Jäta menüü vahele

TÕSTAMAA OSAVALLA UUDISED, TEATED


23.11.2018

Represseeritud, kes soovivad järgmisel aastal kasutada laienenud Pärnu linna territooriumil kehtivat täiendavat maamaksuvabastust, peavad hiljemalt 10. jaanuariks avalduse esitama.

Enne Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ühinemist Pärnu linnaga oli represseeritu maamaksusoodustust võimalik kasutada Audru ja Paikuse vallas. Pärnu linn lõpetas täiendava maksuvabastuse andmise 2013. aastal, mil kehtestati koduomaniku maamaksusoodustus.

Tõstamaa vallas ei ole represseeritu maamaksusoodustust seni rakendatud. Ka maksuvabastuse tingimused ja ulatus olid igas omavalitsuses erinevad.

Uue määruse kohaselt antakse maamaksusoodustus õigusvastaselt represseeritud isikule või represseerituga võrdsustatud isikule, kellel on Pärnu linna territooriumil asuva maatüki osas maamaksu kohustus. Maamaksu tasuvad kinnisasja omanikud, hoonestajad või kasutusvaldajad, kellele kinnistusraamatu andmetel omand, hoonestusõigus või kasutusvaldus kuulub.

Maamaksuseadus lubab täiendavat maksuvabastust rakendada ainult elamumaa sihtotstarbega maatükkidele või maatulundusmaa sihtotstarbega maatükkide õuemaa kõlviku osas. Represseeritud vabastatakse maamaksust sõltumata nende elukohast.

Kui isikul on mitu nimetatud sihtotstarbega maatükki ja tal on õigus ka koduomaniku maksusoodustusele, saab ta täiendavat maksuvabastust kasutada selle maatüki osas, millele koduomaniku soodustus rakendub. Kui maatüki elamumaa või õuemaa osa on juba täies ulatuses maamaksust vabastatud, ei saa represseeritu maksuvabastust kasutada teise maatüki osas. Kui isikule ei rakendu koduomaniku soodustus ja tal on Pärnu linnas mitu elamumaa või õuemaa kõlvikuga maatükki, saab ta maksuvabastuse neist ühe osas.

Maksuvabastuse saamiseks tuleb esitada kirjalik avaldus koos represseeritu tunnistuse koopiaga hiljemalt maksustamisaasta 10. jaanuariks.
» Hiljem esitatud avalduse alusel arvestatakse maksuvabastust alates järgnevast aastast.
» Avaldus on vaja esitada ühekordselt - kui maksuvabastus on juba määratud, ei pea igal aastal uut avaldust esitama.

Avaldus tuleb saata Pärnu linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee. Taotluse võib tuua ka osavallakeskusesse või linnavalitsuse infolauda. 

Taotlusvorm ja lisainfo: Maamaks ja maamaksuvabastus

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Koroonaviiruse levikuga seotud teated

TostamaOV
Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Tõstamaa Tuuled august2021

Veebilehel kasutatakse küpsiseid