Jäta menüü vahele

PRESSITEATED, UUDISED

15.06.2017

Juunis toimunud volikogu istungil kiitis Pärnu Linnavolikogu heaks ja suunas avalikustamisele „Pärnu linna arengukava aastani 2025“ parandatud ja täiendatud versiooni ning "Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022"

Pärnu linna arengukava aastani 2025 muudatused
Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2018-2022

Linna arengukavas kirjas olevad eesmärgid ei ole muutunud, ent tegevuskavasse lisati neid eesmärke toetavaid uusi tegevusi. Näiteks: Pärnu ranna-alale ligipääsetavuse parendamine, Tammsaare kooli renoveerimine, Pärnu lennujaama tegevustoetus jpm.

Lisaks täpsustati juba kavas kirjas olevaid tegevusi, nende maksumust, täitmise aega ning finantseerimisallikaid. Kuna eesseisvatel aastatel kaastakse linna arendamiseks jätkuvalt Euroopa Liidu toetusi, vaadati väga tähelepanelikult üle projektide kaasrahastamise osa. Käesoleva arengukava tegevuskava hinnanguline maksumus aastatel 2018-2021 on kokku ligi 46 miljonit eurot. Linnaeelarvest on kavandatud rahastada tegevusi ligi 28 miljoni ja lisaallikatest ligi 18 miljoni euro ulatuses. Ressursimahukaimad tegevused on seotud hariduse ning elukeskkonnaga.

Arengukava ja eelarvestrateegia avalik väljapanek toimub 26. juunist kuni 14. augustini 2017 
Pärnu linna veebilehel ning linnavalitsuse I korrusel asuvas planeeringute saalis (ruum nr 103)

Täiendus- ja parandusettepanekuid saab esitada kirjalikult kuni 14. augusti kella 17.00-ni
Pärnu Linnavalitsusele aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või e-postile linnavalitsus[at]lv.parnu.ee. Peale eraisikute ootame ettepanekuid kindlasti kõigilt organisatsioonidelt, kes tegutsevad Pärnu linna elanike heaolu ning linna arenemise huvides.

Avalikustamine lõpeb arengukava avaliku aruteluga 16. augustil kell 16.00
Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3). Arutelu käigus on samuti kõigil soovijatel võimalik teha kavasse täiendusettepanekuid. 

Arengukava muudatused kinnitatakse septembri volikogus.


Lisainformatsioon:
Anneli Lepp
arenguteenistuse juhataja
Pärnu Linnavalitsus
444 8361
anneli.lepp[at]lv.parnu.ee


Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid