AUDRU OSAVALLA UUDISED, TEATED

4. juunil 2019 kell 17.00
Audru osavallakeskuses

Audru ringraja omanik Rada OÜ on esitatud Pärnu Linnavalitsusele detailplaneeringu algatamise taotluse Audru ringrada katastriüksusel, suurusega ca 68 ha.

Alal kehtib Audru Vallavolikogu 12.03.2009 otsusega nr 20 kehtestatud Audru ringraja kinnistu detailplaneering ja Audru Vallavolikogu 12.06.2014 otsusega nr 36 kehtestatud Audru ringraja mängumaa detailplaneering.

Huvitatud isiku eesmärgiks on planeeringualal oleva kinnistu (väljaspool ringrada ümbritseva maa-ala) jagamine väiksemateks, eraldimajandavateks kruntideks ja kruntidele hoonestustingimuste määramine.

Planeeritavad hooned on äri- ja tootmishooned ning ringraja majandamisega seotud hooned ja rajatised. Juurdepääsulahendused alale on ette nähtud kehtivate detailplaneeringutega ja muudatusi selles osas ei kavandata. Audru valla üldplaneeringu maakasutuse kaardi kohaselt jääb planeeringuala üldkasutatava maa ja reserveeritud ärimaa juhtfunktsiooniga alale.

Kavandatav detailplaneering sisaldab Audru valla üldplaneeringu muutmise põhilahenduse muutmise ettepanekut maakasutuse juhtfunktsiooni osas: väljaspool ringrada ja mängumaad kavandatakse planeeringuala lõuna-, ida- ja kirdeosas üldkasutatava maa muutmist ärimaaks.


 

PANE TÄHELE!

» Konkurss teedespetsialisti ametikoha täitmiseks (kuni 26.07.20)
» Konkurss linnaarengu peaspetsialisti ametikoha täitmiseks (kuni 26.07.20)
» Konkurss rahvakultuuri peaspetsialisti ametikoha täitmiseks (kuni 02.08.20)

» Puuetega inimeste eluruumi kohandamine III taotlusvoor (taotluste esitamine 25.06-09.07.20)
» Audru aasta kultuuritegija (kandidaatide esitamine kuni 12.07.20)
» Toetus noorte tervishoiutöötajate õppelaenu tagasimaksmiseks (taotluste esitamine kuni 01.08.20)
» Huvihariduse ja huvitegevuse toetused ning stipendium (taotluste esitamine kuni 07.08.20)

» Kampaania "Värvid linna 2020!" (taotluste esitamine kuni 16.10.20)
» Papiniidu 50 kinnistu müük (pakkumiste esitamine kuni 11.08.20 kl 13.00)
» Jõõpre külas Mändla kinnistu müük (oksjon kuni 4. august 2020 12:55:49)

» Kuld- ja briljantpulmapaaride vastuvõtule registreerimine (kuni 06.09.20)
» Pärnu rand, rannakülastaja meelespea

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Osavalla info ja kontaktid 
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Veebilehel kasutatakse küpsiseid