Jäta menüü vahele
Facebook Logo

• Linnavalitsus, osavallakeskused ja hoolekandekontorid on taas külastusteks avatud
 
Ametiruumidesse kohale tulles peab järgima terviseameti nõudeid ehk kanda tuleb maski. Kui asutusse tulijal ei ole maski kaasas, saab ta selle kohapealt. Loe lähemalt...

COVID-19 piirangud, vaktsineerimine 
 Vaktsineeri end koroona vastu! Vaata vaktsineeri.ee või helista 1247
• COVID piirangud ja nõuded


Pressiteated, uudised

11.05.2020

Mis toimub Pärnu hariduselus pärast 15. maid?
Eriolukorra lõpu lähenedes on lastega peredel tekkinud mitmeid küsimusi. Nagu näiteks: kuidas jätkavad Pärnu linna koolid õppetööd maikuu teises pooles? Või et mis saab koolitoidust, kui eriolukord on läbi?

Pärimisi on tulnud ka huvikoolide, noortekeskuste ja lasteaedade kohta, sest eks me kõik – nii vanemad kui lapsed – igatse tavapärasesse elurütmi naasmist. Võtan lühidalt kokku kõige olulisema, mis meid Pärnu koolides, noortekeskustes, huvikoolides ja lasteaedades lähiajal ees ootab.

Üldhariduskoolid
» Pärnu linna üldhariduskoolide juhid leppisid kokku, et koolid jätkavad distantsõppega ka pärast 15. maid. See tähendab, et enamik õppetööst viiakse kuni suvevaheaja alguseni läbi nõnda nagu oleme eriolukorra ajal harjunud ja suurem osa lapsi kooli ei tule.
» Kontaktõppeks kutsutakse alates esmaspäevast, 18. maist koolimajja eeskätt lõpuklasside õpilasi ja neid lapsi, kes vajavad järele aitamist ning neidki noori, kes ei ole täitnud õppimiskohustust. Keda, millal ja kuhu kool õppetööks kooli kutsub, otsustab iga kool ise. Kontaktõpe toimub koolimajades individuaalselt või kuni 10-liikmelistes rühmades.

» Õppetöö kestab 9. juunini ja suvine koolivaheaeg algab 10. juunil.
» Kosutavale suvevaheajale saavad minna kõik need 1.-9. klasside ning 10. ja 11. klasside õpilased, kes on õppeaasta jooksul osalenud kohusetundlikult õppetöös, kaasa arvatud distantsõppes, ning täitnud klassi lõpetamiseks vajalikud nõuded.
» Need õpilased, kes ei ole klassi lõpetamiseks vajalikke teadmisi ja oskusi omandanud, jäetakse täiendavale õppetööle.

» Distantsõpe on meile kõigile olnud paras katsumus, on täiesti arusaadav, et igale lapsele selline õppevorm ei sobi.
» Peredele on toeks Pärnu Õppenõustamiskeskuse koolipsühholoogid ja sotsiaalnõustajad. Eriolukorra ajal on nad olnud kättesaadavad telefoni ja digivahendite kaudu, kuid alates 18. maist saab nendega ka keskuse ruumides või koolis silmast silma kohtuda. Kohtumise aeg tuleb spetsialistiga eelnevalt kokku leppida.
» Ka Rajaleidja keskus alustab siis vahetu nõustamisega keskuses kohapeal ning jätkab paralleelselt nõustamist läbi digivahendite.

» Vajaduspõhise koolitoidu kojuvedu jätkub kuni 5. juunini (kaasa arvatud). Vajadused selgitatavad koos välja kooli, haridusosakonna ja sotsiaalosakonna töötajad.

Lõpueksamid
» Põhikooli lõpueksameid ja loovtöid tänavu ei tule. Lõputunnistuse saavad õpilased, kellel on 9. klassi lõpuks kõikide õppeainete aastahinded vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“.
» Koolilõputunnistuse saab ka abiturient, kelle hinded on vähemalt „rahuldavad“ või „arvestatud“, õpilasuurimust või praktilist tööd ei ole gümnaasiumi lõpetamiseks vaja sooritada.
» Gümnaasiumi riigieksamid on 12. klassi õpilastele vabatahtlikud. See tähendab, et nende sooritamine ei ole seotud gümnaasiumi lõpetamisega. Küll aga on riigieksamid kindlasti soovitav teha neil, kes tahavad kõrgkoolis minna õppima erialale, kus ülikool nõuab sisseastumisel riigieksamite tulemusi.
» Õppeaasta lõpetamisega seotud sündmuste, nagu ka lõpuaktuste ja lõputunnistuste üleandmise kohta, jagab iga kool ise täpsemat teavet.

Huvikoolid ja noortekeskused
» Pärnu linna huvikoolid on tasapisi alustanud üleminekut distantsõppelt vahetutele treeningutele ja tundidele. Esiti toimuvad tunnid ja trennid vabas õhus (grupis korraga kohal kuni 10 last), kuid alates 18. maist võib huvikool teatud juhtudel tunde teha siseruumides – sellest annavad huvikoolid vanematele ise teada.
» Kui õpilane soovib pärast aprillikuist pausi nüüd tundi tulla, on ta väga teretulnud seda tegema.
» Peredel tasub teada: linna huvikoolides on 1. aprillist kuni 31. maini huviõppes osalejatel õppetasu 25 protsenti väiksem.
» Pärnu noortekeskused avavad uksed 18. mail, sealgi tohib korraga ühes grupis olla kuni kümme noort.
» Hea uudis on see, et nii Pärnu spordikool kui Pernova hariduskeskus kavandavad õpilastele erinevaid suviseid tegevusi. Tulekul on suvelaagrid, tegutseb Pärnu õpilasmalev ning omad plaanid on koolivaheajaks meie noortekeskustelgi.

Lasteaiad
» Kõik Pärnu linna lasteaiad töötavad, päev-päevalt edasi on mudilasi majades aina rohkem. Kes soovib üle tüki aja lapse uuesti lasteaeda tuua, peaks sellest soovist oma lasteaeda paar päeva enne kindlasti teavitama, et toit saaks tellitud.
» Lasteaiad jäävad avatuks ka suvekuudel. Ajutisi sulgemisi, nagu varem on suviste puhkuste perioodil olnud, tänavu ei tule.

» Vanemad on päris palju küsinud: kui laps suvel puhkab ja lasteaeda ei tule, kas pere saab siis ühe kalendrikuu eest osalustasu vabastust nagu see on varasematel suvedel olnud? Saan kinnitada, et see on ka sel suvel nii. Ühe kuu eest osalustasu vabastuse saamiseks tuleb lasteaiale teada anda, millisel suvekuul laps suvel puhkab. Samuti vabastatakse lisaks kohamaksust ka eriolukorra ajal need lapsed, kes sel perioodil lasteaias ei viibinud.

Ohutus ennekõike
» Tark oleks kooli, huviringi või trenni minevale lapsele üle korrata elementaarsed ohutusnõuded ning selgitada, miks on tähtis hoida iseenda ja kaaslaste tervist.
» Mõelge koos lapsega läbi, kuidas ta trenni või tundi tuleb ja koju läheb. Vältige võimalusel ühistransporti ja selgitage, et teiste inimestega, seal hulgas ka sõprade, kooli- ja trennikaaslastega, tuleb hoida vahet.
» Varustage laps isikliku joogipudeliga ja andke talle välja minnes kaasa desinfitseerimisvahend, et see oleks lapsel alati käepärast võtta.
» Maski kandmine on väga soovitatav, õpetage laps seda õigesti kasutama.


Varje Tipp
abilinnapea
08.05.2020

Pärnu linnavalitsus avaldas eriolukorrast väljumise kava.

Kavas on toodud võimalikud piirangute leevendamised, tegevused ja eritingimused eluvaldkondade kaupa. Hariduse peatükist saab teada, millest peavad õppetöö taastamisel lähtuma linna üldhariduskoolid, huvikoolid, lasteaiad, noortekeskused ja teised haridusasutused.

Sotsiaalabi peatükis on kirjeldatud erinevaid hoolekandeteenuseid, ettevõtluse peatükis ettevõtlusega seotud eritingimusi, üürisoodustusi ja toetusmeetmeid. Kultuuri ja spordi peatükis on info, kuidas on korraldatud linna kultuuri- ja spordiasutuste töö ning millised on üritustega seotud piirangud.

Osa piirangute leevendamise kuupäevi on seotud üleriigiliste otsustega, osa sõltub linnavalitsuse või tema kriisikomisjoni otsustest.

Vaata lähemalt: Eriolukorra piirangute leevendamine Pärnu linnas alates 18. maist ning toetustmeetmed ettevõtjatele (uuendatud 15.05)

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Pärnu linnavalitsuse pressiteade
11.12.2020


Pärnu linnavalitsus piirab koroonaviiruse leviku tõttu Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16), osavallakeskustes ja hoolekandekontorites kuni aasta lõpuni kodanikke vastuvõttu.

Alates esmaspäevast, 14. detsembrist tuleb vältida ametiruumidesse kohale tulemist ning kasutada ametnike ja teenistujatega suhtlemiseks telefoni või elektroonilisi kanaleid.

Kui kohtumine ametniku või teenistujaga on vältimatu, tuleb kokkusaamine vastava ametiisikuga eelnevalt telefoni või e-kirja teel kokku leppida, muul juhul vastuvõttu ei toimu.

