Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

19.12.2019

Pärnu linnavolikogu võttis vastu uue äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes osalemise korra, mis annab volikogule ja linnavalitsusele linna osalusega juriidilistes isikutes toimuvast parema ülevaate.

„Eesmärk oli tuua selgus, kuidas ja millises ulatuses osaleb Pärnu linn omavalitsustele kuuluvate äriühingute ja sihtasutuste juhtimises,“ rääkis linnapea Romek Kosenkranius. „Meie soov ei ole piirata äriühingute juhatuste ja nõukogude autonoomiat igapäevaste juhtimisotsuste langetamisel, kuid soovime reguleerida eelkõige juhatuse, nõukogu ja omaniku vahelist suhtlemist, et omanikul oleks parem ülevaade äriühingutes ja sihtasutustes toimuvast ning suureneks võimalus vajadusel reageerida. Uus kord reguleerib ka omanike juurdepääsu äriühingu dokumentidele ja kohustust kaasata omanikke oluliste juhtimisotsuste tegemisse.“

Uue korra järgi võivad volikogu ja linnavalitsus anda linna osalusega äriühingutele, sihtasutustele ja mittetulundusühingutele juhiseid ja suuniseid. Suunised tuleb esitada kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil.

Kui linnavalitsus või linnapea äriühingu, sihtasutuse või mittetulundusühingu kohta infot küsib, tuleb seda anda soovitud vormis ja tähtajaks, samuti peab linna esindaja oma tegevusest aru andma.

Linna äriühingud ja sihtasutused peavad linnavalitsuse liikmetele võimaldama juurdepääsu oma tegevust puudutavale teabele. Nõukogu koosolekud tuleb salvestada ja tagada linnavalitsuse liikmetele juurdepääs salvestistele.

Linna osalusega äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes peavad aktsionäri-, osaniku-, asutaja- või liikmeõigusi teostavad isikud linnavalitsust informeerima nõukogu või juhtorgani koosoleku päevakorrast ja esitama viie tööpäeva jooksul pärast koosoleku toimumist linnavalitsusele koosoleku protokolli.

Vajadusel võib linna äriühingu ja linna sihtasutuse nõukogu otsustada linna äriühingus ja sihtasutuses auditikomitee moodustamise ka juhul, kui auditikomitee moodustamise kohustus ei tulene seadusest. Auditikomitee liikmel peab olema pädevus raamatupidamise või õiguse valdkonnas, vähemalt üks liige peab olema raamatupidamise või auditeerimise asjatundja.Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid