Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

29.10.2019

Pärnu linnavalitsus ootab kuni 17. novembrini ettepanekuid, mida võiks kaasava eelarve raha eest Pärnu omavalitsuses teha.

Kaasava eelarve eesmärgiks on ellu viia kodanikele huvi pakkuvaid investeeringuid, mida kasutatakse avalikes huvides. Arvesse ei võeta ettepanekuid, mida teevad linnavalitsuse hallatavad asutused, linna enamusosalusega äriühingud ja linna poolt asutatud sihtasutused. Kaasavast eelarvest ei toetata sündmuste korraldamist.

Ettepanekuid võivad teha ka mittepärnakad, aga ideede üle hääletamise ja lõppotsuse langetamise õigus on vaid Pärnu linna (omavalitsuse) elanikul. Võtke kampa oma pere, sõbrad, kogukond, sugulased või asumiselts ja tehke ettepanekuid, mida te tahaksite oma kodulinnas näha. Kodulinnaks on kogu Pärnu, keskuslinnast osavaldadeni.

Ettepaneku tegemiseks tuleb minna veebikeskkonda VOLIS.

Ettepanekusse tuleb märkida esitaja ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed; objekti kirjeldus; eesmärk ja olulisus (millise kogukonna probleemi lahendab või millise uue võimaluse loob); eelarve (ettepaneku teostamise hinnanguline maksumus ja soovitavalt hinnapakkumine); informatsioon oma-/kaasfinantseerijate ja erinevate potentsiaalsete rahastusallikate kohta; võimalusel objekti kavand koos hinnapakkumisega, mis annab selge abistava info ettepaneku elluviimise võimalikkuse hindamisel ning muu oluline info, mida ettepaneku esitaja peab oluliseks ettepaneku hindajatele objekti kohta teada anda.

Ettepanekuid hindab linnavalitsuse komisjon, lähtudes nende olulisusest Pärnu linnale, teostatavusest 12 kuu jooksul, jätkusuutlikkusest ja muudest kriteeriumitest. Komisjonil on õigus sarnaseid ettepanekuid liita, paluda ideed täpsustada ja teha eelvalik, põhjendades seejuures oma valikuid.

Väljavalitud ideed pannakse hääletusele veebikeskkonnas VOLIS. Hääletusel saab osaleda iga vähemalt 16 aastane Pärnu omavalitsuse elanik, hääletades kuni kahe erineva ettepaneku poolt. Hääletamine on salajane, tulemused reaalajas jälgitavad. Hääletada saab ainult isiklikult, identifitseerides end.

Võitjaks kuulutatakse enim hääli saanud idee, mille realiseerib linnavalitsus või sõlmib ettepaneku esitajaga idee elluviimiseks koostöölepingu. Ellu viiakse üks või mitu enim hääli saanud ettepanekut, mis lähtuvalt eeldatavast maksumusest mahuvad kaasavaks eelarveks eraldatud 80 000 euro piiridesse.

Kaasava eelarve abil on Pärnus sündinud Raba Ekstreemspordikeskus, PumpTrack Pärnu ja Pärnu jõe tervisepark.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee

eelarve2019 kodukale2

Veebilehel kasutatakse küpsiseid