Ametiruumides tuleb kanda visiiri või maski, desinfitseerida käsi ja hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Ühekordseid kaitsemaske pakutakse Suur-Sepa 16 fuajees ja teistes avalikes ruumides, neid ei pea ise kaasa võtma.

Linna piirkondlikud hoolekandekontorid on alates esmaspäevast, 14. detsembrist kuni aasta lõpuni suletud. Sotsiaalkonsultantidega suhtlemiseks palume kasutada telefoni, iseteeninduskeskkonda ja muid elektroonilist sidevahendeid. Pärnu Haldusteenused on avatud.Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


08.05.2020

Nädala pärast reedel, 15. mail kell 9-12, toimub Pärnu turismiasjaliste kevadseminar „Valmistume hooajaks vol17“. Seminari alapealkirjaks on „Kuidas ja kuhu?!“ ning selle toimumiskohaks on e-keskkond Worksup.com

Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse eestvedamisel kogunevad suvpealinna turismiasjalised seminarile igal kevadel. Seekord toimub kokkusaamine eriolukorra tõttu virtuaalruumis ja mõnevõrra teise rõhuasetusega kui muidu, kuid turismiettevõtjate huvi kokkusaamisel osaleda ei ole kuhugi kadunud, pigem vastupidi – juba nädalapäevad enne seminari on oma osalemissoovi kinnitanud ligemale sadakond turismivaldkonnas tegutsevat Pärnumaa ettevõtjat.

Tänavusel seminaril käsitletavad teemad puudutavad sihtkoha turundamist, koostööd ja tulevikuplaane, ent ennekõike on fookuses COVID-19 viiruse levikust põhjustatud kriisist väljatulekuga seonduvad küsimused.

Seminaril esinevad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskuse direktor Liina Maria Lepik, Tartu linna turundusjuht ja SA Tartumaa Turism juhataja Helen Kalberg, Visit Levi tegevjuht Yrjötapio Kivisaari Soomest, MTÜ Eesti Konverentsibüroo tegevjuht Kadri Karu ja Pärnu abilinnapea Rainer Aavik.

Kõigil osalejatel on võimalik ettekandjaile küsimusi esitada ja aruteludes kaasa lüüa. Seminari lõpus toimub paneeldiskussioon teemal „Turismisihtkoha turundamine“.

Worksup rakendusse, kus seminar toimub, saab siseneda veebilehitseja kaudu telefonist, tahvelarvutist või arvutist. Rakenduses tuleb sisestada sündmuse-ID (event ID), milleks on PARNUMAA.
Seminaril osalemiseks tuleb end registreerida, seda saab teha siin.Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


04.05.2020

Pärnu linnavalitsus vabastas õppetasust lapsevanemad, kelle laps ei ole soovinud lapsevanema nõusolekul osaleda 1. aprillist 31. maini Pärnu linnavalitsuse hallatavates huvikoolides huvikooli poolt võimaldatavas õppes, sel ajal õppetööd jätkanud lastele on õppetasu 25 protsendi võrra soodsam.

Varem on linnavalitsus vabastanud õppetasust kõik linnavalitsuse hallatavate huvikoolide õpilased, kes õppisid huvikoolides 16.-31. märtsini. Aprillikuu vabastus ja õppetasu soodustus olid varasemas korralduses seotud eriolukorra lõpuga, nüüd asendati see mai lõpuga.

Pärnu linnavalitsuse hallatavates huvikoolides õpib praegu 1094 õpilast, enne eriolukorra väljakuulutamist oli neid 2732. Linnavalitsus on jätnud lastele ja lapsevanematele võimaluse loobuda eriolukorra ajal pakutavast õppest, aga kui sellega nõus ollakse, siis on aprillis ja mais õppetasu veerandi võrra soodsam.

Pärnu linnas tegutsevate erahuvikoolide õppetasusid linnavalitsus ei reguleeri.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


30.04.2020

Kahel Tammiste Hooldekodu patsiendil, kes hiljuti surid, diagnoositi COVID-19.

Teisipäeval viidi Tieli majast Pärnu haiglasse 82 aastane naine, kes suri täna hommikul haiglas. Tema toimetati haiglasse vahetult enne Tieli maja hoolealuste ja personali testimist, tema test tehti haiglas ja see osutus hiljem postitiivseks.

Teisipäeval suri hooldekodus Tieli majas neli-viis tundi pärast testimist 87 aastane naine. Temagi COVID-19 test osutus hiljem positiivseks. Mõlemad naised olid kaasuvate haigustega, hooldekodus surnud naisel polnud väliseid COVID-19 sümptomeid. Kokku on Tammiste Hooldekodus erinevatel põhjustel aprillikuus surnud kümme hoolealust.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


29.04.2020

Pärnu linnale kuuluva Tammiste Hooldekodu kahekümne kaheksast testitud hoolealusest ja töötajast tuvastati seitsmeteistkümnel COVID-19 haigust põhjustav koroonaviirus.

Ühes hooldekodu majas (Tieli majas) otsustati teisipäeval teha testimine pärast seda, kui sealt oli kaks inimest haigustunnustega haiglasse viidud. Täna hommikul selgus, et 28 maja elanikust ja töötajast 17 on nakatunud. Nakatunutest 13 on hoolealused ja neli töötajad. Positiivse proovi andnud töötajad, kellel polnud väliseid haigustunnuseid, saadeti koju karantiini. Haigestunute asemel on tööl negatiivse proovi andnud uued töötajad.

Kõik hoolealuseid vaadatakse täna üle ja viiakse vajadusel haiglasse. Terved ja haiged hoolealused on isoleeritud. Nakkuskoldeks olevas Tieli majas töötavad uued töötajad, kes kasutavad kõrgema klassi kaitsevahendeid.

Täna hommikul kogunenud Pärnu linna kriisikomisjon, mille istungist võtsid osa ka terviseameti ja päästeameti esindajad otsustas töötajate koju- ja tööleviimiseks kasutada sotsiaaltransporti, et nende kontakte miinimumi viia. Vaadati üle kaitsemeetmed ja karmistati neid veelgi. Homme korraldatakse kõigi teiste hooldekodu majade hoolealuste ja töötajate laustestimine.

Seni on testitud üksnes ühe (Tieli) maja hoolealuseid ja töötajaid ning koos varem haiglasse viidud inimestega on positiivse proovi andnuid 19. Praegu on Tammiste hooldekodus 119 hoolealust, kes asuvad neljas eraldi asuvas majas.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Pärnu linnavalitsuse pressiteade
11.12.2020

Alates esmaspäevast, 14. detsembrist on Pärnu üldhariduskoolid ja huvikoolid kuni talvise koolivaheaja alguseni distantsõppel.

Need üldhariduskoolide hariduslike erivajadustega (HEV) õpilased ja õpilased, kes vajavad individuaalset õpet (sh keelekümblusklasside õpilased), hariduslikku tuge, nõustamist või abi olümpiaadideks valmistumisel käivad koolis kuni talvise koolivaheajani ja kool tagab koolimajas nende õpilaste toitlustuse.

Distantsõppel olevate õpilaste toitlustamise otsustab iga kool ise. Kontaktõppega jätkavad koolid 11. jaanuarist.

Pärnu munitsipaallasteaiad jätkavad tööd tavapäraselt.

Koolivõimlad jäävad koolivaheaja lõpuni suletuks. Muud linna spordiobjektid ning linna kultuuri- ja hoolekandeasutused järgivad oma tegevuses vabariigi valitsuse kehtestatud piiranguid.

Noortekeskused, eakate avahoolduskeskus, Pärnu sotsiaalkeskus ja muud päevakeskused, kus toimub laste, noorte või täiskasvanute huvitegevus, on alates 14. detsembrist suletud. Noorsootöö ja huvitegevused saavad alates 14. detsembrist toimuda distantsõppena või koos juhendajaga kontaktivaba individuaaltegevusena. Kontaktivaba individuaaltegevuse lepivad juhendajad ise kokku.Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


29.04.2020

Pärnu linnavalitsuse kriisikomisjon koostab Pärnu linna eriolukorrast väljumise plaani, milles võetakse arvesse riigi eriolukorrast väljumise strateegiast tulenevaid nõudeid ja kohaldatakse kohalikke erisusi. Suuremaid piirangute lõdvendamisi on oodata mai teisest poolest, kuid osa neist hakkavad kehtima mai algusest.

Väljumise kava avaldatakse mai alguses Pärnu linna koduleheküljel. Piirangute lõdvendamisel arvestatakse võimalusega, et riik võib piirangute lõdvendamise tingimusi ja tähtaegu muuta. Linnavalitsuse kriisikomisjon on teinud mitmed ettepanekud ja otsused, mis jõustuvad 2. maist.

Laupäevast, 2. maist on lubatud avada muuseumide vabaõhuterritooriumid. 9. maist kavatseb uksed lahti teha Lavassaares asuv Eesti Muuseumraudtee, avades laupäeviti ja pühapäeviti kuni kümnest inimesest koosnevatele gruppidele õueala. Kinni tuleb pidada 2+2 reeglist ja käsi desinfitseerida.

Pärnu keskraamatukogu alustab esmaspäevast, 4. maist eeltellimustega raamatute kontaktivaba väljastamist keskraamatukogus, Ranna ja Rääma harukogudes kõikidel tööpäevadel 11.00-17.00. Seni oli see võimalik ainult korra nädalas.

Rääma raamatukogus saab alates esmaspäevast kasutada eelregistreerimisega internetiteenust. Arvutikasutaja broneerib aja kas meili või telefoni teel, arvuti kasutamise aeg on pool tundi. Arvutit saab kasutada ainult põhjendusega, et inimesel on vaja kasutada avalikke teenuseid. Pärast igat arvuti kasutamist desinfitseerib töötaja klaviatuuri, hiire, laua ja tooli, töötajad kasutavad isikukaitsevahendeid ja tuulutavad ruumi. Arvutit on võimalik korraga kasutada ainult ühel inimesel esmaspäeviti, teisipäeviti ja neljapäeviti kell 10-15.

Kontaktivaba teenindust osutavad ka Audru, Tõstamaa ja Paikuse raamatukogud. Raamatud tuleb meili või telefoni teel ette tellida. Ohutusnõudeid järgides saab nendeski raamatukogudes kasutada internetiteenust.

Üldhariduskoolide õpilastele viiakse sooja koolitoitu koju kuni 15. maini. Praegu viiakse soe lõuna ligi 400le Pärnu linna ja tema osavaldade õpilasele, esmaspäevast hakati seda tegema ka Tõstamaal. Koolid jäävad distantsõppele ka pärast 15. maid, kuid alates 18. maist on osadel õpilasrühmadel lubatud koolide külastamine teatavate piirangutega.

Lasteaedades rakendatakse jätkuvalt turvameetmeid: rühmad on rühmade või blokkide kaupa isoleeritud, töötajate läbikäimine piiratud, ühiselt kasutatavates kohtades (saalid, õueala) tuleb rühmad hoida eraldi, personal kasutab isikukaitsevahendeid, kinni peetakse täiendavatest hügieenireeglitest. Võimalusel hoitakse ühes rühmas kuni kümmet last. Vastu võetakse ainult terveid lapsi, töötajatel on õigus hommikul laste tervist kontrollida ja haigusnähtudega lapsed koju tagasi saata.

Huvikoolid jätkavad distantsõppel. Lisaks sellele on alates 2. maist lubatud huvitegevused ja treeningud vabas õhus tingimusel, et välistatakse füüsiline kontakt, järgitakse 2+2 reeglit ja grupi suurus on kuni kümme inimest.

Linnavalitsuse hoone, osavallakeskused, koolid, kultuuriasutused (välja arvatud raamatukogud) ja sotsiaalasutused jäävad külastajatele esialgu kuni 18. maini suletuks. Eelnevalt vastuvõtjaga kokku leppides on lubatud alates 4. maist linnavalitsust ja osavallakeskusi külastada, kuid kohtumised toimuvad piiratud kontaktalas ja isikukaitsevahendeid kasutades. Ühtegi rahvakogunemist ruumides korraldada ei tohi.Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


28.04.2020

Alates tänasest, 28. aprillist, saab eriloa alusel Manija saarelt mandrile ja sealt tagasi saarele sõita viis inimest ööpäevas. Eriluba kehtib üks kord edasi-tagasi sõitmiseks ja see antakse inimesele personaalselt.
28. aprillist kuni 3. maini (kaasa arvatud) väljastatakse ööpäevas viis eriluba ainult Manija saarel püsivalt või ajutiselt elavatele või viibivatele isikutele.

Eriloa saamiseks tuleb saata Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Petersonile vabas vormis taotlus aadressil anu.peterson[at]parnu.ee. Taotlusesse tuleb kirja panna reisija nimi ja isikukood, sõidukuupäev(ad)- ning kellaajad ja põhjus eriloa väljastamiseks. Taotlused vaadatakse üle saabumise järjekorras ja esitatakse politsei- ja piirivalveametile (PPA).

„Kui PPA on eriloa väljastamiseks oma kinnituse andnud, saadetakse taotlejale liikumisloa saamise kohta kinnituskiri. Palume inimestel arvestada, et taotluse läbivaatamine võib võtta aega ja vastus ei pruugi tulla samal tööpäeval,“ selgitab Tõstamaa osavallakeskuse juhataja Anu Peterson.

Need viis eriluba on mõeldud ainult Manilaid-Munalaid-Manilaid suunal liikumiseks, mitte aga mandrilt saarele ja siis tagasi mandrile sõitmiseks. „Suunal mandrilt saarele ja tagasi liikumise erilube menetleb PPA eraldi. Sellise eriloa saamiseks tuleb pöörduda otse PPA poole aadressil ppa[at]politsei.ee,“ ütleb Peterson.

Alates esmaspäevast, 4. maist kuni vabariigis kehtestatud eriolukorra lõpuni 17. maini (kaasa arvatud), saavad Manija saare ja mandri vahel vabalt liikuda inimesed, kellel on saarel rahvastikuregistri järgi alaline elukoht või on registreeritud lisa-aadress, näiteks suvekodu. Nendega koos võivad saarele sõita ka lähemad pereliikmed. Eriluba Manijale sõiduks või sealt lahkumiseks ei ole vaja taotleda.

Kõik teised, kes soovivad perioodil 4.-17. mai mandrilt saarele ja tagasi liikuda, peavad saarele minekuks endiselt PPA-lt eriluba taotlema. Alates 18. maist saavad Manija ja mandri vahelt vabalt liikuda kõik inimesed.

Rahvastikuregistri järgi on Manija saarel 45 elanikku, püsivalt elab saarel 30 inimest.


Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


27.04.2020

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius täiendas käskkirja, mille alusel linnaasutused peavad kokkuhoiumeetmeid rakendama. „Meie eesmärgiks on tagada inimeste töökoht ja nende senine palk. Kokkuhoiumeetmed puudutavad kulutusi, mida on võimalik ära jätta või edasi lükata, tagades samas kõigi linnaasutuste normaalse töö,“ rõhutas Kosenkranius.

Kuni sügiseks kavandatava lisaeelarve vastuvõtmiseni on linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtidel lubatud teha majandustehinguid, mis on seotud püsikuludega. Püsikuludeks on näiteks sidekulud, postikulud, kommunaalkulud, inventari, sõiduki, ruumide rent, hoonete ja kinnistute hooldustööd jm.

Kuni lisaeelarve vastuvõtmiseni on peatatud majandustehingud, mis on seotud inventari, seadmete, masinate ja sõidukite soetamise ning kinnistute, hoonete, ruumide ja rajatiste remondi, restaureerimise ja lammutamisega (välja arvatud avariiremont). Samuti on Pärnu linna hallatavates asutustes kuni lisaeelarve vastuvõtmiseni peatatud lähetuskulude, esindus- ja vastuvõtukulude, koolituskulude, kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulude tegemine ning uurimis- ja arendustööd.

Kuni aasta lõpuni ei või asutuste juhid määrata töötajatele ühekordseid toetusi, preemiaid ja tulemustasusid ning täiendavate tööülesannete täitmise eest lisatasusid. Samasugused reeglid kehtivad linnavalitsuse töötajate kohta. Peatamine või keelamine ei puuduta käskkirju ja lepinguid, mis allasutuste juhid on välja andnud või sõlminud enne 8. aprilli, mil linnapea oma käskkirjaga osade kulutuste tegemise peatas. Kui asutuse juht on varem mõnele töötajale täiendava töö eest lisatasu määranud, võib lisatasu edasi maksta.

Kui koolituskulud on ette nähtud riigi toetusfondi koolitusrahadest või mõne projekti sihtotstarbeliste kuludena, võib neid edasi maksta. Üldhariduskoolide õpetajate töötasu ja koolituskulusid makstakse riigieelarvest, neid ja teiste riigi eelarvest eraldatud sihtotstarbeliste vahendite kasutamist linnapea käskkiri ei puuduta.

Eriolukorra ajal on õpetajate telefoni- ja internetiarved suurenenud. Distantsõppe tõttu tekkinud lisakulusid võivad koolid oma majanduskuludest hüvitada. Lubatud on ka esindus- ja vastuvõtukulud, mis on käsitletavad tavapäraste või traditsiooniliste kuludena, näiteks koolide lõpetamisega seotud kulud.

Kohtumisel koolijuhtidega lepiti kokku, et koolid kärbivad selle aasta majanduskulusid vähemalt kümne protsendi võrra. Konkreetne protsent sõltub iga kooli eripärast.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


24.o4.20

Valitsus otsustas täna istungil pikendada koroonaviiruse levikust tingitud ja algselt 1. maini kehtestatud eriolukorda Eestis kuni 17. maini (kaasa arvatud)

Valitsus pikendas riigis kehtivat eriolukorda, et oleks jätkuvalt võimalik rakendada tõhusalt meetmeid, mis on haiguse leviku ja kontrolli jaoks endiselt vajalikud. Meetmed on jätkuvalt põhjendatud, arvestades, et Eestis tuvastatakse üha uusi nakatunuid ja haiguskoldeid.

Lisaks eriolukorra pikendamisele pikendas valitsus ka eriolukorras kehtestatud meetmed 17. maini 2020 

Loe edasi: ERITEADE: Valitsus pikendas Eestis eriolukorda 17. maini

21.04.2020

Pärnu linnavalitsuse perekonnaseisutoimingute- ja rahvastikuregistriteenistus taasalustab sellest nädalast uute abiellumis- ja lahutusavalduste vastu võtmist.

Pärast eriolukorra välja kuulutamist lõpetas teenistus uute avalduste vastu võtmise, mis tähendab seda, et märtsi keskpaigast kuni aprilli keskpaigani sõlmiti ja lahutati eriolukorra piiranguid järgides Pärnu linnavalitsuses ainult need abielud, mille kohta olid avaldused sisse antud enne eriolukorra välja kuulutamist.

Nüüd hakatakse Pärnu linna perekonnaseisutoimingute- ja rahvastikuregistriteenistuse juhataja Kristina Jürissoo sõnul uuesti avaldusi vastu võtma, ent kuna eriolukord kestab edasi, toimub nii avalduste esitamine kui ka abielude registreerimine ja lahutamine lähtuvalt eriolukorra piirangutest.

Kuna nende perekonnaseisutoimingute sooritamiseks on vajalik ametnikuga näost näkku kohtuda nii avalduse esitamise kui ka abielu registreerimise ja lahutamise ajal, tuleb need nüansid teenistuse ametnikuga eelnevalt kokku leppida.

Seetõttu peavad nii abiellumise kui ka lahutamise sooviga kodanikud võtma e-posti teel ühendust perekonnaseisutoimingute- ja rahvastikuregistriteenistuse ametnikega:
» teenistuse juhataja Kristina Jürissoo - kristina.jurissoo[at]parnu.ee või
» teenistuse peaspetsialist Liis Rausk - liis.rausk[at]parnu.ee

Ametnikuga lepitakse kokku täpne aeg, mil kodanikud Pärnu linnavalitsusse kohale tulevad. Nagu eriolukorra reeglid ette näevad, saab vastuvõtule tulla kahekesi ning siin ei ole erandiks ka abielu registreerimine.
Linnavalitsuses tuleb kanda maski, desinfitseerida käed ja hoida ametnikuga distantsi.

Kuna suveni ei ole enam kaua jäänud ja paljud paarid soovivad abielluda just suvekuudel, on Jürissoo sõnul abiellumishuviliste hulk kevadeti alati tõusuteel ning nõnda on see ka nüüd. Jürissoo kinnitusel ei jää ühelgi paaril sel suvel abielu sõlmimata, küll aga tuleb arvestada, et praeguses olukorras ei saa perekonnaseisutoimingute- ja rahvastikuregistriteenistus võtta avaldusi vastu päris samasuguses tempos nagu tavaolukorras.

Vaata lisaks:
» Abielu sõlmimine
» Abielu lahutamine

Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


17.04.2020

Pärnu linnavalitsus esitas volikogule eelnõu, milles soovitakse lasteaia kohatasust vabastada need lapsevanemad, kes pole last lasteaeda viinud.

Linnavalitsus soovitab lapsevanematel, kellel võimalik, laps lasteaiast koju jätta. Mida vähem lapsi viirusohu perioodil lasteaias käib, seda ohutum neil seal on.

Osa vanemaid käib endiselt tööl ja vajab lasteaiateenust, mõnikord ka nädalavahetustel ja öösel. Pärnakate tervisele mõeldes, hajutades teenusevajajaid, on soovijate olemasolul avatud kõik piirkonna lasteaiad.
Osa ettevõtteid oli mures, et linn lasteaedu kinni ei paneks. Abilinnapea Varje Tipu sõnul on ettevõtjate muret kuulda võetud, tagades lisatasuta ööpäevaringse teenuse.

Enne eriolukorda käis Pärnu ja tema osavaldade lasteaedades 2746 last. Pärast eriolukorra kehtestamist langes laste arv 31ni ja on viimastel päevadel taas tõusma hakanud, olles vahemikus 161-178 last.

Aasta alguses oli lasteaiakoha kulu maksumaksjatele keskmiselt 379 eurot lapse kohta kuus, millest vanemad tasusid sõltuvalt lasteaiast 22 – 70,50 eurot kuus. Märtsis, mil eriolukord oli kestnud pool kuud, kujunes ühe lasteaiakoha tegelikuks maksumuseks 707,70 eurot kuus, kuu viimastel nädalatel tõusis see 3506 euroni kuus.

Linnavalitsus ei toeta volikogu Reformierakonna fraktsiooni ettepanekut vabastada kõik lapsevanemad kuni 31. maini lasteaia osalustasu maksmisest, sest see töötab äraspidiselt ja seab pered, kes on leidnud võimaluse laste kodus hoidmiseks, väga ebavõrdsesse olukorda.

„Lapsevanemad on alati maksnud väiksema osa kõikidest kuludest, mis lasteaedade ülalpidamiseks linna eelarvest kulub. Tavatäitumisel 12-13% kuludest, kriisi ajal kuni paar protsenti tegelikest kuludest. Õiglane on kohatasust vabastada need, kes lasteaias ei käi ja kannavad ise kõik lastega seotud kulud. Reformierakonna kõigile vabastuse andmise soov on populistlik ja põhjendamatu ning viitab ideede puudumisele ja identiteedikriisile fraktsioonis. Irina Talviste propageritud sihitu maksumaksjate raha jagamine teeb arusaamatuks Toomas Kivimägi jutu kärpevajadusest. Lastevanematega manipuleerimise rakendamine poliitvankri ette eriolukorras on kohatu. Kui toetada, siis ikka vajaduspõhiselt ja päriselt“, kõneles Tipp.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


17.04.2020

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius, Tartu linnapea Urmas Klaas, Haapsalu linnapea Urmas Sukles ning Pärnu-, Tartu-, Viljandi- ja Põlvamaa omavalitsuste liitude ning Võru-, Valga- ja Jõgevamaa ettevõtlus- ja arenduskeskuste juhid saatsid vabariigi valitsusele pöördumise sooviga vaadata üle majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, Sihtasutuse KredEx ja Ettevõtluse Arendamise poolt välja töötatud abipakett turismisektori toetamiseks.

Pöördumise ajendiks on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi 15. aprillil edastatud pressiteade, milles teatati, et Eesti turismi kriisitoetuse summa on 25 miljonit eurot ning et selle 25 miljoni sees on eraldi määratud 1 miljon eurot Saaremaa, Hiiumaa, Vormsi, Ruhnu, Kihnu, Muhu ning Manija turismiettevõtjate abistamiseks. Samuti on määratud eraldi abi 1 miljoni euro ulatuses Ida-Virumaal tegutsevatele turismiettevõtjatele.

Lisaks, nagu pressiteates seisab, ei ole nii saartel kui Ida-Virumaal tegutsevatele ettevõtjatele suunatud toetused otseselt piiratud nendele piirkondadele määratud toetussummaga. See tähendab, et juhul kui saartelt või Ida-Virust tuleb toetusetaotlusi üle 1 miljoni euro, siis kandideerivad ülejäänud taotlused toetusele samadel alustel teiste taotlejatega mujalt Eesti piirkondadest.

Ühispöördumise teinute hinnangul jagatakse antud otsusega Eesti kui turismisihtkoht eristuvateks piirkondadeks: muust Eestist eraldi piirkonnana määratletakse Eesti saared ja Ida-Virumaa, kellele mõlemale reserveeritakse ja garanteeritakse turismi kriistoetuse paketist juba enne taotluste esitamist miljon eurot. Sellise sammuga seatakse need regioonid ja nende regioonide turismiettevõtjad mujal Eesti tegutsevate turismiettevõtjatega võrreldes eelisolukorda.

Allakirjutanud on seisukohal, et käesolevas kriisis on turismisihtkoht Eesti tervikuna ja et piirkondlik eristamine ei kohtle Eesti turismiettevõtjaid võrdselt. Eriolukord on kehtestatud üle terve Eesti ja turismiettevõtjatel ei ole – sõltumata oma asukohast – täna võimalik teenuseid täismahus osutada. „Oleme seisukohal, et mainitud erisuse loomine ei järgi võrdse kohtlemise printsiipi, pole aus ülejäänud Eesti piirkondade suhtes ega ole ka kuidagi põhjendatud. Soovime saarte ja Ida-Virumaa eristuva piirkondade eraldiste tühistamist,“ seisab vabariigi valitsusele saadetud pöördumises.

Pöördumisele alla kirjutanud Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse sõnul on eriolukord tabanud väga valusalt kogu Eesti turismisektorit.

„On igati tervitatav, et riik on valmis appi tõttama ja lisaeelarve esimesest abipaketist panustatakse 25 miljonit Eesti turismisektori toetuseks, kuid leiame, et praegu pole mõistlik teha toetuste jagamisel erisusi ja soodustusi mõnedele Eesti piirkondadele, vaid kõik Eestimaa turismiettevõtjad peaksid saama toetust ühesugustel alustel,“ leiab Pärnu linnapea.

Pärnus, mis on Kosenkraniuse sõnul Eestis Tallinna järel turismi sihtkoht number kaks, on eriolukorra majanduslik mõju nii turismiettevõtlusele kui ka tervele piirkonnale väga suur.

Pärnus tegutseb 2020. aasta seisuga turismivaldkonnas (majutuses ja toitlustuses) 220 ettevõtet. Turismisektor annab Pärnus tööd ca 2500 inimesele, kes moodustavad 12 protsenti kogu töötajate arvust Pärnus. 2019. aastal väisas Pärnu linna 446 960 külastajat, kes veetsid kohapeal 924 557 ööd. Pärnu kui turismisihtkoha põhiturg on Soome. Mullu moodustasid põhjanaabrid Pärnu väliskülastajate koguarvust enam kui poole.


Pöördumise tekst


Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


 

Mis on Pärnu aasta tegu 2021? Tee ettepanek!

Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid