TÕSTAMAA OSAVALLA UUDISED, TEATED

 

Alates 4. juulist 2019 alustas Tõstamaa jäätmejaama opereerimisega Paikre OÜ.

Hinnakiri Tõstamaa jäätmejaamas kallines seoses Pärnu linna territooriumil asuvate jäätmejaamade hinnakirjade ühtlustamisega. Tõstamaal kehtib nüüdsest sama hinnakiri, mis Paikre Sorteerimisjaamas (Raba 39, Pärnu).

Jäätmete vastuvõtu hinnakiri:

Jäätmeliik

Mõõtühik

Ühiku hind km-ga (eur)

Paber ja papp

0

Segapakend

8,33

Segapakend (muude jäätmete sisaldusega)

21,70

Ehitus-lammutusjäätmed

39,06

Suurjäätmed

41,17

Asbesti sisaldavad ehitusmaterjalid

37,20

Vanametall

0

Lehtklaas

44,64


» Ohtlikud jäätmed ning elektri- ja elektroonikajäätmed võetakse eraisikutelt vastu tasuta, juhul kui isik elab rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas (sh osavallas), üleantav kogus ei ületa ohtlike jäätmete piirkogust ning elektri- ja elektroonikaseadmed on komplekssed.
» Miinimumkoguseks üle andmisel loetakse 0,1 m³ olenemata kogusest.
» Jäätmejaam võtab vastu vaid eelnevalt nimetatud jäätmeliike.

Jäätmejaam on avatud igal laupäeval kell 9–13.

Tõstamaa jäätmejaama kontaktisik on Liina Raavik, telefon 5364 9869.


Sündmused Tõstamaa osavallas

PANE TÄHELE!

» Pärnu rand, rannakülastaja meelespea

» Konkurss juhtumikorraldaja tähtajalise ametikoha täitmiseks (kuni 07.06.20)
» Konkurss analüütik-geoinformaatiku töökoha täitmiseks (kuni 28.06.20)

» Kultuuriprojektide toetuse täiendav taotlusvoor (kuni 09.06.20)
» Spordiprojektide toetuse täiendav taotlusvoor (kuni 09.06.20)
» Loomestipendium (taotluste esitamine kuni 20.06.20)

» Hajaasustusega piirkondades erateedele kruusa eraldamine (taotluste esitamine kuni 15.06.20)
» Kampaania "Värvid linna 2020!" (taotluste esitamine kuni 16.10.20)
» Audru keskväljaku piirkonna ja selle mõjuala arhitektuurivõistlus (ideekavandite esitamine kuni 01.07.20)
» Pärnu keskranna laiendamise detailplaneeringu avalik väljapanek (kuni 03.07.20)

» Meremaa ja Kalatiigi kinnistute müük (Värati sadam) (pakkumiste esitamine kuni 18.06.20 kl 13.00)
» Hõljuk MARS 700 müük (oksjon kuni 10.06.20 14.00.00)
» Vee 2-29 korteri müük (oksjon kuni 15.06.20 13.59.13)
» Aruvälja kooli kinnistu müük (oksjon kuni 15.06.20 13.58.56)

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Veebilehel kasutatakse küpsiseid