Jäta menüü vahele
Facebook Logo

PAIKUSE OSAVALLA UUDISED, TEATED


17.08.2021

Enefit Green AS ja SW Metsatuul OÜ soovivad rajada koos Pärnu linna ja Tori vallaga ligikaudu 12 tuulikust koosneva tuulepargi. Arendajate esialgsel hinnangul võiks potentsiaalne tuulepark asuda Kõrsa raba ja Põlendmaa küla vahelisel alal - Paikuse osavallas Põlendmaa ja Seljametsa külade territooriumile, Tori vallas Kildemaa, Urumarja, Taali, Randivälja ja Võlli külade territooriumitele.

Kas, kuhu ja kui suur tuulepark tuleb, on täna veel vara öelda. Eriplaneering ongi algatatud, et tuulepargi rajamise võimalikkust ja kõiki sellega kaasnevaid detaile koos kogukonna, arendajate, planeerijate ning keskkonnamõjude hindajaga uurida.

Meie eesmärgiks on kaasata kohalikku kogukonda ja avalikkust planeeringu protsessi kohe algusest peale. Seeläbi saame varakult erinevate huvidega arvestada ja võimalikele muredele planeerimisprotsessi käigus lahenduse leida.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneering jaotub kahte etappi. Esimeses etapis kaalutakse ja võrreldakse tuulepargi jaoks võimalikke asukohti, et leida neist kõige sobivam. Teises etapis töötatakse välja juba detailsem lahendus, sealhulgas tuulikute arv, kõrgus ja nende paiknemine.

Praegu oleme eriplaneeringuga faasis, kus meie konsultandid AB Artes Terrae OÜ ning Lemma OÜ on koostanud eriplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuse. Tegu on dokumendiga, mis kirjeldab planeeringu koostamise vajadust, eesmärki ja ülesandeid ning on aluseks KSH asukoha eelvaliku aruande koostamisele.

Eriplaneeringu materjalidega saab tutvuda 9. septembrini 2021 veebilehel www.polendmaatuulepark.ee
ning Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, Pärnu), Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11, Paikuse) ja Tori vallavalitsuses (Pärnu mnt 12, Sindi)

Avaliku väljapaneku tulemuste avalik toimub 19. oktoobril 2021 kell 15–17 Paikuse osavallakeskuse I korruse saalis (Pärnade pst 11, Paikuse)

Arvamusi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta saab 9. septembrini saata:
- Pärnu linnavalitsusele aadressidel linnavalitsus[at]parnu.ee või Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- Tori vallavalitsusele aadressidel tori[at]torivald.ee või Pärnu mnt 12, 86705 Sindi linn, Tori vald

4. septembril on huvilistel võimalik külastada Paldiski tuuleparki
Ekskursioonile saab registreerida 1. septembrini (k.a) www.polendmaatuulepark.ee või helistades telefonil 5620 3144
Sõit algab Paikuse kooli (Paide mnt 19, Paikuse alev) eest kell 10 ning tagasi oleme orienteeruvalt kell 16. 

Vaata lisaks: Kohaliku omavalitsuse tuuleenergeetika eriplaneering

Polendmaa tuulepark - plakat


 

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Paikuse Postipaun detsember 2021

Veebilehel kasutatakse küpsiseid