Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

Tartu ülikooli pressiteade
06.05.2019

Tartu Ülikooli rektor Toomas Asser ja Pärnu linnapea Romek Kosenkranius allkirjastasid täna koostöölepingu, mille kohaselt asuvad ülikool ja linn senisest läbipõimunumalt arendama TÜ Pärnu kolledžit. Sealjuures toetab Pärnu linn kolledži arengut kuni poole miljoni euroga aastas.

Ülikooli ja linna ühine eesmärk on kujundada Pärnu kolledžist 2024. aastaks Lääne-Eesti väljapaistev kõrgharidus- ja pädevuskeskus. Selleks soovib kolledž kasvatada põhiõppe üliõpilaste arvu ning suurendada tunduvalt täiendusõppe-, teadus- ja arenduslepingute mahtu.

TÜ rektori Toomas Asseri sõnul on Pärnu linnaga sõlmitud koostööleping hea näide sellest, et kohalik omavalitsus mõistab kolledži tähtsust piirkonna arengus ja on valmis ka ise kaasa aitama kolledži edasikestmisele. „Regionaalsed kolledžid pole mitte üksnes hariduse andjad, vaid ka kogukonnakeskused ja neil on tähtis roll regionaalpoliitikas,“ sõnas Asser. „Seetõttu ei saa kolledžid toimida ainult õpperaha toel, vaid vajavad ka omavalitsuste ja riigi panust.“

Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnul on linna huvides soodustada teadusmahuka ettevõtluse arendamist Pärnus ja Lääne-Eestis ning kasvatada kolledžis Pärnu piirkonna ettevõtete ja asutuste jaoks vajalike, aga seni puuduvate tööstus- ja digilahenduste võimekust.

„Eesti ühtlane regionaalareng on tähtis ja selleks, et vältida vaid ühe-kahe tõmbekeskusega Eestit, on vaja tugevdada piirkondlikke keskusi,“ märkis linnapea. „Möönan, et kindlasti peab kohalike kolledžite arendamine olema osa riiklikust hariduspoliitikast ja endiselt on väga selge riigi kohustus rahastada kohalikke kolledžeid.“

Kuigi kohalikel omavalitsustel ei ole ülikooli toetamise kohustust, peab Pärnu linn Kosenkraniuse sõnul ülikooli kohalolu ja arengut niivõrd oluliseks, et ei saa riskida kolledži ebakindla tulevikuga. „See ei tähenda, et me vabastaksime selle sammuga riigi kohustusest tagada ülikooli areng Tartus ja teistes Eestimaa regioonikeskustes,“ lisas linnapea.

Koostöölepingu kohaselt tegutseb ülikool muu hulgas selle nimel, et avada kolledžis uued, spetsialistide puudust leevendavad tasulised õppekavad ning kasvatada üliõpilaste arvu hiljemalt 2023. aastaks vähemalt 800-ni. Samuti on ülikooli soov kujundada kolledži eestvedamisel Pärnusse üle-eestiline teenuste juhtimise, disaini ja digilahenduste keskus ning soodustada teadusmahuka ettevõtluse edendamist Pärnus ja kogu Lääne-Eestis.

Pärnu linn toetab kolledži arendustegevust sama suure summaga, nagu ülikool on selleks kolledži eelarvesse planeerinud. Linna toetuse ülempiir on 500 000 eurot aastas. Muu hulgas on linn valmis toetama Pärnule olulise külalisõppejõu või professori kutsumist kolledži õppejõuks.

Tartu Ülikooli Pärnu kolledžis õpib 590 üliõpilast. Kolledžis saab omandada rakenduskõrghariduse ettevõtluse ja projektijuhtimise, turismi- ja hotelliettevõtluse ning sotsiaaltöö ja rehabilitatsiooni korralduse erialal.

Magistriõppes on võimalik õppida teenuste disaini ja juhtimist ning ingliskeelse õppekava alusel heaolu- ja spaateenuste disaini ja juhtimist. Kõige rohkem tuleb kolledžisse üliõpilasi Pärnust ja Pärnumaalt, teisel kohal on Tallinn ja Harjumaa ning kolmandal Tartu ja Tartumaa.

Lisateave:
Garri Raagmaa
TÜ Pärnu kolledži direktor
527 8899, 445 0520
garri.raagmaa[at]ut.ee


 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid