Jäta menüü vahele

PRESSITEATED, UUDISED

22.01.2019

Pärnu linnavalitsus saatis volikogusse linna hoolekandeasutuste töötajate palgajuhendi, mis näeb ette töötajate palgatõusu alates selle aasta 1. jaanuarist.

„Kõige enam mõjutab määrus hooldustöötajate palku. Näiteks sotsiaalkeskuse kutsetunnistusega hooldustöötajate palk tõuseb pea veerandi võrra,“ ütles abilinnapea Marko Šorin.

Nii nagu haridustöötajate puhul, võttis linnavalitsus sotsiaaltöötajate töötasu alammäära arvestamisel aluseks Pärnu maksumaksjate keskmise sissetuleku tuludeklaratsioonide alusel. See tagab töötasu iga-aastase muutuse – kui pärnakatel läheb hästi, tõuseb ka linna eelarvest palka saavate inimeste töötasu.

Pärnu linnal on neli hoolekandeasutust: Pärnu Sotsiaalkeskus, Tammiste Hooldekodu, Laste ja Noorte Tugikeskus ning Jõõpre Vanurite Kodu. Nende töötajate töötasu alammäära hakatakse arvestama üle-eelmise kalendriaasta baasmäära (pärnakate keskmise sissetuleku) alusel. 2017. aasta baasmääraks on 1020 eurot.

Hoolekandeasutuste juhtide ja nende asetäitjate palk sõltub klientide, tegevusalade ja kinnistute arvust ning eelarve mahust. Juhtide palk tõuseb vähemalt kümnendiku võrra, ulatudes 1122-1734 euroni.

Kõrgharidusega erialaspetsialistide töötasu alammääraks soovitakse kehtestada 80 protsenti (sel aastal 816 eurot), kõrghariduseta, kuid kutsestandardi nõuetele vastava erialaspetsialisti töötasu alammääraks 75 protsenti baasmäärast (765 eurot). Nende tegelik töötasu oleks suurem: Tammiste Hooldekodu otsib 895 eurose kuupalgaga kõrgharidusega sotsiaaltöötajat, sotsiaalkeskuse kõrgharidusega sotsiaaltöötaja palk tõuseks 690 eurolt 820 eurole ning tugikeskuse kõrgharidusega kasvatusala töötaja palk 750 eurolt 820 eurole.

Hooldustöötajate töötasu alammääraks on 65 protsenti baasmäärast (tänavu 663 eurot). Kui hooldustöötaja vastab kutsestandardi nõuetele, tõuseb alammäär 70 protsendile (714 euroni).

Hooldustöötajate tegelikku palgatõusu vaadates tuleb arvestada, et Tammiste Hooldekodus oli suurem palgatõus eelmisel aastal ja tänavu pöörati põhitähelepanu sotsiaalkeskuse palkade järeleaitamisele. Tammiste Hooldekodu hooldustöötajate palk tõuseks tänavu 650 eurolt 680 eurole ja sotsiaalkeskuse hooldustöötajate palk 575 eurolt 665 eurole. Kutsetunnistusega hooldustöötajate palk on suurem: Tammiste Hooldekodus tõuseks see pärast palgajuhendi vastuvõtmist 650 eurolt vähemalt 714 eurole ja sotsiaalkeskuses 575 eurolt vähemalt 714 eurole.

Muude alade kõrgharidusega erialaspetsialistide (näiteks tervishoiutöötajate) töötasu alamääraks on 75 protsenti baasmäärast (tänavu 765 eurot), muude alade kutseharidusega erialaspetsialistide töötasu alammääraks 65 protsenti baasmäärast (663 eurot). Keskastme spetsialisti, keskharidusega spetsialisti, kantseleitöötaja, teenindustöötaja ja oskustöölise töötasu alammääraks on eelnõus 60 protsenti baasmäärast (612 eurot).

Volikogu arutab hoolekandeasutuste töötajate palgajuhendit 7. veebruaril toimuval istungil.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


 

Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid