Jäta menüü vahele

PRESSITEATED, UUDISED

15.05.2017


Linnavalitsus kinnitas tänasel istungil kahe äriühingu, AS Pärnu Vesi ja OÜ Kümbluse, 2016. aasta majandusaasta aruanded.

AS Pärnu Vesi müügitulu oli 2016. aastal 5,37 miljonit eurot, millest põhitegevusega seotud vee- ja kanalisatsiooniteenuste müük moodustas 96%. Muu äritulu sai ettevõte aruandeperioodil 74 tuhat eurot, kulud moodustasid 2016. aastal 5,26 miljonit eurot. AS Pärnu Vesi 2016. aasta majandusaasta kasumiks kujunes 118 tuhat eurot, ettevõte tegi omanikel ettepanku liita 2016. a. kasum varasemate aastate jaotamata kasumile.

AS Pärnu Vesi põhitegevusaladeks on elanikkonna ja ettevõtete varustamine joogiveega ning reovee ärajuhtimine ja puhastamine. AS Pärnu Vesi on määratud vee-ettevõtjaks lisaks Pärnu linnale ka Paikuse, Audru ja Tahkuranna vallas, ettevõttes töötab 63 inimest. 2016.aastal alustas ettevõte veetorustike puhastamist vesi- õhk tehnoloogiaga, uuendati veetootmise tehnosüsteeme, võeti vastu Pärnu linna sademevee arendamise strateegia, jätkati katmata aladele ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni rajamist ning liitumisvõimaluste laiendamist. Kokku teostati omavahenditest investeeringuid põhivarasse 0,84 miljoni euro eest. AS Pärnu Vesi nõukogu esimees Arvo Villmann tõi esile uuringute tulemused, kus elanikud hindasid (5-palli süsteemis) rahulolu teenustega keskmise hindega 4,4. Samuti selgus uuringust, et 98% elanikest tarbib AS Pärnu Vesi teeninduspiirkonnas kraanivett. Ettevõtte juhataja Leho Võrk selgitas, et AS Pärnu Vesi on investeerinud aastatega palju raha, et tagada kõrge joogivee kvaliteet ning kraanivesi on tõesti puhas. Linnavalitsus hindas AS Pärnu Vesi tööd heaks ja kinnitas majandusaasta aruande.

OÜ Kümblus tegevuseks on elanikonnale saunateenuse osutamine, ruumide rentimine ja kaupade müük. OÜ Kümblus 2016. aasta müügitulu oli kokku 143 167 eurot, millest 84,4 % moodustas saunateenuste osutamine, 12,6 % kaubamüük ja 3,0 % renditulu. 2016. aastal kasvas müügitulu võrreldes 2015. aastaga 1,0 %, saunakülastusi oli 33 531. Ettevõttel on 18 töötajat, Pärnu linna poolt eraldatud tegevustoetus OÜ Kümbluele oli 2016. aastal 42 000 eurot ja OÜ Kümbluse kahjum 16 632 eurot. Ettevõtte nõukogu tegi ettepanku katta 2016. aasta kahjum eelnevate perioodide jaotamata kasumi arvelt.

OÜ Kümblus nõukogu esimees Krista Nõmm tegi linnavalitsusele ettepaneku Karja tänava sauna kinnistu enampakkumise korras realiseerida ning saadavast müügitulust ehitada uus ökonoomne saunahoone. Nõukogu esimees põhjendas olemasoleva saunahoone müügiplaani asjaoluga, et hoone kõrged ülalpidamiskulud, investeeringuvajadused ja olemasolevate ruumide mahud ei võimalda ettevõttel kahjumit vähendada ja seetõttu on mõistlikum olemasolev hoone müüa ning ehitada uus ja ökonoomne saun mõnele linna kinnistule. 1990-ndate alguses ehitatud Karja tn 40 asuvas saunahoones on kaks üldsauna, kus on võimalik teenindada üheaegselt 72 külastajat ning kaks peresauna. Lisaks on hoones väljarenditud ruumid juuksurile, iluteenindajatele ja massöörile.

Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid