Jäta menüü vahele

PRESSITEATED, UUDISED

06.09.2018

Pärnu linnavolikogus läbis esimese lugemise ühinenud omavalitsuse haridusasutuste töötajate palgajuhend, millega soovitakse kehtestada uued, senisest kõrgemad palga alammäärad.

Riigieelarvest finantseeritavate põhikooli ja gümnaasiumi õpetajate töötasu alammäära kehtestab vabariigi valitsus. 2018. aastal on see 1150 eurot kuus, järgmisel aastal eeldatavalt 1250. Volikogu kavatseb siduda kohalikust eelarvest finantseeritavate lasteaiaõpetajate, huvikoolide õpetajate ja tugispetsialistide palga alammäärad õpetajate alammääraga, mis tagaks neile püsiva palgatõusu.

Lisaks sõltuks alammäär haridustasemest. Magistrikraadiga lasteaiaõpetajate töötasu alammäär on sel aastal 95% (1092,50 eurot) ja oleks eelnõu järgi järgmisel aastal 100% (prognoositav 1250 eurot) üldhariduskooli õpetaja alammäärast. Bakalaureusekraadiga lasteaiaõpetajate töötasu alammäär on tänavu 90% (1035 eurot) ja tõuseks järgmisest aastast 95%ni (prognoositav 1187,50 eurot) õpetaja alammäärast. Muu nõuetele vastava haridusega lasteaiaõpetajate töötasu alammäär on sel aastal 85% (977,50 eurot) ja oleks järgmisel aastal 90% (prognoositav 1125 eurot) õpetaja alammäärast.

Huvikoolide õpetajate (sealhulgas treenerite ja klaverisaatjate) töötasu alammäär hakkaks sõltuma kontakttundide (akadeemiline tund 45 minutit) arvust. Täistöökohaga huvikooli õpetajaks peetakse eelnõus pedagoogi, kellel on õppeaastas vähemalt 735 tundi. 35 nädalase õppeperioodi jooksul tähendab see 21 tundi nädalas.

Kõrgharidusega huvikooli õpetaja töötasu alammäär on vähemalt 735 kontakttunni puhul sel aastal 780 eurot ja tõuseks järgmisest aastast 80%ni õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäärast (816 eurot). Baasmääraks nimetatakse rahandusministeeriumi veebilehel avalikustatud Pärnu linna maksumaksjate keskmist sissetulekut tuludeklaratsioonide alusel.

Kui kõrgharidusega huvikooli õpetajal on vähemalt 840 kontakttundi õppeaastas (24 tundi nädalas), oleks tema töötasu alammäär 80% üldhariduskooli õpetaja alammäärast. Tänavu on see 920, järgmisel aastal eeldatavasti 1000 eurot kuus.

Vähemalt 945 kontakttunni puhul (27 tundi nädalas) oleks kõrgharidusega huvikooli õpetaja töötasu alammäär 90% üldhariduskooli õpetaja palga alammäärast. Sel aastal on see 1035, järgmisel aastal eeldatavalt 1125 eurot kuus.
Kui kõrgharidusega huvikooli õpetaja annab vähemalt 1050 kontakttundi õppeaastas (30 tundi nädalas), oleks tema töötasu alammäär üldhariduskooli õpetaja alammääraga võrdne. Tänavu siis 1150 ja uuest aastast eeldatavalt 1250 eurot kuus.

„Kuna riigi prioriteediks on olnud üldhariduskoolide õpetajate keskmisest suurem palgatõus, jäid huvihariduses hõivatud õpetajate palgad järjest enam kolleegidest maha. Koostöös haridusosakonna ja huvikoolidega töötati välja uued alused, mis võimaldavad suurema koormuse puhul teenida kõrgemat palka,“ selgitas abilinnapea Marko Šorin.

Üldhariduskoolide, lasteaedade ja õppenõustamiskeskuse kõrgharidusega tugispetsialistide (eripedagoogid, logopeedid, koolipsühholoogid, sotsiaalpedagoogid ja psühholoogid) töötasu alammäär on üldhariduskooli õpetaja töötasu alammääraga võrdne. Nende miinimumpalgaks on tänavu 1150, järgmisest aastast prognoositavalt 1250 eurot kuus.

Kõrghariduseta huvikooli õpetajate ja tugispetsialistide töötasu alammäär oleks eelnõu järgi kuni 15% madalam. Üldhariduskooli kõrgharidusega muu õppe-, kasvatus- või noorsootööga seotud töötajate ja kooli raamatukoguhoidjate töötasu alammäär on sel aastal 780 ja oleks uuest aastast 80% õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäärast (816 eurot). Lasteaiaõpetajate abide töötasu alammäär on selle aasta lõpuni 575, alates uuest aastast oleks see eelnõu järgi 62,5% (637,50 eurot) ja alates 1. septembrist 2020. aastal 65% õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäärast.

Tõsta soovitakse ka haridusasutuste muude töötajate töötasu alammäära, mis on tänavu kõrgharidusega erialaspetsialistidel 720, keskeriharidusega erialaspetsialistidel 620 ja teistel 530 eurot kuus. Uuest aastast oleks kõrgharidusega erialaspetsialistide töötasu alammäär 75% baasmäärast (765 eurot), keskeriharidusega erialaspetsialistide töötasu alammäär 65% baasmäärast (663 eurot) ning keskastme spetsialistidel, keskharidusega spetsialistidel, kantselei- ja teenindustöötajatel ning oskustöölistel 55% baasmäärast (561 eurot).

Haridusasutuste juhtide töötasu sõltub õpilaste arvust. Direktorite töötasu arvutamiseks tahetakse korrutatada õppeaastale eelnenud kalendriaasta baasmäär töötasukoefitsendiga, mis on näiteks 451-600 õpilasega üldhariduskooli puhul 2,0. Töötasu tõuseks 1. septembrist, antud näite puhul 1914 eurolt 2040 eurole.

Üldhariduskooli, lasteaia ja huvikooli õppealajuhataja töötasu alammäära arvestamisel kasutatav töötasukoefitsient on eelnõus 0,6 võrra väiksem direktori koefitsiendist, kuid mitte väiksem kui 1,0.

Haridustöötajate tegelik palk võib olla alammäärast suurem. Igal aastal eelarvet vastu võttes määrab volikogu kindla summa, mille arvelt saab juht töötajate palku diferentseerida.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid