Jäta menüü vahele
Facebook Logo

20.01.2022

Pärnu linnavolikogu võttis 16.12.2021 otsusega nr 52 vastu Pärnu linnas Papsaare küla Ihna kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala moodustab hoonestamata maatulundusmaa sihtotstarbega Ihna ja Jõesuudme põigiga külgnevad elamumaa kinnistud, kokku ca 27 ha suurune maa-ala, mis paiknevad Pärnu linnas Papsaare külas ning piirnevad Kaubasadama teega ja Audru jõega.

Planeeringualas Audru Vallavolikogu 04.02.2010 otsusega nr 16 kehtestatud Jõesuudme ja Päikesemetsa kinnistute detailplaneeringuga moodustatud Audru jõe äärsetel kinnistutel soovitakse vähendada Läänemere ranna ehituskeeluvööndit ning muuta kruntide ehitusõigust, arhitektuurseid tingimusi ning osaliselt krundipiire. Planeeritud kinnistud jäävad täielikult Läänemere ranna ehituskeeluvööndisse ning kehtiva planeeringuga lubatud tegevust pole võimalik ehituskeeluvööndit vähendamata ellu viia.

Ihna kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 4. veebruarist 5. märtsini ning avalik arutelu 10. märtsil.
Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamusi planeeringu lahenduse kohta. Lisaks veebilehele saab planeeringuga tutvuda Audru osavallakeskuses kohapeal.

• Tutvu planeeringuga ning loe väljapanekust lähemalt: Ihna kinnistu detailplaneeringu väljapanek


Audru osavallakeskus
Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Kodused Hääled oktoober 2023

Veebilehel kasutatakse küpsiseid