Jäta menüü vahele
Facebook Logo

Aitame_Ukrainat.pngAitame Ukrainat!
• Võimalused Ukraina inimeste abistamiseks (sh Pärnus)
• Інформація для українських біженців (UK)
• Информация для военных беженцев из Украины (RU)

• Pärnu linna sõjapõgenike abistamise fond
Kõik kes soovivad ukrainlasi aidata, saavad teha ülekande SEB Pangas asuvale linnavalitsuse kontole EE021010902001671005. 

23.02.2022

Pärnu linnavalitsuse 21.02.2022 korraldusega nr 136 kehtestati Valgeranna külas Leetsi tee 7 kinnistu detailplaneering. Planeeringuala asub Pärnu linnas Valgeranna külas Leetsi tee jaotustänava ääres, haarates Leetsi tee 7 kinnistut. Planeeringuala suurus on ca 12854 m². Planeeritava ala absoluutkõrgus jääb valdavalt alla 3,19 m abs, mistõttu piirkond on üleujutusohuga ala.

Koostatud planeeringu lahenduse kohaselt soovitakse kinnistu jagada neljaks elamumaa krundiks ja üheks tee ning tänavamaa krundiks ja neljale üksikelamule ehitusõiguse määramine. Ehitusõiguse kohaselt nähakse elamumaa kruntidel ette üksikelamute ja nende abihoonete ehitamine. Hoonete suurim lubatud arv kruntidel on kuni 3 hoonet ja suurim lubatud ehitisealune pind on kuni 350 m2. Kahekorruseliste hoonete maksimaalne kõrgus on 8,5 m, katuse kaldega 20 kuni 45 kraadi.

Detailplaneering on kooskõlas Audru valla üldplaneeringuga - maa-ala juhtotstarve on reserveeritud elamumaaks.

Leetsi tee 7 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine (Pärnu linnavalitsuse 21.02.2022 korraldus nr 136)


 

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Kodused Hääled august 2022

Veebilehel kasutatakse küpsiseid