Jäta menüü vahele
Facebook Logo

07.10.2021

25. oktoobrist 7. novembrini 2021 toimub Valgeranna külas Leetsi tee 7 detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneering on vastu võetud vastu Pärnu linnavalitsuse 04.10.2021 korraldusega nr 628. Detailplaneeringu ala asub Valgeranna külas Leetsi elamuala piirkonnas, Valgeranna sillast lõunakaares Audru jõe ja Valgeranna tee vahelisel alal. Detailplaneeringu koostamise põhieesmärgiks on kinnistu jagamine neljaks elamumaa krundiks ja üheks tee ning tänavamaa krundiks ja neljale üksikelamule koos kahe abihoonega ehitusõiguse määramine. Planeeringuala suurus on 12854 m². Kruntide suurused on alates 2500 m2, hoonete suurim ehitisealune pindala võib olla kokku 350 m2.

Kahekorruseliste hoonete maksimaalne kõrgus on 8,5 m, katuse kaldega 20 kuni 45 kraadi. Tee krundi laiuseks on planeeritud 16 - 18 m ja tee laiuseks min 5 m – täpne tee lahendus antakse projektiga. Planeeritava ala absoluutkõrgus jääb valdavalt alla 3,19 m abs, mistõttu piirkond on üleujutusohuga ala. Planeeritav Leetsi tee 7 hoonestamata kinnistu katastriüksuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Audru valla üldplaneeringuga on maa-ala reserveeritud elamumaaks. Detailplaneering koostatakse Audru valla üldplaneeringu kohaselt.

Tutvu planeeringuga: Valgeranna külas Leetsi tee 7 detailplaneeringu vastuvõtmine

Detailplaneeringuga on lisaks veebilehele võimalik tutuvuda tööpäeviti kl 8–16 Audru osavallakeskuses ja Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, III korruse ruumis 304)

Väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Audru osavallakeskus
Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Kodused Hääled mai 2023

Veebilehel kasutatakse küpsiseid