Jäta menüü vahele

PRESSITEATED, UUDISED

10.02.2019

Tänasel, 10. jaanuari linnavolikogu instungil kehtestati Pärnu linna tiheasustusaladel kasvavate üksikpuude raiumiseks loa taotlemise ning selle andmise tingimused ja kord.

Kehtestatud korraga ühtlustatakse Pärnu Linnavolikogu ning Paikuse ja Audru Vallavolikogude poolt kehtestatud korrad, mis reguleerib puude raiumist kogu omavalitsuse territooriumil. Antud kord ei reguleeri viljapuude raiumist.

Raieluba on vajalik alates 10 cm rinnasdiameetriga puu raiumiseks. Luba annab kodanikule õiguse nii puu langetamiseks kui ka hoolduslõikuseks ning selles määratakse vajadusel kõrvaltingimused, milleks on näiteks puu asendusistutuste korraldamine või raierahu perioodil raie keelamine.

Lisaks täpsustab uus kord hoolduslõikuse teostamise piirkonnad, kus luba on vajalik. Raieluba ei ole vaja näiteks kuivanud ja murdunud okste ning vesivõsude kõrvaldamiseks ning elupuude ja vormipuude hoolduslõikuseks, samuti okste kärpimiseks juhul kui oksad varjavad liikluskorraldusvahendit või takistavad jalakäijate ja sõidukite liiklust.

Tuuleheite ja tormimurdude ning avariiohtlike puude korral, tuleb linnavalitsust langetatavatest või maha kukkunud puudest esimesel võimalusel teavitada.

Puu raiumiseks annab loa ning määrab raietööde tingimused Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistus kuu aja jooksul esitatud taotluse alusel.
Raieluba puu langetamiseks kehtib 1 aasta, välja arvatud juhul, mil raieluba on seotud ehitusloa või –teatise kehtivusega.

Gerli Kõiv
kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
gerli.koiv[at]@parnu.ee

Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid