Jäta menüü vahele
Facebook Logo

26.09.2023

Pärnu linnavolikogu võttis 21.09.2023 otsusega nr 31 vastu Kalli mnt 2c kinnistu detailplaneeringu.
• Tõstamaa alevikus Kalli mnt 2c kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine

Planeeringuala suurus on 4780 m2, see koosneb Kalli mnt 2c ja 2d kinnistutest. Huvitatud isiku sooviks on lõpetada olemasoleva tankla tegevus Tõstamaa alevikus Pärnu mnt 21 kinnistul ja rajada alevikus Kalli maantee ääres planeeringualale tankla koos selle juurde kuuluva kaupluse, pesula ja parkimislahendusega.

Nimetatud tegevused eeldavad Tõstamaa valla üldplaneeringu kohase maakasutuse põhisihtotstarbe muutmist reserveeritud elamumaast (E1) ärimaaks (Ä), on tegemist üldplaneeringu põhilahendust muutva detailplaneeringuga. Kavandatavaga ei kaasne eeldatavalt mõjusid keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16. oktoobrist 15. novembrini 2023

Lisaks veebilehele saab väljapaneku kestel tutvuda detailplaneeringuga kohapeal: tööpäeviti kell 9–16 Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16) ja Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2).

Väljapaneku jooksul on igal isikul õigus esitada planeeringu lahenduse kohta arvamust kohapeal, saata see e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee või postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn.


 

Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Oktoober nr 2
Tõstamaa Tuuled oktoober 2023 II

Oktoober nr 1
Tõstamaa Tuuled oktoober 2023

Tõstamaa Enda Uudised

 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid