, etendused „Vanameestesuvi“, „Surm, sünd ja laulatus“, stiilne teatripuhvet
2. Liina Laasmaa Eesti rekord 62.50 naiste odaviskes, osalemine MM-il, Pärnumaa parim naissportlane
3. Apteegi taasavamine ühel päeval nädalas
4. Maria talu ratsamaneez, Jõuluvana talu, Oktooberfest, Kõpu kiriku tegevus
5. Tõstamaa komando Pärnumaa päästjate kutsemeisterlikkuse võistluste võitja
6. Värati tee mustkate
7.-8. Tõstamaa hooldekodu remont
7.-8. Ermistu puhkeküla tegevus
9. Räimewest
10. Vallapäevad, haridus 125
11. Munalaiu sadama kaid ja süvendus, ca 2 milj. EUR
12. Tõstamaa jooks 30
13. Rahvamaja remondi lõpetamine, ventilatsiooniprojekt
14. RMK Tõstamaa ja Potsepa maaparandussüsteem, ca 1miljon eurot, pindala 1155 ha, teed 12,65 km
15. Tõstamaa mõisasauna remont
16. Sooselja talu uus kombain
17. Värati paadisadama ehitus

2012
Aasta tegu - Tõstamaa mõisakooli pea- ja tallidemaja kütte-ventilatsioonisüsteemi ja katlamaja ehitus CO2 projekti vahenditega
II Hooldekodu remont
III Tõstamaa – Tõhela tee mustkate
4. Käsitöökeskuse tegevus ja kaupluse avamine
5. Tõstamaa päästekomando jätkamine ja depoo remont CO2 projekti vahenditega
6. Valgustatud suusa- ja terviserada
7. Lasteaia mänguväljak
8. Mõisaetendus „Surm, sünd ja laulatus“
9. Leader tegevus vallas, 42 projekti
10. Lao kalasadama remont
11. Püsinäitus „Kino ajalugu esemetes“ mõisakeldris

2011
Aasta tegu - Liina Laasma juunioride meistritiitel odaviskes ja koostöö treener Jaan Tammega
II Tõstamaa mõisaetendus „Pruutide kool“
III RäimeWest
4. Cotze söögimaja avamine
5. OÜ Sufe poolt KIK-i projektidega Tõstamaa veesüsteemi ja küttetrasside rekonstrueerimine
6. Tõstamaa Tervisekeskus Eesti 24 parema hulgas

2010
Aasta tegu - Noortekeskuse ehitus
II Käsitöökeskuse tegevus ja uued ruumid
III Liina Laasma spordiaasta
4.Rahvamaja saali renoveerimine (Külade meetme projekt)
5.Riigikaitsepäev Tõstamaal (Kolonel Lauritsa mälestuskivi, näidislahing jne.)
6.Tõstamaa vald Rannamängude võitja
7.Madis Veskimägi filmitegevus (Film Haigrupäev jt.)
8.Toomas Mitti fototegevus (Tõstamaa kalender jne.)
9.Tõstamaa mõisapargi korrastamine (KIK projekt)
10. Tõhela järvepäev
11. Maret Palusalu koidulauliku konkursil Eesti III (Pärnu I)
12. Tõhela meierei päevakeskuseks ümberehituse jätkumine

2009
Aasta tegu - Liina Laasma Eesti rekordid U 18 neidude odaviskes ja võidud Olümpiapäevadel Helsingis ja Koolinoorte Gümnasiaadil Kataris
2008
Aasta tegu - Ehitajate tee rekonstrueerimine
II Liina Laasmaa Eesti noorterekordid odaviskes
III Valla puhkekohtade korrastusprojekt
4. Lasteaia 2. rühma renoveerimine ja parkla
5. Hooldekodu ehitusprojekti valmimine
6. Viie valla jäätmeveokonkursi korraldamine
7. Hõljuki soetamine
8. Manija sadama uus praamikai ja aparell
9. Valla üldplaneeringu kehtestamine
10. Vaike Hangu raamat „Männikuste küla“
11. Tõstamaaa kiriku uus katus
12. Tõhela külabussi renoveerimine
13. Metsaprojekt
14. T69, Eesti parim tudengibänd
15. Seliste kiriku kujusein

2007
Aasta tegu - Tõstamaa vee- ja kanalisatsioonitrasside laiendus
II Lasteaia remondiga alustamine ja 1. rühma renoveerimine
III Medalid Tõstamaa koolis
4. Seliste meierei korrastamine
5. Ujumissillad supluskohtadesse
6. -7. Tervisekeskuse tegevus ja uus röntgeniaparaat
6. -7. Liina Laasma Eesti rekord tüdrukute B klassi odaviskes
8. Bensiinijaama uus teenindushoone
9. Rahvamaja kohviku- ja riietusruumide remont
10. Kavaru paadisadam-külakeskuse ehitus
11. Pootsi kuuri korrastamine
12. Comeniuse projekt Tõstamaa koolis
13. Manija majapidamisteni viivate teede remont

2006
Aasta tegu - Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide korrastamine (Tõstamaa veetrass, Tõhela kanalisatsioonitrass; Seliste kortermaja vee- ja kanalisatsioonisüsteem, Pootsi kortermaja veesüsteem)
II Pootsi veski korrastamine
III Tõstamaa muuseumi käivitamine
4. Rauakaupluse taasavamine
5. Tõstamaa mõisa turismiinfopunkt käivitumine
6. Pootsi saun
7.-8. Raamat Tõstamaa vaatamisväärsused
7.-8. Tõstamaa vallaleht
9. Tõstamaa ilusalongi avamine
10. Munalaiu sadamahoone
11. Juurikute elamu katuse ehitus sotsiaalabi korras
12. Raamat Omar Volmer Tõstamaa kihelkonna ajalugu XIII – XX saj.
13. Tõstamaa raamatukogu remondi II järk
14. Manija sadama paadikai
15. Tõstamaa kooli kuur
16.-17. Raamat Vaike Hang Häidaste küla
16.-17. Tõhela laululava
18. Noorpere Pilvi ja Enno maja ehitus
19. Tõhela kauplus

2005
Aasta tegu - Valla heakord (Pärnumaa kauneim kool Tõstamaa. Pärnumaa heakorrakonkursi võitjad
Tõhela külakeskus ja Tõstamaa alev, ümbrusest hoolivad inimesed)
II Tõstamaa bussijaama korrastamine
III Tevisekeskuse tegevus ja Madis Veskimägi 10
4. Vallateedel korrastamine (Karbiküla, Metsa tn. ja Kavaru mustkate Kruusakatete parandused, Erateede toetus Alu karjääri II järk)
5. Tõhela mustkatte ehitus, Pärnu Teedevalitsus
6. Tõhela kaupluse taasavamine
7. Tõhela Farmid OÜ tegevus ja investeeringud
8. Vallapäevad 2005
9. Tõstamaa vald (Pärnumaa koolitussõbralikum omavalitsus, Pärnumaa kodanikuühiskonna arendamise aasta tegija)
10. Tõstamaa kalender 10
11. Vallaleht 10
12. Tõstamaa fotokonkurss
13. Manija projektid (sadamakuur, traktor, tee)
14. Tõhela ja Pootsi pumbajaamade remont
15. Töötute rehabilitatsioonikeskuse loomine
16. Kihnu väina merepargi keskuse loomine
Jahimeeste koda
Kastna kirik

2004
Aasta tegu - Tõstamaa kooli remondi lõpetamine
II Alu karjääri avamine - Tõhela tee ja vallateed
III Pootsi laat ja rallid
4. Valla heakord
5. Seliste - Pärnumaa aasta küla
6. Vallapäevad Tõstamaa mõis 200
7. Tõhela laste mänguväljak
8. Seliste kiriku siseremont
9. Vallamaja -Lucia teelaiendus jalakäijatele
10. Tõhela Farmid OÜ
11. Taltsi talu tegevus
12. Teeristi poe taasavamine
13. Seliste internet
14. Ermistu külapäev
15. Kastna kiriku remont
16. Tõhela kodukohapäev
17. Vaike Hangu raamat Alu küla

2003
Aasta tegu - Kooli kõnnitee
II Tõstamaa katlamaja
III Kooli remont - I korrus ja kelder
4. Endise vana kõrtsi kasutuselevõtt
5. Jäätmepunkt
6. Tõhela – Pärnumaa aasta küla
7. Pootsi soparallid
8. Pootsi avalik internetipunkt
9. Lasteaia köök
10. Laste mänguväljak
11. Taltsi talu – metsamajanduskonkursi võitja
12. Seliste külatoa tegevus
13. Shalomi tegevus
14. Kastna kiriku säilitusremont
15. Jõusaal
16. Vallapäevad 2003
Pärnumaa suvemängud
Kõpu, Vihakse, Puti teede remont
Tõhela veetrass
Avahooldussüsteemi ja –töötaja rakendumine
Rahvamaja, lasteaia, Tõhela saalide põrandad
Tõstamaa rahvamaja tegevus
Konstaabli rakendumine

2002
Aasta tegu - Tõstamaa joogivesi puhastussüsteem
II Juta Nõmme korjandus Göteborgis ja selle abil tehtud Seliste kiriku välisremont.
III Shalomi keskuse tegevus
Hooldekodu uus katus ja välisremont
Tõhela külaseltsi tegemised
Tõstamaa alevikeskuse jalgteed ja Päästeameti esise asfalteerimine
Pootsi romurallid ja laadad
Tomek Jaansoo tegevus Tõstamaa töökojas
Tõhela muuseumitoa loomine ja tegevus
Puhkpillistuudio tegevus
Tõstamaa matkarada
Exwoodi puidutööstuse tegevus Tõhelas
Diagnostikakeskus
Valla teed
Vaike Hangu raamat Leelaste küla
Seliste külatoa tegemised
Tõhela biopuhasti rekonstrueerimine
Tõhela kodukohapäev
Tõstamaa kooli õpilaskodu ehitus
Tõstamaa vallapäevad
Valla prügimäe rekultiveerimine
Võidu tee remont

Tõstamaa valla esindus Rannamängude võitja

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid