Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

LEHEKÜLG LOOMISEL!

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum."

Keskuslinna teed ja tänavad (...)
Jaak?

Osavaldade teed ja tänavad (hooldamise, rekonstrueerimise-, ehitustööde küsimused)
Pärnu linnavalitsuse teedespetsialist Mati Anspal
5430 0594
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Talvine teehooldus 2022–2023

Audru osavald
• Teede talvine hooldus Pärnu linna Audru osavallas 2022-2023 (Pärnu linnavalitsuse 17.10.2022 korraldus nr 689)

I piirkond: Papsaare küla, Audru alevik, Valgeranna küla, Lemmetsa küla 

Verston OÜ, kontakt Ervin Kruuse, 5645 4610

II piirkond: Soeva, Ahaste, Aruvälja küla teed

FIE Jaanus Oja, mob 56270966

III piirkond: Kärbu, Põhara, Liiva

Põhara Agro OÜ, kontakt Jaanus Põldmaa, 506 2246

IV piirkond: Jõõpre küla teed, kõnnitee ja parklad, Oara ja Malda küla teed

OÜ Mütsi Talu, kontakt Märt Jäärats, 5622 0917

V piirkond: Ridalepa ja Saari küla teed

Põldeotsa OÜ, kontakt Danel Toomast, 522 0315

VI piirkond: Kõima, Kabriste, Saulepa, Lindi (kuni Aiandi teeni) ja Tuuraste küla teed

FIE Sven Ende,  5668 3451

VII piirkond: Lindi (alates Aiandi teest), Liu ja Marksa küla teed

Verston OÜ, kontakt Ervin Kruuse, 5645 4610

VIII piirkonnas: Kihlepa teed (kuni Tõstamaa mnt-ni), Eassalu, Soomra küla teed

OÜ Otsa Marja, kontakt Valdi Killing, 5650 7474

IX piirkond: Lavassaare aleviku teede, tänavate ja parklate lumetõrje

OÜ PaaTeh, kontakt Matis Paat, 527 8276

X piirkonnas: Audru osavalla kergliiklusteed

Verston OÜ, kontakt Ervin Kruuse, 5645 4610

Tõstamaa osavald
I piirkond (Tõstamaa-Tõhela, Tõstamaa kergliiklusteed) - Manitec OÜ (telefon 5358 6570) 
II piirkond (Kastna) - Manitec OÜ (telefon 5358 6570) 
III piirkond (Seliste-Pootsi) - Raynmet FIE Rainer Rand (telefon 5331 1586)

Paikuse osavald
Paikuse osavallas hooldab talvel teid MKM Infra OÜ
Kontakt: Jaan Pillman, 5899 9377, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lumetõrje erateedel

Kõigis piirkondades teostatakse lumetõrjet ka erateedel, mis viivad kasutusel oleva majapidamise õueni, lund ei lükata majapidamiste hoovides.

Erateedel lumetõrje teostamise tingimused:
1. eratee servades olevad ohud (truubiotsad, suured kivid-takistused, ilupõõsad-istikud jne), mis võiksid takistada tööd peavad olema tähistatud minimaalselt 1 m kõrguste ja soovitavalt helkurlindiga varustatud tähistega.
2. eratee kohalt peavad olema eemaldatud puude oksad minimaalselt 3,5 meetri kõrguselt ja 3 meetri laiuselt.

Juhul kui eratee omanik ei soovi või tahab täpsustada lumetõrje teostamist temale kuuluval teel, palume võtta ühendust lumetõrje tööde tegijaga piirkonnas või teedespetsialisti Mati Anspali poole: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud., 5430 0594. 


Kaardirakendus...
Teehoolduse kaart

Videote autor: Jaanus Silla

Eesti lipu päev 2023 
Eesti Lipu päev Pärnus 2023

Eesti lipu päev 2022
Eesti Lipu päev Pärnus 2022

Eesti lipu päev 2021
Eesti Lipu päev Pärnus 2021

Pärnu linnavalitsuse pressiteade
01.06.2023

Pärnu rand on külastajate vastuvõtmiseks valmis, randa hakkas valvama G4S Eesti AS rannavalve ja promenaadil pandi tööle purskkaevud.

Suplushooaeg kestab 1. juunist 31. augustini. Rannavalve töötab kuni 9. juunini iga päev kell 10-18, 10. juunist 20. augustini kell 10-20 ja 21.-31. augustini kell 10-18.

Eile pandi Side ja Lehe tänava otsa ning Hedoni juurde ranna-ala plaanid, kuhu on märgitud erinevad tsoonid, WCde asukohad, esmaabikoht, vetelpäästetornid, joogiveekraanide asukohad ja muu külastajate jaoks vajalik info.

Pärnu rand on jaotatud Lehe tänavast muuli poole ulatuvaks päevitus- ja suplusalaks, Lehe ja Side tänava vaheliseks aktiivspordialaks (alal asuvad võrkpalliväljakud, aga saab ka päevitada ja supelda) ning Side tänavast Mai elamurajooni poole jäävaks surfialaks. Hedoni lähedal asub spetsiaalne rannaspordiala Düün.

Avalikud tualetid on Side tänava pikendusel, rannastaadionil, Hedoni juures ja naisteranna tee ääres. Pärnu Vee joogikraanid, kust saab tasuta puhast joogivett võtta ning käsi ja jalgu pesta, paiknevad Side ja Lehe tänava pikendusel ja naiste ranna tee ääres.

Mai viimasel päeval avati liiklemiseks rannapromenaadi uus Kuuse ja Lehe tänava vaheline lõik. Lehe tänava pikenduse juures asuva purskkaevu lähedal on uus seiklusrada, mida saab korraga kasutada kuni 23 last. Seiklusrada on mõeldud vähemalt nelja-aastastele lastele ning võimaldab liugu lasta, ronida, rippuda ja erinevaid rollimänge mängida.

Randa on pandud 35 uut riietuskabiini ja 30 uut prügikasti. 62 pinki värviti sini-valgeks, mis on Pärnu linna tunnusvärvid. Samadesse toonidesse võõbati Pärnu rannale ainuomased kiiged.

Rannahoonest Hedonini, Hedoni juurest mereni, Kuuse ja Side tänava pikendusele paigaldati uued laudteed, mille kogupikkus on 276 meetrit. Järgmisel nädalal hakatakse surfialale paigaldama uut laudteed, mille pikkus on paarsada meetrit.

Side, Kuuse ja Lehe tänava lõpus, rannahoone juures ja naiste ranna tee ääres on elevandikujulised tõkised, mis takistavad autoliiklust, olles samal ajal ranna-alale omaseks saanud kujunduselemendiks. Samasugused kahes erinevas suuruses elevandid leidsid koha Supeluse tänaval. Elevandid on Pärnu ranna sümboliks, tuntuima rannaelevani otsast saab liugu lasta.

Pressiteate koostas:
Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
510 3444
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisainfo:
Kadri Kõresaar
Pärnu linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialist
5853 9958
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.Pärnu linnavolikogu pressiteade
18.05.2023

Pärnu linnavolikogu otsustas leevendada kuurortlinnas kehtivaid alkohoolsete jookide müügipiiranguid ja lubas meelelahutuskohtadel kohapeal tarbimiseks alkoholi müüa suvekuudel ööl vastu reedet kaks tundi senisest kauem.

Praegu on alkohoolsete jookide müük kohapeal tarbimiseks Pärnus ja tema osavaldades keelatud esmaspäevast reedeni öösel kella kahest kuueni ning laupäeval, pühapäeval ja riigi- ja rahvuspühadel öösel kella neljast seitsmeni. Volikogu otsustas suviseid piiranguid leevendada ja lubas 1. juunist 31. augustini ööl vastu reedet alkoholi müüa mitte kella kaheni, vaid kella neljani hommikul. Muid muudatusi ei tehtud, sügisest on alkoholimüük ööl vastu reedet taas lubatud üksnes kella kaheni.

Alkohoolsete jookide müügi pikendamist kahe tunni võrra soovisid ettevõtjad, kellele on suvi peamine teenimise võimalus. Arvestades, et Pärnu on kuurortlinn ja alkoholimüügi piirangute tõttu on õigusrikkumiste arv kesklinnas vähenenud, tegi linnavalitsus volikogule ettepaneku lisada öö vastu reedet suvekuudel nende päevade hulka, mil alkoholimüük on lubatud hommikul kella neljani.

Omavalitsuse piirangud kehtivad üksnes Pärnu ja tema osavaldade meelelahutuskohtades, kus alkoholi kohapeal tarbimiseks müüakse. Alkohoolsete jookide kaasamüük on kõikjal Eestis alates kella 22st kuni 10ni keelatud.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
510 3444
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Pärnu linnavalitsuse pressiteade
31.03.2023

Uuringufirma RAIT Faktum & Ariko eelmise aasta 20. novembrist 5. detsembrini läbi viidud küsitlus näitas, et Pärnu ja tema osavaldade elanikud on oma elukeskkonnaga rahul.

Elanike rahulolu-uuringu eesmärgiks oli välja selgitada Pärnu linna elanike arvamused ja rahulolu erinevate elukeskkonda puudutavate valdkondadega. Veebiküsitlusele vastas 891 rahvastikuregistrist sotsiaaldemograafiliste tunnuste abil valitud elanikku, valimit kaaluti elanikkonna suhtes proportsionaalselt soo, vanuse ning osavaldade ja keskuslinna tunnustele vastavaks. Osavaldade ja keskuslinna proportsioonid soo ja vanuse lõikes on uuringus sisemiselt proportsioonis.

Elukeskkonna ja avalik linnaruumiga oli 18% kõigist küsitletutest väga rahul ning 72% pigem rahul. Seega on rahulolevaid kokku 90%. Veidi vähem oli rahulolevaid Audru osavallas (85%), kuid üldiselt ei ole keskuslinna ja osavaldade elanike rahulolus olulisi erinevusi.

Ka keskuslinna linnaosade lõikes ei ole erinevused suured. Keskmisest enam ollakse rahul Mai linnaosas (94%) ja keskmisest vähem Vana-Pärnu (87%) ning Ülejõe ja Rääma piirkonnas (87%). Olulisi erinevusi soo, vanuserühmade ja sotsiaalse staatuse (palgatöötaja, ettevõtja, õpilane jne) rühmade lõikes ei olnud.

Kõrgemalt hinnati tervise- ja liikumisradade piisavust (4.0 palli), rohealade piisavust (3.9), tervise- ja liikumisradade seisukorda (3.9) ja rohealade seisukorda (3.8). Madalam oli rahulolu järgmistes valdkondades: eakohaste laste mänguväljakute piisavus (3.1), lemmiklooma jalutuskohtade piisavus (3.1), spordi- ja pallimänguväljakute piisavus (3.0) ja välijõusaalide piisavus (2.9).

Audru osavallas oli rahulolu madalam tervise- ja liikumisradade ning välijõusaalide piisavuse ja seisukorraga. Tõstamaa osavallas oli rahulolu keskmisest madalam ujumiskohtade piisavuse ja seisukorraga, välijõusaalide piisavuse ja seisukorraga ning laste mänguväljakute piisavusega. Paikuse osavallas oli rahulolu keskmisest madalam ujumiskohtade piisavuse ja seisukorraga, laste mänguväljakute piisavuse ja seisukorraga ning lemmiklooma jalutamiskohtade piisavuse ja seisukorraga.

Pärnu keskuslinna elanike hinnangud tervikuna ei olnud keskmisest madalamad üheski vaadeldud näitajas, kuid Vana-Pärnu ja Ülejõe/Rääma piirkonnas olid hinnangud keskmisest madalamad pea kõigis näitajates. Probleemsetest valdkondadest tõusid selgelt esile avalike tualettruumide ja prügikastide piisavus avalikus ruumis. Ülejäänud valdkondi nimetas probleemseks alla poole küsitletutest, kuid probleemsed on siiski ka liiklusturvalisus ja liikluskultuur, kõnniteede halb seisukord ning jalgrattateede puudumine.

Kesklinna, eeslinna ja rannarajooni elanikke häirisid mahajäetud hooned. Raeküla/Lodja elanikele tegid muret avalike tualettruumide piisavus, laste mänguväljakute puudumine, kõnniteede halb seisukord ja prügikastide piisavus. Ülejõe/Rääma elanikud tõstsid esile avalike tualettruumide piisavust, laste mänguväljakute puudumist ja kõnniteede halba seisukorda. Tammiste elanikke häirisid prügikastide piisavus, liiklusturvalisus ja liikluskultuur.

Tõstamaa osavalla elanike probleemideks olid avalike tualettruumide piisavus, ligipääsetavuse tagamine, laste mänguväljakute puudumine, kõnniteede halb seisukord ja jalgrattateede puudumine
Audru osavalla elanikud muretsesid liiklusturvalisuse ja -kultuuri ning jalgrattateede puudumine pärast.

Lisaks elukeskkonnale uuriti, kuidas elanikud on rahul omavalitsusega asjaajamisega, turvalisusega, liikluskorralduse ja teehoiu, liikumisvõimaluste, keskkonnakorralduse, hariduse ja huvihariduse, kultuuri- ja spordisündmuste ning linnavalitsuse tegevuse erinevate aspektidega.

Asjaajamisega Pärnu linnavalitsuses oli väga rahul seitse protsenti ja pigem rahul 35% kõigist küsitletutest. Kokku oli rahulolevaid 42%. 38% ei osanud seda hinnata, sest neil puudus kokkupuude linnavalitsusega. Rahulolematuid oli kokku 21%.

Info kättesaadavusega Pärnu linnavalitsuse teenuste osas oldi valdavalt rahul. Levinuim hinnang oli „infot on keskmiselt ja see on osaliselt kättesaadav“ (61%) ehk parandamise maad on. Peamisteks infoallikateks linnavalitsuse teenuste kohta olid Pärnu linna veebileht (60% küsitletutest) ja sõbrad/tuttavad/kolleegid (52%). Neile järgnesid ajaleht Pärnu Postimees (46%) ja sotsiaalmeedia (41%). Osavaldades olid infoallikana olulisel kohal osavalla ajalehed: Audrus 59%, Paikusel 66% (esikoht) ja Tõstamaal 77% (esikoht).

Täpsemalt võib uuringu kohta lugeda linnavalitsuse kodulehel avaldatud uuringu tulemustest. Uuringut on kavas tutvustada 20. aprilli Pärnu linnavolikogu istungil.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
510 3444
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Pärnu linnas korraldab laste hoolekannet linnavalitsuse lastekaitseteenistus. Sõltuvalt abivajaduse iseloomust tegelevad lastekaitsespetsialistid järgmiste ülesannetega:  sotsiaalnõustamine, juhtumitöö, kohtutöö, asendushoolduse korraldamine orbudele ja vanemliku hoolitsuseta lastele ja töö puudega laste ja nende peredega

• Abi- ja nõustamiskontaktid
 Asendushooldusteenus abivajavale lapsele
 Abivajavast lapsest teatamine ja andmekaitse (juhend)

  Joonituskonkurssi „Kui laps vajab abi“ võidutööd

Videod
• Lastekaitse Liidu videoloengud lapsevanematele
• Vaimse tervise heaks videokoolitused
Kuidas märgata ja aidata abivajavat või hädaohus olevat last?
Laste seksuaalne väärkohtlemine ja lastemaja

Lapsevanematele

Teated, meediakajastused, koolitused
• Sotsiaalkindlustusameti raamatukogu (trükised, nõuanded, juhendid)
 Tasuta juriidilised nõustamised perekonnaõiguslikel teemadel. Nõustamisele vajalik eelregistreerimine 6311 128 või liit[at]lastekaitseliit.ee  
• Perekonnaõiguslikud juriidilised artiklid

YouTube
5 nõuannet lahkuminevale vanemale - 
Perelepitus ja pereteraapia – kellele mida?
Pereootel lapsed
Mu laps vajab tuge
Lapse turvaline areng
Kuidas aju täiskasvanuks saab: Kuidas mõjutab alkohol arenevat aju?


1. Välislähetus
2. Pärnu Linnavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu muutmine

Ülevaade istungist


2007
Nr 2 - Egon Elstein, ettevõtluse arendamise ja erivajadustega inimeste toetamise eest
Nr 3 - Helmut Hunt, Pärnu jalgpallielu arendamise eest
Nr 4 - Vladimir Klevtsov, ühiskondliku tegevuse eest ja panuse eest õpilaste Eesti ühiskonda integreerimisel
Nr 5 - Salme Leas, aktiivse ühiskondliku tegevuse eest hoolekande valdkonnas
Nr 6 - Arno Maidla, tegevuse eest merehariduse edendamisel
Nr 7 - Uno Mirme, ühiskondliku tegevuse ja panuse eest Pärnu linna laste ravimisel
Nr 8 - Raimo Vahtera, Vaasa-Pärnu sõprussidemete arendamise eest
Nr 9 - Barbara Fankhaenel, Pärnu linna ajaloolise materjali talletamise ja aktiivse ühiskondliku tegevuse eest hoolekande valdkonnas

2008
Nr 10 - Voldemar Kaasik, tervishoiu edendamise eest
Nr 11 - Arvo Lensment, pikaaegse ja viljaka inseneritöö eest Pärnu linnas
Nr 12 - Arvo Loorits, teenete eest sõudmise arendamisel
Nr 13 - Olaf Remmel,  Pärnu tervishoiu ajaloo uurimise ja tutvustamise eest
Nr 14 - Margus Tammekivi, silmapaistva töö eest linnaelu arendamisel ja juhtimisel
Nr 15 - Alli Tiik, doonorluse edendamise eest
Nr 16 - Jana Trink, elukestva õppe propageerimise ja pakkumise eest
Nr 17 - Askold Vaino, motospordi edendamise eest
Nr 18 - Mai Kolossova, rahvakultuuri arendamise ja MTÜ Lüster tegevuse kaudu Pärnu maailmakaardile viimise eest

2009
Nr 19 - Märt Mere, kauaaegse ja tulemusliku töö eest Pärnu juhtimisel volikogu esimehena
Nr 20 - Eduard Rajari, aktiivse tegevuse eest Pärnu Linnavolikogus ja Pärnu linna ajaloo uurimisel ning ajalooliste objektide säilitamisel
Nr 21 - Teet Roosaar, aktiivse tegevuse eest Pärnu Linnavolikogus ja Pärnu linna planeeringute menetlusprotsessi tutvustamisel
Nr 22 - Sven-Johan Juckum, ortopeedia eriala eestvedamise ja noorte ortopeedide õpetamise eest Pärnu haiglas
Nr 23 - Liivi Kaasik, Raeküla seltsielu edendamise ja Raeküla Vanakooli Keskuse käivitamise eest
Nr 24 - Reet Rannik, funktsionaaldiagnostika ja kaasaegse kardioloogilise intensiivravi rajamise eest Pärnus
Nr 25 - Ants Puusild, psühhiaatriakliiniku rajamise ja psühhiaatriliste ravivõimaluste arendamise eest
Nr 26 - Allar Kaasik, klassikalise muusika traditsioonide edendamise ja David Oistrahhi Festivali korraldamise eest Pärnus
Nr 27 - Garri Raagmaa, regionaalarengu alase teadustöö ja TÜ Pärnu kolled eduka juhtimise eest
Nr 28 - Alli Põrk, kauaaegse silmapaistva tegevuse eest rahvakultuuri edendamisel Pärnus

2010
Nr 29 - Hans Soll, õpetaja töö eest Pärnus
Nr 30 - Marvi Volmer, Eesti rahvakultuuri rikastamise ja Pärnu Rahvariiete Konsultatsioonitoa asutamise eest
Nr 31 - Maire Lulla, lasteaia õpetaja eriala laiapõhjalise propageerimise ning Pärnu linna alushariduse edendamise eest
Nr 32 - Eeva Talts, pikaajalise Eesti rahvakultuuri edendamise ja Pärnu maine kujundamise eest rahvusvahelisel tasandil läbi käsitöö
Nr 33 - Helle Kullamaa, kauaaegse kohusetundliku töö eest muusikapedagoogi ja koorijuhina Pärnu linnas
Nr 34 - Toivo Riimaa, aktiivse tegevuse eest Pärnu linna maine tõstmisel ja rahvusvahelisel tutvustamisel ning tegevuse eest Lions liikumise edendamisel ja heategevusürituste organiseerimisel
Nr 35 - Vaike Vaga, Pärnu ja Vaasa sõprussidemete loomise ja arendamise ning soome keele ja kultuuri edendamise eest Pärnu noorte hulgas

2011
Nr 36 - Helje Peet, pikaajalise eduka rahvatantsuõpetajana tegutsemise eest

2012
Nr 37 - Astrid Hindriks, pikaajalise töö ning pühendumuse eest Pärnu linna kodanikuühiskonna arendamisel
Nr 38 - Elen Kihl, pikaajalise ning süsteemse töö eest laste ja noorte vaimse tervise arendamisel
Nr 39 - Matti Killing, pikaajalise ning eduka töö eest sõudetreenerina ning õpilaste väärtuskasvatuse kujundajana
Nr 40 - Elfriede Nikolai, kauaaegse silmapaistva tegevuse eest tantsupedagoogina ning rahvatantsu propageerimise eest noorte hulgas
Nr 41 - Ugo Reiljan, Pärnu ning Sotši linna vaheliste sõprussidemete arendamise eest
Nr 42 - Elmar Trink, Pärnu Suupillifestivali korraldamise, pikaajalise rahvakultuuri edendamise ja linna maine kujundamise eest rahvusvahelisel tasandil
Nr 43 - Urmas Veskimeister, pikaajalise ning tunnustatud töö eest Pärnu linna ehitusvaldkonnas
Nr 44 - Leili Voll, elutöö eest kunstiõpetuse õpetajana ning aktiivse loometöö eest Pärnu linnas
Nr 45 - Silja Juurma, tegevuse eest Pärnu linna alushariduse edendamisel

2013
Nr 46 - August Puuste,  Eesti Vabariigi järjepidevuse kandmise eest
Nr 47 - Marika Priske, pikaajalise Pärnu linna majandusarengu edendamise eest
Nr 48 - Heino Pajula, elutöö eest koolmeistrina
Nr 49 - Aldur Vunk, Pärnu ajaloo uurimise, populariseerimise, Pärnu Muuseumile uue, kaasaegse sisu andmise eest
Nr 50 - Rita Mändla, olulise panuse eest Pärnu rahvakultuuri edendamisse 30 aasta jooksul rahvatantsuansambel Kajakas kunstilise juhi, juhendaja ja eestvedajana
Nr 51 - Uudo Laane, pikaajalise tegutsemise eest Pärnu linna kultuuri- ja hariduselus ning selle elavdamise ja edendamise eest
Nr 52 - Ulf Ljunggren, aastatepikkuse koostöö eest Pärnu sõpruslinna Oskarshamni ja Pärnu vahel

2014
Nr 53 - Galina Ivanova, pikaajalise töö ja pühendumise eest kodanikuühiskonna arendamisel ja koostöö edendamisel rahvusvähemuste seas ning nende tegevuse esiletoomise eest Pärnu kultuurimaastikul
Nr 54 - Piia Karro-Selg, ajalehe "Raeküla Sõnumid" käivitamise, Raeküla koostöökolmiku loomise ning aktiivse seltsielu edendamise eest
Nr 55 - Villu Kangur, Panuse eest Eesti riigi kultuuripärandisse ühiskondlikult tundlike ning inimesi liitvate laulutekstidega
Nr 56 - Ada Kraak, pikaaegse tegevuse eest tervishoiu valdkonna arendamisel ning tervist edendava töö koordineerimisel Pärnu linnas
Nr 57 - Iivi Kullam, muusika- ja laulukultuuri edendamise eest Pärnu linnas
Nr 58 - Aivar Mäe, Pärnu Kontserdimaja rajamise idee algatamise ja teostamise eest
Nr 59 - Priit Neeme, terviseedendamise ning spordiajaloo talletamise eest
Nr 60 - Enn Saard, panuse eest liiklusohutuse propageerimisse Pärnu linnas
Nr 61 - Salme Siimisker, pikaaegse tegevuse eest taimravi valdkonnas ja tervisliku toitumise propageerijana
Nr 62 - Karin Veissmann, Pärnu kultuurielu rikastamise eest muusikapedagoogi ning koolijuhina
Nr 63 - Ulrich Kronauer, Pärnust pärit valgustaja ja literaadi Carl Gustav Jochmanni pärandi väärtustamise eest

2015
Nr 64 - Heli Kallasmaa, pikaaegse ja tulemusliku töö eest rahvakultuuriedendajana
Nr 65 - Tiia Toobal, pikaaegse eduka ja tulemusliku matemaatika õpetamise eest
Nr 66 - Alexander Tenzo, juveliir Gustav Fabergé nime ja loomingu tutvustamise ning tema monumendi kinkimise eest
Nr 67 - Stuart Chalmers, pikaajalise Shalomi Lastemaja toetamise eest
Nr 68 - Tiit Erm, kaaluka panuse eest laste ja noorte huvihariduse edendamisel Pärnus
Nr 69 - Kadri-Liina Vahula, pikaajalise noorte nõustamisteenuse arendamise ja pakkumise eest ning naiste- ja lastekliiniku meditsiiniteenuste ja ravimeetodite arendamise eest

2016
Nr 70 - Ago Anderson, kultuurielu rikastamise eest näitlejana 
Nr 71 - Kaja Elstein, suurepärase ja hinnatud töö eest arstina ning kaasaaegse multidistsiplinaarse taastusravi eriala loomise ja arendamise eest 
Nr 72 - Iira Igasta, kauaaegse ja eduka töö eest Pärnu Postimehe toimetuses ning aktiivse tegevuse eest Pärnu Vaasa Seltsi juhtimisel 
Nr 73 - Eha Juhansoo, kultuuri- ja haridusvaldkonda tehtud annetuste ja toetuste eest 
Nr 74 - Alar Raudoja, Pärnu kunstielu rikastamise ja tutvustamise eest 
Nr 75 - Malle Šalda, kauaaegse ja pühendunud õpetajatöö ning haridussüsteemi arendamise eest 
Nr 76 - Aldin Talving, suurepärase ja hinnatud töö eest arstina ning ortopeedia eriala järjepideva arendamise ja õpetamise eest 
Nr 77 - Leonid Tereštšenkov, kauaaegse ja pühendunud töö eest Pärnu linnaliinide bussijuhina 
Nr 78 - Rein Vendla, puhkpillikultuuri järjepidevuse hoidmise, edendamise ning muusikaelu rikastamise eest
Nr 79 - Marit Õun, suurepärase ja hinnatud töö eest arstina ning erakorralise meditsiiniabi eriala arendamise eest

2017
Nr 80 - Merike Lepp, kaasaegse erakorralise meditsiiniabi osakonna loomise eest Pärnu Haiglas
Nr 81 - Tõnu Endrekson, Rio olümpiamängude pronksmedali võitmise ja teiste märkimisväärsete tulemuste eest rahvusvahelistel tiitlivõistlusel ning Pärnu kui spordilinna maine kujundamise eest
Nr 82 - Andrei Jämsä, Rio olümpiamängude pronksmedali võitmise ja teiste märkimisväärsete tulemuste eest rahvusvahelistel tiitlivõistlusel ning Pärnu kui spordilinna maine kujundamise eest
Nr 83 - Allar Raja, Rio olümpiamängude pronksmedali võitmise ja teiste märkimisväärsete tulemuste eest rahvusvahelistel tiitlivõistlusel ning Pärnu kui spordilinna maine kujundamise eest
Nr 84 - Kaspar Taimsoo, Rio olümpiamängude pronksmedali võitmise ja teiste märkimisväärsete tulemuste eest rahvusvahelistel tiitlivõistlusel ning Pärnu kui spordilinna maine kujundamise eest
Nr 85 - Maidu Maamees, kauaaegse ja kohusetundliku töö eest bussijuhina ning Pärnu linna kultuurielu rikastamise eest lauljana
Nr 86 - Vello Paluoja, tähelepanuväärse ja pühendunud tegevuse eest kultuurielu rikastamisel, kunstimeele kasvatamisel ning ajaloo jäädvustamisel oma loomingu kaudu
Nr 87 - Margit Seppik, panuse eest kaasaegse õendus- ja hooldusteenuse süsteemi väljatöötamisel ja elluviimisel ning õenduse eriala arendamise ja propageerimise eest
Nr 88 - Jaanus Torrim,  pühendunud ja aktiivse tegevuse eest Eesti muusikakultuuri edendamisel loojana ja kontsertide ning festivalide korraldajana
Nr 89 - Leo Viller, pikaajalise ja pühendunud pedagoogitöö, mõtlevate, loovate, oma kodumaad väärtustavate noorte kasvatamise ning male õpetamise ja propageerimise eest
Nr 90 - Urve Krause, ) pikaaegse ja pühendunud töö eest Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli juhina ning panuse eest Pärnu linna haridus- ja kultuuriellu
Nr 91 - Anne Virula,  tegevuse eest Pärnu linna alushariduse edendamisel

2018
Nr 92 - Anna-Maija Iitola, Vaasa ja Pärnu sõprussuhete hoidmise ja arendamise eest
Nr 93 - Indrek Kaldo, Pärnu linna hariduselu eduka arendamise ja reaalhariduse propageerimise eest
Nr 94 - Enn Keerd, kultuurielu rikastamise eest näitleja ja lavastajana
Nr 95 - Ursula Moon, pikaaegse ja pühendunud töö eest kopsuhaiguste arsti ja ravi eestvedajana, ennetus- ja nõustamistegevuse ning pärnumaalaste elukvaliteedi tõstmise eest
Nr 96 - Silvia Nõukas, pühendunud ja silmapaistva tegevuse eest kunstiõpetajana ja illustraatorina
Nr 97 - Peep Peetersoo, eduka ja pühendunud õpetajatöö, kutsehariduse populariseerimise ja restoraniteeninduse valdkonna arendamise eest
Nr 98 - Laine Pärk, kauaaegse töö eest õpetajana ja rahvakultuuri eestvedajana
Nr 99 - Mihkel Smeljanski, kultuurielu rikastamise eest näitlejana ja muusikuna
Nr 100 - Leili Sägi, kauaaegse ja pühendunud töö eest eesti keele õpetajana ja kultuurielu edendajana Pärnu vene õppekeelega koolis
Nr 101 - Jüri Vlassov, kultuurielu rikastamise eest näitleja ja muusikuna
Nr 102 - Maia Erm, eduka ning tunnustatud töö eest ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetajana
Nr 103 - Tiit Kask, pühendunud tegevuse eest turismiala arendamisel
Nr 104 - Viive Korb, kauaaegse ja tunnustatud töö eest vene keele õpetajana

2019
Nr 105 - Maie Nuust, aastatepikkuse tegevuse eest puuetega inimeste õiguste eest seismisel ja tugiteenuste arendamisel
Nr 106 - Katrin Antsov, neuroloogiliste haiguste kaasaegse ravi ja neuroloogia eriala arendamise eest Pärnu linnas ja maakonnas
Nr 107 - Ülle Ernits, panuse eest õendusalase kõrgharidusõppe laienemisel Pärnu linna ja projekti „Kool haiglas“ eestvedamise eest
Nr 108 - Enn Hallik, pikaaegse ja pühendunud töö eest spordiajakirjanikuna ja ühiskondliku aktivistina
Nr 109 - Aita Kütt, taastusravi juurutamise ja kaasaegse õendus-hooldustegevuse arendamise eest Pärnu haiglas
Nr 110 - Rein Laos, pikaaegse haridus- ja kultuuritöö ning panuse eest noorte juhendamisse
Nr 111 - Maret Põlluste, panuse eest alushariduse arendamisse ja lapsekeskse kasvatuse põhimõtete rakendamise eest
Nr 112 - Sirje Vaikjärv, tegevuse eest alushariduse arendamisel ja lapsekeskse kasvatuse põhimõtete rakendamiseks tingimuste loomise eest
Nr 113 - Erika Kukk, kauaaegse pühendumise eest vähekindlustatud inimeste hoolekandele ja toidupanga eestvedamisele
Nr 114 - Mart Kuuskmann, pikaaegse ja pühendunud töö eest koolijuhina ning hariduselu arendajana
Nr 115 - Sirje Miglai, eduka ja kõrgelt hinnatud töö eest bioloogiaõpetajana
Nr 116 - Mari Suurväli, Pärnu hariduselu rikastamise, majandusõppe edendamise ning väärikate ülikooli pikaaegse ja eduka eestvedamise eest
Nr 117 - Toomas Mihkelson, pikaaegse ja pühendunud töö eest Pärnu Puuetega Inimeste Koja juhina
Nr 118 - Isabella Maripuu, pikaajalise ühiskondliku tegevuse ja heategevusele pühendumise eest.
Nr 119 - Marga Napp, pikaajalise ja pühendunud töö eest Pärnu linna alushariduse valdkonnas
Nr 120 - Arvo Press, aastatepikkuse kohusetundliku ja tulemusliku matemaatika õpetamise ning reaalainete väärtustamise eest

Pärnumaa Ühistranspordikeskus (PÜTK) soovib Savi tänava tööstuspiirkonna bussiliiklust paremaks muuta ja ootab kuni 29. septembrini inimestelt ja ettevõtetelt ettepanekuid, kuidas seda võiks teha.

Ettepanekud tuleks saata e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või tuua kirjalikuna bussijaama kassasse.


Pärnu linnavalitsuse pressiteade
14.07.2022

Pärnu linnavalitsus kutsub Eesti või välismaa õppeasutustes kultuurierialasid õppivaid inimesi üles taotlema vähemalt 1000 euro suurust Arnold Antoni nimelist kultuuristipendiumi.

Arnold Antoni nimeline kultuuristipendium on Pärnu linna ja Arnold Antoni sugulaste ning sõprade koostöös välja antav stipendium, mille eesmärk on aidata kaasa Pärnu ja Pärnumaa kultuurielu mitmekesistamisele, annete ja ideede arendamisele kultuuri valdkonnas ning arengu jätkusuutlikkuse tagamisele. Stipendiumi saamiseks on oodatud kandideerima need pärnakad ja Pärnuga tihedalt seotud inimesed, kes õpivad või täiendavad end kultuurivaldkonnas mõnes Eesti või välismaa õppeasutuses. Kandideerija elukoht rahvastikuregistris peab olema Pärnu linn.

Stipendium on mõeldud õppetegevuse toetamiseks, sealhulgas õppemaksu tasumiseks, uurimistööde läbiviimiseks, loometegevuse projektide rahastamiseks, vajalike vahendite soetamiseks ja muude otseselt õppetegevusega seotud kulude katmiseks. Stipendiumi suurus on vähemalt 1000 eurot.

Stipendiumitaotlusi võetakse vastu 1. augustini. Kandidaatidel tuleb täita linna kodulehel asuv taotlusvorm ning esitada elulookirjeldus, tõend õppeasutuses õppimise kohta ja motivatsioonikiri, mis annab ülevaate kandidaadi erialastest eesmärkidest, senistest edusammudest, stipendiumi eeldatavast kasutusest, huvidest väljaspool õppekava ning oma olemasolevast ja/või plaanitavast rollist Pärnu kultuurielu edendamisel.

Pärnu kultuurielu arendamisse on stipendiumifondi kaudu kutsutud panustama kõik kultuurisõbrad. Oma panus Pärnu kultuurielu arendamiseks on võimalik teha annetusena pangakontole nr EE631010902001628003, märkides saajaks Pärnu Linnavalitsus ja selgituseks AA kultuuristipendium, soovi korral ka annetaja nimi või nimed. Annetus on maksuvaba, annetuste suurust ei avaldata. Annetajate nimed avaldatakse linna veebilehel, välja arvatud juhul, kui annetaja pole seda ülekandes märkinud.

Pressiteate koostas:
Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

Lisainfo:
Mart Tõnismäe
Pärnu linnavalitsuse kultuurinõunik
4448242
58667735
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


 

1. Riigihanke „Tõstamaa tänavavalgustuse taristu rekonstrueerimine“ pakkumuste vastavaks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine ning edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja hankemenetlusest kõrvaldamata jätmine ja kvalifitseerimine
2. Nõusoleku andmine avalike ürituste korraldamise kellaaegade osas
3. Sundvalduse seadmine, Pärnu linn, A. H. Tammsaare pst 8

Ülevaade istungist


• Vastuvõtuajad on struktuuriüksustel/teenistujatel erinevad. Täpsem info on kontaktide juures
• Üldjuhul saab vastuvõtuaegadel tulla kohale eelneva kokkuleppeta, allpool olevateks vastuvõttudeks on vajalik aja broneerimine veebis 

Broneerimisega vastuvõtud 


Rahvastikutoimingud

Vastuvõtt: E, T, N 9–12 ja 14–16, R 9–12 
• Broneeri aeg

Sotsiaalosakond
Eelregistreerimisega vastuvõtt:  N 8.30–12 ja 14–17
Broneeri aeg

Planeerimisosakond
Eelregistreerimisega vastuvõtt:  N 9–12
Broneeri aeg

Linnamajanduse osakond

Eelregistreerimisega vastuvõtt:  N 9–12
Broneeri aeg

Taristu- ja ehitusteenistus
Eelregistreerimisega vastuvõtt:  N 9–12
Broneeri aeg

Linnasekretär Taavi Käärid
Vastuvõtt N 13–17
Broneeri aeg 

Abilinnapea Riido Villup
Vastuvõtt: E, N 10–16, K 10–14 
Broneeri aeg

Abilinnapea Irina Talviste
Vastuvõtt: kuu kolmas K 14–17
• Broneeri aeg

Abilinnapea Silver Smeljanski
Vastuvõtt: kuu esimene T 10–12 
• Broneeri aeg

Priit Annus

Audru osavallakeskuse juht
Vastuvõtt: T 9–12
• Broneeri aeg

Marika Valter
Paikuse osavallakeskuse juht
Vastuvõtt: kuu kolmas K 14–17
Broneeri aeg

• Komisjonide koosseisud 25.04.2023 seisuga
• Kõik linnavalitsuse komisjonid leiab dokumendiregistrist


Kriisikomisjon
Esimees: linnapea 
Aseesimees: linnamajanduse ja arengu valdkonna abilinnapea 

Liikmed:
abilinnapead 
linnasekretär 
sotsiaalosakonna juhataja 
planeerimisosakonna juhataja 
linnamajanduse osakonna juhataja 
taristu- ja ehitusteenistuse juhataja 
avalike suhete teenistuse meedianõunik 
Audru osavallakeskuse juhataja 
Paikuse osavallakeskuse juhataja 
Tõstamaa osavallakeskuse juhataja 
Päästeameti Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 


Linnavara komisjon
Esimees: linnamajanduse ja arengu valdkonna abilinnapea 
Aseesimees: linnapea 

Liikmed:
abilinnapead, osavallakeskuste juhatajajad 
linnamajanduse osakonna juhataja 
linnamajanduse osakonna linnamajanduse peaspetsialist 
linnamajanduse osakonna linna kinnisvara peaspetsialist 
linnamajanduse osakonna linnavara peaspetsialist 
planeerimisosakonna juhataja 
Pärnu linnavolikogu nimetatud liikmed


Eluasemekomisjon
Esimees: sotsiaalvaldkonna abilinnapea 

Liikmed:
sotsiaalosakonna juhataja 
linnamajanduse osakonna juhataja 
sotsiaalosakonna kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist 
sotsiaalosakonna puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist 
linnamajanduse osakonna linna kinnisvara peaspetsialist 
linnavolikogu esindajad


Hoolekandekomisjon
Esimees: sotsiaalvaldkonna abilinnapea 
Aseesimees: sotsiaalosakonna juhataja

Liikmed:
kantselei õigusteenistuse juhataja 
sotsiaalosakonna eakate hoolekande peaspetsialist
sotsiaalosakonna kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist 


Avalike ürituste lubade väljastamise komisjon
Esimees: kultuuri- ja sporditeenistuse juhataja 
Aseesimees: linnamajanduse osakonna linnamajanduse peaspetsialist 

Liikmed: linnamajanduse osakonna linnaaednik 
taristu- ja ehitusteenistuse teede peaspetsialist
taristu- ja ehitusteenistuse teedespetsialist 
avalike suhete teenistuse meedianõunik 
linnamajanduse osakonna vanemmenetleja 
kultuuri- ja sporditeenistuse kultuuri- ja sporditöö vanemspetsialist 
Pärnu Politseijaoskonna esindaja
Lääne Päästeteenistuse esindaja
SA Pärnu Haigla erakorralise meditsiiniabi teenistuse juhataja 


Ukraina abistamise fondi komisjon
rahanduse abilinnapea – linnavalitsuse esindaja
hariduse ja kultuuri valdkonna abilinnapea – linnavalitsuse esindaja
sotsiaalvaldkonna abilinnapea– linnavalitsuse esindaja
Eesti Keskerakonna fraktsiooni esindaja
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsiooni esindaja
Isamaa erakonna fraktsiooni esindaja
Reformierakonna fraktsiooni esindaja
Valimisliidu Pärnu Ühendab fraktsiooni esindaja
Ukraina Selts Vitšisna esindaja


Pärnu linnavalitsuse pressiteade
14.06.2022

Pärnu linnavalitsus kiitis heaks ja suunas avalikustamisele Pärnu linna arengukava tegevuskava aastateks 2023-2027 ja linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027.

Tegevuskava juurde kuuluvad „Investeeringute kava 2023-2027“ ja „Investeeringute kava 2028-2035“. Mõlema dokumendi avalik väljapanek on alates 20. juunist kuni 22. juulini Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee; Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16 ruumis 103); Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7); Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11) ja Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2).

Ettepanekuid saab avaliku väljapaneku kestel esitada kuni 22. juulil kella 16ni linnavalitsuses ja osavallakeskustes kohapeal või saates need e-posti aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. või postiaadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn.

Avalik arutelu toimub 28. juulil kell 16 Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3).

Elin Hein
Pärnu linnavalitsuse avalike suhete teenistus
53 022 734
See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.


Ukraina sõjapõgenikel on võimalik saada eluruumi üürimisel ja tõlketeenuse korraldamisega kaasnevate kulude katmiseks rahalist toetust. Toetusetaotlusi menetleb ja maksab välja Pärnu linnavalitsus, vahendid selleks tulevad sotsiaalkindlustusametilt.

Üürihüvitise meetme eesmärk on toetada rahvusvahelise kaitse saaja kasutusse antava eluruumi ÜHEKORDSELT sõlmitava üürilepingu sõlmimisega ning kahe-aastase perioodi jooksul tõlketeenusega seotud kulude hüvitamist.

Üürilepingu sõlmimisega seotud kulude sisse arvestatakse üür, maakleritasu ja tagatisraha, aga ka elamispinna kasutusse võtmise või hädavajaliku sisustamisega seotud kulusid, nagu näiteks üüripinna pisiremont, söögitegemiseks vajaliku köögitehnika soetamine, voodi ostmine vms.

Hüvitist saab taotleda sõjapõgenik kes:
• on lahkunud Ukrainast peale sõja algust 24.02.2022
• on saanud Eestis ajutise kaitse
• on kantud rahvastikuregistrisse Pärnu linna täpsusega
• kellel on tekkinud ühekordse üürilepingu sõlmimisega kulud
• kellel on tekkinud omavalitsuses, riigiasutuses, õppeasutuses vms tõlketeenuse kulud

Üürihüvitise maksimaalmäär on alates 1. juunist 2022 tehtud kulutuste puhul 1150 eurot, enne seda perioodi tehtud kulutuste puhul 850 eurot.

Perele saab üürihüvitise määrata ainult üks kord, sõltumata summast. Nt kui perele on üks kord määratud üürihüvitist summas 100 € siis rohkem see pere üürihüvitist ei saa (kuigi hüvitise maksimaalne määr oleks 1150 €).

Hüvitise maksmise aluseks on kuludokumendid, suulisi kinnitusi mingite maksete teostamise kohta arvesse ei võeta. Dokumentideks on näiteks:
- arve maakleritasu maksmiseks
- üürileping (milles on viide tagatisraha maksmise kohta, ettemaksu tasumise kohta vms)
- omaniku kinnitus ettemaksu vastuvõtmise kohta
- omaniku kinnitus tagatisraha vastuvõtmise kohta
- muud arved mis kajastavad eluruumi kasutusele võtmiseks vajalikke kulutusi sisustusele, pisiremondile jms

Tõlketeenuse kulusid saab taotlejale katta kahe aasta vältel mitu korda, kuni ühele taotlejale ettenähtud hüvitis on ammendunud.

Tõlketeenuse korraldamisega kaasnevate kulude hüvitise maksimaalne suurus on alates 1. juunist 1600 eurot inimese kohta või kuni 3200 eurot perekonna kohta, mis on maksimaalmäär ning kujuneb vastavalt vajadusele summa ammendumiseni.

Tõlke alla lähevad kõik olukorrad, mis seotud asjaajamisega KOVis, riigiasutustes, õppeasutustes ja muudes olukordades. Eesti keeleõpe ei lähe tõlketeenuse alla, sest see on korraldatud Kultuuriministeeriumi kaudu.

Taotlemine
• Taotlusi võetakse vastu hooleakandekontorites E, T 8.30–12 ; N 8.30–12 ja 14–17.
• Taotlusvorm blankette-vorm

Loe lisaks: Ukraina sõjapõgenikud saavad eluruumi üürimiseks ja tõlketeenuseks toetust

Veebilehel kasutatakse küpsiseid