Jäta menüü vahele
Facebook Logo

18.10.2019

Pärnu Lahe Partnerluskogu 2019 II taotlusvooru Meede 1 „Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine“ avaneb 11. novembril kl 8.00

Taotlusi võetakse vastu Kihnu, Häädemeeste vallas ning haldusreformile eelnenud piirides. Lääneranna valla endiste Varbla ja Koonga valla, Tori valla endise Sauga valla, Saarde valla endise Saarde valla territooriumi osas ja Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavallas mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt, mikroettevõtjatelt.

Infopäev 5. novembril 16.00–18.00

Pärnu Lahe Partnerluskogu büroos (Lihula mnt 10, Audru koolimaja)
(sissepääs Audru poolsest parklast koolimaja otsauksest, II korrusel) 

Pärnu Lahe Partnerluskogu 2019 II taotlusvooru Meede 1 „Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine“ infopäeval tutvustatakse projektitaotluste esitamist PRIA e-teenuse keskkonnas ja meetmelehte

Infopäeval osalemisest või mitteosalemisest palume teavitada hiljemalt 02.11.2019
e-postile plpparnu[at]gmail.com või telefonidel: 509 2261, 433 1053

Taotluste vastuvõtt 11.11.2019 kella 8st kuni 15.11.2019 kella 16ni.

» Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtjad ning sihtasutused ja mittetulundusühingud, mille liikmetest üle 50 protsendi on ettevõtjad. 
» Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loetletud tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja kohaliku tegevusgrupi nõuetele.
» Esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 31.01.2020.
» Taotluste vastuvõtt toimub ainult elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonnas. 

Täpsem informatsioon PLPK strateegia, PLPK 2019.a. rakenduskava, PLPK hindamiskriteeriumite ja projektitaotluste menetluskorra kohta on kodulehel www.plp.ee.
Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida telefonidel 4331053, 5092261 või e-postil plpparnu[at]gmail.com. 

Taotluste vastuvõtmise ajal konsultatsioone ei toimu.
PLPK tegevjuht
Mercedes Merimaa

partnerluskogu LEADERtaotlusvoor2019 logod


Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Oktoober nr 2
Tõstamaa Tuuled oktoober 2023 II

Oktoober nr 1
Tõstamaa Tuuled oktoober 2023

Tõstamaa Enda Uudised

 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid