Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

04.11.2019

Pärnu linnavalitsus määras tänavused sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuses seitsmes kategoorias. 

Pärnu abilinnapea Varje Tipu hinnangul väärivad kõik sotsiaalalal töötavad inimesed imetlust ja tunnustust.„Pean ääretult oluliseks sotsiaalvaldkonna töötajate tunnustamist, kelle töö on kahtlemata hindamatu väärtusega,“ ütleb Tipp. „Sotsiaalalal töötamine on raske ja nõuab suurt pühendumist. Kõik need inimesed, kes seda tööd teevad, väärivad imetlust ja tunnustamist. Väga keeruline on hinnata ja mõõta hoolivust, südamlikkust, positiivsuse jagamist, töökust ja tahet, abivalmidust ja professionaalsust, seega tänan ja avaldan tunnustust kõigile sotsiaalvaldkonna töötajatele.”

Aasta sotsiaaltöö tegija nimetuse pälvis Pärnu Õppenõustamiskeskuse koolisotsiaaltöötaja Kersti Kesküla. Kersti Kesküla on hea suhtleja ja alati abivalmis, näeb laiemat pilti, lapse mure on tema mure ning ta ei otsi probleemi, vaid otsib lahendust just konkreetse lapse huvidest lähtuvalt. Kersti Kesküla ei tee tööd ainult ametijuhendi järgi, vaid ka südame ja inimliku hoolivusega, panustades oma tegevusse rohkem ressurssi kui amet seda eeldab.

Aasta vabatahtliku nimetuse pälvis Rigne Raudsepp. Rigne Raudsepp töötas varasemalt Tammiste hooldekodu sotsiaaltöötajana, kuid pingelise töökoormuse ja süvenenud terviseprobleemide tõttu ei saanud ta sellel töökohal enam rohkem jätkata.Rigne Raudsepp otsustas jagada oma kogemusi teistega - ta läbis Pärnumaa kutsehariduskeskuses kogemusnõustamise koolituse ning asus tegutsema kogemusnõustajana. See on andnud talle võimaluse toetada neid, kes on terviseprobleemide tõttu sattunud raskesse olukorda ja jäänud oma muredega üksi.

Aasta hooldustöötajaks nimetati osaühingu Introne juhatuse liige Ingrid Kostabi. Erahooldajana töötav Ingrid Kostabi teeb oma tööd kohusetundlikult, unustamata seejuures huumorit. Abiandjana on Kostabi alati korralik, sõbralik ja naerusuine ning seda ka siis, kui abivajaja jaoks tuleb teha enamat, kui hooldaja ametiülesanded ette näevad. Ingrid Kostabid iseloomustavad vastutulelikkus ja hoolivus.

Aasta lastehoolekande- ja peretöö tegija nimetuse pälvis mittetulundusühingu Hoolivus juhatuse liige Maris Marus. Maris Marus on olnud aastaid raske ja sügava puudega lastele tugiisikuks või lapsehoiuteenuse osutajaks ning tänu sellele on lapsevanemad saanud käia tööl, osaleda õpingutes ja puhata.
Ta on olnud juhendajaks mitmetele algajatele tugiisikutele ning aidanud ja nõustanud vanemaid lastele teenuste taotlemisel. Samuti on ta aidanud Pärnumaa erivajadusega laste ja noorukite vanemate ühingul läbi viia sotsiaalprojekte, korraldanud ja läbiviinud suvelaagreid puudega lastele, teinud väljasõite, viinud puudega lapsi tantsupeole või muuseumi.

Aasta sotsiaaltöötaja nimetuse pälvib Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonna avahooldusspetsialist Pilvi Tolmik.Pilvi Tolmik on rõõmsameelne, kohusetundlik, täpne, põhjalik, empaatiline, toetav, avatud ja rahulik. Ta on nurisemata võtnud vastu uusi tööülesandeid ja neid pühendumusega täitnud. Kliendid usaldavad Pilvi Tolmikut ja ootavad temaga kokkulepitud kohtumisi. Ta teeb rohkem kui tema ametijuhend ette näeb: abistab kliente dokumentide täitmisel, dokumendifotode tegemisel ja esmastel külastustel ei pelga ka hädavajalike koduteenuse toimingute tegemist.

Aasta sotsiaalvaldkonna juht on Tammiste hooldekodu juhataja Riido Villup. Riido Villup on juht, kes panustab oma asutuse tegemistesse kogu hingega. Ta seisab alati oma inimeste, olgu need siis hooldekodu töötajad või kliendid, eest ja ei pea paljuks selle nimel vajadusel ka linnavalitsejatega “piike murda”. Ta on väga süsteemne ja korrektne kõiges, mis puudutab asutuse asjaajamist ja rahadega arvestamist. Ta on hinnatud kolleeg ja koostööpartner nii linnavalitsuses kui volikogu sotsiaalkomisjonis. Tema teadmisi ja praktilisi kogemusi sotsiaalvaldkonnas hinnatakse sedavõrd, et ta on Pärnumaa kutsehariduskeskuses kaastegev hooldustöötajate väljaõppes.

Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartner on politsei- ja piirivalveameti Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnapolitseinik Erik Rand. Läbi erinevate aastate on olnud piirkonnapolitseinikuna Erik Rannast suur abi just sotsiaalvaldkonna küsimustega tegelemisel. Äärmiselt empaatilise inimesena suudab ta toime tulla ka väga raskete juhtumitega. Ta on olemas alati kui juhtumitöö käigus on vaja kohest sekkumist või võrgustikus osalemist. Erik Rand on valmis kuulama, mõistma ja kaasa mõtlema ka olukordades, millesse sekkumine ei ole otseselt alati politsei rida.

Aasta sotsiaaltöö tegijat tunnustatakse linnavalitsuse aukirja ja rahalise preemiaga, milleks on 630 eurot. Teistes kategooriates tunnustatakse tunnustuse saajat linnavalitsuse aukirja ja kingitusega.

Tunnustused antakse üle 12. novembril Strandis toimuval pidulikul tunnustusüritusel.


Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid