Jäta menüü vahele

PRESSITEATED, UUDISED

15.05.2019

Riigikohus ei võtnud menetlusse Pärnu linnavoliniku Ago Kalmeri osalusega OÜ Parem Kallas kaebust ja jättis jõusse ringkonnakohtu otsuse, mille järgi on ettevõttelt 30 000 euro eest 2102 ruutmeetri suuruse transpordimaa omandamine õiguspärane.

Pärnu linnavalitsus otsustas 27. juunil 2017 määrata endise masinatehase kinnistust moodustatud transpordimaa kinnistu omandamise õiglaseks hinnaks 30 000 eurot ja teha osaühingule Parem Kallas ettepanek kinnistu sellise hinna eest ära osta. Korraldust vastu võttes lähtuti Kaanon Kinnisvara OÜ eksperthinnangust, mis on koostatud vastavalt kohtute antud juhistele.

OÜ Parem Kallas omanikeks on erinevate ettevõtete kaudu Pärnu linnavolikogu liige Ago Kalmer ja Aleksandr Sorokin. Ettevõte palus kohtul linnavalitsuse korraldus tühistada, tuvastada kinnistu hind ja kohustada linnavalitsust kinnistu omandamise taotlust uuesti läbi vaatama.

Tallinna halduskohus tühistas 27. aprillil 2018 linnavalitsuse korralduse ja kohustas linnavalitsust tasu suuruse küsimust uuesti otsustama.

Halduskohtu otsuse kaebasid edasi mõlemad osapooled. Tallinna ringkonnakohus otsustas 21. detsembril 2018 rahuldada linnavalitsuse apellatsioonikaebuse ja teha uue otsuse, jättes OÜ Parem Kallas kaebuse tervikuna rahuldamata.

Ringkonnakohus ei näinud Kaanon Kinnisvara eksperthinnangus selliseid vajakajäämisi, mis tooksid kaasa eksperthinnangu tulemuse ebausaldusväärsuse. Hinnati tootmismaad elamumaa potentsiaaliga ning võrdlusobjektideks olid kinnistud, mis asuvad kesklinnas, jõe lähedal, omavad ehitusõigust ja liitumist võrkudega. Ringkonnakohtu hinnangul saab kinnisasja turuväärtuse hindamisel olla kõige asjakohasemaks tõendiks eriala asjatundja eksperthinnang, millest saab kõrvale kalduda vaid põhjendatud juhtudel.

OÜ Parem Kallas vaidlustas ringkonnakohtu otsuse ja esitas riigikohtule kassatsioonikaebuse. Riigikohus jättis 14. mail 2019 kaebuse menetlusse võtmata. Seega on linnavalitsuse 27. juuni 2017 korraldus õiguspärane ja linn omandab pärast aastaid kestnud kohtuvaidlusi 2102 ruutmeetri suuruse transpordimaa kinnistu 30 000 euro eest.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid