Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

04.09.2019

Pärnu linn osaleb uute noorsootöö mudelite väljatöötamisel, et ennetada sotsiaalset tõrjutust ja pakkuda noortele enda arendamiseks uusi võimalusi.

Erinevaid ettevõtmisi toetab riiklikest ja Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest Eesti Noorsootöö Keskus (alates 01.08.2020 Haridus- ja Noorteamet). Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

„Mida enam on noorel võimalusi proovida erinevaid huvialasid, seda tõenäolisemalt leiab ta nende seast tõeliselt südamelähedase ala. Köitev huviala annab päevadele sisu, uusi sõpru, muudab julgemaks ja enesekindlamaks ning suunab tihti erialavalikutki. Seejuures on oluline, et iga ala juures oleks tuntavalt tänapäevaste võimaluste värskust ja tulevikutunnetust, sest noored on elu edasiviijad,“ rääkis Pärnu linnavalitsuse huvihariduse spetsialist Kadri Rebane.

Pärnus on projekti maksumuseks 95 160 eurot. Selle eest omandatakse näiteks teletöö tarkusi, tutvustatakse kunstiõppe võimalusi ja kaasajastatakse muusikakooli teooriaõpet. Ettevõtmistest saab kasu rohkem kui 1000 noort.

Pärnu ühisgümnaasiumis õpetatakse koos Pernova hariduskeskusega teletöö tarkusi. Ühisgümnaasiumi meediasuuna õpilastele pakutakse võimalust jätkata meediaga süvitsi tegelemist Pernova hariduskeskuse audio-videoproduktsiooni ringis, kuhu on oodatud ka meediahuvilised 16-19 aastased noored kogu Pärnust.

Paikuse huvikooli eestvedamisel kaasatakse ligi 800 noort alanud õppeaastal kunstitegemisse ja tutvustatakse neile Pärnu kunstiõppe võimalusi. Projekti raames valmib 35 visandiraamatut, kuhu noored oma mõtteid ja tundeid joonistades jäädvustavad. Visandiraamatud rändavad ringi kõigis Pärnu üldhariduskoolides, huvikoolides, noortekeskustes ja kaubanduskeskustes. Projekt lõpeb näitusega Pärnu muuseumis, noorte elu kajastavad joonistused jäävad muuseumi hoiule.

Pärnu muusikakoolis rakendatakse uusi metoodikaid ja infotehnoloogia lahendusi teooriaainete õppimisel. Noortega samas „keeles“ rääkimine muudab solfedžo- ja muusikaajaloo tunnid põnevamaks ja mõistetavamaks. Ettevõtmisest saab kasu 400 noort.


Vaata lisaks: Uuenduslike noorsootöö mudelite väljatöötamine ja rakendamine noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid