Jäta menüü vahele
Facebook Logo

rukkilillReedel, 23. veebruaril linnavalitsuses ja osavallakeskustes tööaeg 8–12
Head vabariigi aastapäeva!
Vaata ka: aastapäeva tähistamine Pärnus

27.02.2019

Keskkonnaamet teatab, et Keskkonnaministri 26.10.2017. a käskkirjaga nr 1-2/17/1082 algatatud Vabariigi Valitsuse määruse „Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri“ menetlus jätkub.

Moodustamisel on Tõhela-Ermistu looduskaitseala, mille territoorium hõlmab Vabariigi Valitsuse 18. mai 2007. a määrusega nr 154 „Hoiualade kaitse alla võtmine Pärnu maakonnas“ kaitsealuse Tõhela-Ermistu hoiuala ning keskkonnaministri määrustega kaitse alla võetud Tõhela-Ermistu kaljukotka, Ermistu merikotka, Seliste merikotka ja Seliste kassikaku püsielupaigad.

Tõhela-Ermistu looduskaitseala moodustamise avalik väljapanek toimus 22.01–26.02.2018. Avaliku väljapaneku ajal saadeti Keskkonnaametile vastuväiteid ja ettepanekuid moodustatava looduskaitseala kohta. Looduskaitseala moodustamise avalik arutelu toimus 22.03.2018, kus arutleti Keskkonnaametile esitatud ettepanekute üle.

Keskkonnaamet on täiendavalt kõiki kirjalikke ja koosolekul arutletud vastuväiteid ja ettepanekuid kaalunud. Ettepanekuid ja vastuväiteid, looduskaitselisi põhimõtteid ja ala loodusväärtusi arvesse võttes, on korrigeeritud Tõhela-Ermistu looduskaitseala kaitse-eeskirja eelnõud, seletuskirja ja kaarti.

Alljärgnevalt on toodud peamised muudatused võrreldes eelmise eelnõuga.
» Tõhela-Ermistu sihtkaitsevööndis (Tõhela järve põhjapoolses osas ja Ermistu järvel) on lubatud mootoriga ujuvvahendiga sõitmine kiirusel kuni 10 km/h.
» Nõtke näkirohu, mis on väga haruldane I kaitsekategooria liik, ning väikese penikeele, mis on III kaitsekategooria liik, kasvukohtade kaitseks on moodustatud Tõhela järve lõunaosas eraldi Tõhela järve sihtkaitsevöönd. Tõhela järve sihtkaitsevööndis on lubatud sõita ainult mootorita ujuvvahendiga. See tähendab seda, et vööndis ujuvvahendiga liikudes ei või kasutada jõuallikana mootorit.
» Järvede jääkattele ajutise tee rajamiseks tuleb igaks hooajaks küsida Keskkonnaameti ühekordset kooskõlastust.
» Korrigeeriti piiri ja vööndite tsoneeringut

Avalik väljapanek 25. veebruar kuni 11. märts 2019
Korrigeeritud määruse eelnõu, seletuskirja ja kaardimaterjaliga saab tutvuda avaliku väljapaneku ajal Keskkonnaameti Pärnu kontoris (Roheline 64, Pärnu) ning Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2, Tõstamaa). 

» Kaitse-eeskirja eelnõu 
» Kaitse-eeskirja seletuskiri
» Kaitseala kaardid: kaart 1 ; kaart 2 ; kaart 3 

Ettepanekute esitamine kuni 11. märts 2019
Kutsume materjalidega tutvuma ja ootame põhjendatud ettepanekuid korrigeeritud materjalide kohta. Eesti loodusväärtuste kaitse on tagatud heas koostöös maaomanike ja huvigruppidega. 

Parandusettepanekud palume esitada kirjalikult Keskkonnaameti Lääne regioonile aadressil:
- Roheline 64, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn või
- info[at]keskkonnaamet.ee

Avalik arutelu 25. märtsil 2019 kl 15.00
Korrigeeritud määruse eelnõu avalik arutelu, kus tutvustatakse muudatusi, esitatud ettepanekuid ja eelnõu viimast seisu, toimub Tõstamaa rahvamajas (Varbla mnt 3, Tõstamaa).

Kui nimetatud tähtajaks ei ole eelnõu kohta parandusettepanekuid või vastuväiteid esitatud, arvestame, et need puuduvad. Pärast avalikustamist esitatakse eelnõu ministeeriumitevahelisele kooskõlastamisele.

Lisainfo:
Kätlin Kurg
447 7379
katlin.kurg[at]keskkonnaamet.ee
https://www.keskkonnaamet.ee/


 

Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Tõstamaa Tuuled jaanuar 2024

Tõstamaa Enda Uudised

 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid