Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

25.02.2018

Pärnu Zonta klubil on taaskord hea meel välja kuulutada taotluste vastuvõtt "Andeka lapse" stipendiumitele.

Stipendiumikonkursi "Andekas laps" eesmärgiks on luua võimalusi Pärnu linna ja maakonna üldhariduskooli õpilastele oma ande arendamiseks. Stipendiumiga toetatakse õpilasi, kellel on väljapaistvad õpitulemused ja kes võtavad aktiivselt osa koolivälisest tegevusest või huviharidusest, kuid kelle pere majanduslik olukord ande arendamist ei võimalda.

» Stipendiumi statuut

Stipendumitaotlusi võivad esitada:
» lapsevanem, eestkostja
» üldhariduskooli esindaja - klassijuhataja, huvijuht, õppealajuhataja, ringiõpetaja jne
» huvikoolide, huviringide, huviklubide jne esindaja
» andekas laps ise
» teised organisatsioonid

Taotluste esitamise tähtaeg on 4. aprill 2018

Esitada on vaja:
1. nominendi ankeet – iseloomustus (vastavalt vormile: .rtf  .pdf)
2. soovituskiri (vabas vormis) mõnelt teiselt eksperdilt (nt muusikaõpetaja, huvikooli ringijuht vms)

Taotlused saata Pärnu Zonta klubile aadressil Hospidali 22, 80014 Pärnu linn, Pärnu linn või e-postile vanalinnakoolituskeskus[at]gmail.com. Märgusõna "Andekas laps". 

Stipendiumid antakse üle Zonta Pärnu klubi 25. sünnipäevale pühendatud pidulikul üritusel 28. aprillil.

Lisainfo: 
MTÜ Pärnu Vanalinna Koolituskeskus
vanalinnakoolituskeskus[at]gmail.com
https://vlkoolitus.ee/


 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid