Jäta menüü vahele
Facebook Logo

15. novembrist 16. detsembrini 2022 

• Jõekalda tee 33 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine (Pärnu linnavolikogu 15.09.2022 otsus nr 56)
DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP situatsiooniskeem
DP tugijoonis
DP illustratsioon

Paikuse alevis Jõekalda tee 33 kinnistu (4488 m², 56801:001:0518, elamumaa 100%) on hoonestatud, sellel paiknevad pereelamu ja kelder, juurdepääs kinnistule on võimalik Jõekalda teelt. Planeeringuala külgneb Reiu Jõega jõega.

Ala kontaktvööndi moodustab valdavalt olemasolev elamuala, kus on krundid juba enamuses hoonestatud, kuid on veel ka hoonestamata krunte. Paikuse valla üldplaneeringu kohaselt on ala juhtfunktsiooniks määratud reserveeritud elamuala E3 (ehitusõiguse saab kinnistu min suurusega 3000 m²). Planeeringualal asuvad ranna või kalda piiranguvöönd ja ehituskeeluvöönd (50 m).

Detailplaneeringu eesmärgiks on Jõekalda tee 33 kinnistu jagamine kaheks krundiks (POS 1 ja 2) ning elamu ehitamine POS 2 krundile. Krundi kasutamise otstarvetena nähakse ette üksikelamumaa EP, kaksikelamumaa EPk. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek Paikuse valla üldplaneeringu muutmiseks, sest planeeritavad krundid jäävad alla üldplaneeringus märgitud nõutava suuruse.

Detailplaneeringu koostamise ülesanneteks on ala ümberkruntimine; kruntidele sobivaima ehitusõiguse välja selgitamine; arhitektuursete ja linnaehituslike tingimuste ning haljastus-, liiklus- ja parkimislahenduse määramine; kommunikatsioonide ning servituudialade kavandamine.


Paikuse osavallakeskus
Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Paikuse Postipaun mai 2023

Veebilehel kasutatakse küpsiseid