Jäta menüü vahele

PRESSITEATED, UUDISED

26.09.2019

Pärnu linnavolikogu võttis vastu linna jäätmekava aastateks 2019-2023, mille alusel arendatakse üheks omavalitsuseks liitunud Pärnu linna ning Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavalla jäätmehooldust.

Jäätmekavas on kolm eesmärki: jäätmete tekke ja nende ohtlikkuse vähendamine; jäätmete kogumise ja taaskasutamise edendamine ning jäätmetest tulenevate keskkonnariskide vähendamine, seire ja järelevalve tõhustamine. Eesmärkide saavutamiseks kavandatakse erinevaid tegevusi, näiteks on seatud ülesandeks tutvustada sorteerimise vajalikkust, korraldada keskkonnateadlikkuse kampaaniaid ja edendada kasutuskõlblike riiete kogumist. Samuti võetakse ülesandeks rajada uued ohtlike jäätmete kogumispunktid Pärnu linna kui asustusüksusesse ning jäätmejaam Audru alevikku.

Eramajades propageeritakse komposteerimist, osavaldades laiendatakse korraldatud jäätmeveoga paberi ja kartongijäätmete kogumist. Tõhustatakse järelevalvet ehitus- ja lammutusjäätmete sorteerimise üle ning jätkatakse ohtlike jäätmete ja elektri- ja elektroonikajäätmete kogumisringide korraldamist.

Avalikustamise ajal tehti ettepanek soodustada korterelamutes biolagunevate jäätmete hävitamiseks köögihuntide kasutamist ja transportida neid mööda olemasolevat kanalisatsiooni. Ettepanek ei leidnud toetust, sest köögihuntide laialdane kasutamine eeldaks kanalisatsioonisüsteemi ja reoveepuhasti põhjalikku ümberehitamist. Biolagunevate jäätmete purustamine ja reoveepuhastusse suunamine tooks kaasa lämmastiku, fosfori jt toitainete koormuse suurenemise, millega ei ole Eesti reoveepuhastite puhul arvestatud.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


 

Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid