Jäta menüü vahele
Facebook Logo

• Linnavalitsus, osavallakeskused ja hoolekandekontorid on taas külastusteks avatud
 
Ametiruumidesse kohale tulles peab järgima terviseameti nõudeid ehk kanda tuleb maski. Kui asutusse tulijal ei ole maski kaasas, saab ta selle kohapealt. Loe lähemalt...

COVID-19 piirangud, vaktsineerimine 
 Vaktsineeri end koroona vastu! Vaata vaktsineeri.ee või helista 1247
• COVID piirangud ja nõuded


Pressiteated, uudised

15.04.2020
Haridus- ja Teadusministeerium

Kontaktõpe pärast 15. maid on pigem erandlik, kõik õpilased ei pea kooli minema

Kui COVID-19 epideemia taandub, algab koolides pärast 15. maid üleminekuaeg, mil kontaktõpe on pigem erandlik ning mõeldud eelkõige lõpetajatele ja lisatuge vajavatele õpilastele. Kindlasti ei teki kõigil õpilastel kohustust kooli minna, vajadusel võib distantsõppega jätkata.

Tavapärasele õppele naasmise eeldus on õpilaste turvalisuse tagamine. Lapsi võib kooli lubada ainult siis, kui see on nende jaoks ohutu. Enne seda peab olema ühiskonnale ekspertidelt antud tõenduspõhine sõnum, et olukord riigis võimaldab seda teha.

Loe edasi: Haridus- ja Teadusministeerium kooliaasta lõpetamisest


 

14.04.2020

Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse ettevõtluse spetsialistid jätkavad Pärnu ettevõtjatele suunatud veebiseminaride korraldamist, järgmine veebipõhine seminar toimub homme, 15. aprillil kell 15 keskkonnas Zoom.

Seekordne virtuaalseminar keskendub SA KredExi toetusmeetmetele ning majanduse hetkeolukorrale ja trendidele. KredExi toetusmeetmetest räägib ettevõtjatele KredExi ettevõtlusosakonna juht Kaarel Aus.
Majanduse olukorrast teevad ülevaate Luminor Eesti peaökonomist Tõnu Palm ja korporatiivpangandusüksuse juht Monika Kallas.

Seminarile saab ennast registreerida siin
Ettekandjatele suunatud küsimused on oodatud e-kirjana aadressil toomas.toodu[at]parnu.ee.

Märtsi lõpus käima läinud veebiseminarid on Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse spetsialisti Toomas Toodu sõnutsi kohalikele ettevõtjatele suureks abiks, sest võimaldavad vahetult ja kiirelt oma küsimustele ekspertidelt vastuseid saada. Kontaktivabadel seminaridel on osalenud 60-80 ettevõtjat.

„Esimesel veebiseminaril nõustasid ettevõtjaid töötukassa ning teisel maksu- ja tolliameti spetsialistid. Nüüd siis on teemadejärg jõudnud KredExi ja Luminor pangani,“ räägib Toodu. Ettevõtluse spetsialist ütleb, et tänaseks on selge, kuidas toimib töötukassa pakutav töötasuhüvitise süsteem, milliseid makseleevendusi võimaldab ettevõtjatele maksu- ja tolliamet ja millised on Kredexi pakutavad kriisimeetmed, kuid need ei jää ainsateks õlekõrteks.

„Varsti peaks selguma ka Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) välja töötatud toetusmeetmed väikeettevõtjatele ja turismisektorile. Arvestav osa Pärnumaa ettevõtjaid ootab kindlasti ka Maaelu Arendamise Sihtasutuse (MES) meetmete avanemist,“ märgib Toodu.

Järgmistel Pärnu(maa) ettevõtjatele suunatud veebiseminaridel ongi plaanis võtta luubi alla EASi ja MESi toetusmeetmed. „Samuti on meil kavas korraldada erinevaid eksperte kaasates veebinare eraldi tegevusvaldkondade kaupa,“ ütleb Toodu.


Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


09.04.2020

Pärnu linnavalitsus otsustas veerandi võrra vähendada linnavalitsuse hallatavates huvikoolides distantsõppel olevate õpilaste õppetasu, soodustus kehtib eriolukorra lõpuni.

Huvikoolide hooned on suletud, kuid koolid pakuvad õppetegevust distantsõppel. Kõik lapsevanemad olid 16.-31. märtsini õppetasust vabastatud. Kuna eriolukorra väljakuulutamise ajaks olid õppetasu arved märtsikuu eest juba välja saadetud, tehakse tagasiarvestus.

Igaühele distantsõpe ei sobi, sest tal ei pruugi olla kodus selleks sobivaid tingimusi või ei ole lapsel lisaks üldhariduskooli e-õppele jaksu. Juhul, kui lapsevanem on huvikoolile teatanud distantsõppest loobumisest, on ta eriolukorra lõpuni õppetasust vabastatud. Laps jääb huvikooli nimekirja edasi ja jätkab tavapärases vormis õpet olukorra normaliseerudes.

Distantsõppes osalevate huvikooli õpilaste õppetasu on 1. aprillist eriolukorra lõpuni 25 protsendi võrra väiksem. „Otsus sündis huvikooli juhtide ettepanekul lastevanemate küsitluse tagasiside põhjal,“ ütles Pärnu abilinnapea Varje Tipp.

Õppegrupp jätkab õpetaja juhendamisel ja tagasisidestamisel distantsõpet, kui seda soovib vähemalt pool õppegrupi õpilaste vanematest. Distantsõpet pakutakse, et säilitada õppe järjepidevus ja lapse huvi huviala vastu. Täpsemat infot saab koolidest.

Linnavalitsus korraldab õppetööd üksnes linnavalitsuse hallatavates huvikoolides, erahuvikoolid langetavad otsuseid ise.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


07.04.2020

Pärnu linna kriisikomisjon otsustas pikendada töötjate ja kodanike kaitseks kehtestatud piiranguid linnavalitsuses ja tema allasutustes kuni 1. maini ning vabastada lapsevanemad, kelle laps pole 30. aprillini lasteasutuses viibinud, lasteaiatasu maksmisest.

Kõik Pärnu linna koolid, huvikoolid ja kultuuriasutused jäävad vähemalt kuni 1. maini suletuks. Kriisikomisjon soovitab lapsi lasteaeda mitte viia, kuid lasteaedades on korraldatud laste vastuvõtt neile, kellel pole võimalik last koju jätta.

Kriisikomisjoni varasemate otsuste kohaselt vabastati lasteaia kohatasust vanemad, kelle laps ei viibinud koolieelses lasteasutuses 17.-31. märtsini ja 1.-13. aprillini. Nüüd pikendati kohatasu vabastust neile, kes last lasteaeda ei vii, 30. aprillini. Kui aga lapsevanem otsustab 14.-30. aprillini lapse lasteaeda viia, peab ta poole kuu lasteaiatasu tasuma.

Pärnu linnavalitsus ning Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavallakeskused on võõrastele suletud. Esinevaid avaldusi ja muid dokumente saab saata e-posti või tavapostiga.

Avaldusi on võimalik jätta linnavalitsuse, osavallakeskuste ja hoolekandekontorite postkastidesse. Avalduste blanketid leiab linna kodulehelt, blanketid on pandud ka linnavalitsuse ja osavallakeskuste kontakttsoonidesse.

Linnavalitsuse infotelefonid on 444 8200 ja 15 505, e-posti aadress linnavalitsus[at]parnu.ee. Paikuse osavallakeskuse telefon on 444 8151, Audru osavallakeskuse telefon 444 8171 ja Tõstamaa osavallakeskuse telefon 444 8161.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


02.04.2020

Töötasu hüvitise taotlus tuleb esitada töötukassa iseteenindusportaalis e-töötukassa, taotluste vastuvõtmine algab esmaspäeval, 6. aprillil. Taotluse esitab tööandja või volitatud isik. Hüvitis kantakse töötaja pangakontole.

Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel paneb kõigile südamele, et taotlema peaksid need tööandjad, kelle tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt märkimisväärselt häiritud. „Töötasu hüvitis on mõeldud selleks, et aidata tööandjail üle elada ajutised raskused, et ta ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama,“ ütles ta.

Loe edasi www.tootukassa.ee


02.04.2020

Pärnu avatud noortekeskused on eriolukorra tõttu oma uksed sulgenud ning tegevus laste ja noortega toimub kaugtöö vormis. Virtuaalse noorsootöö toimimiseks on noorsootöötajad koondanud oma tegevuse erinevatesse veebikeskkondadesse, pakkudes seal noortele vajalikku suhtlemist, moraalset tuge ja tegevusi.

Pärnu linnavalitsuse haridusosakonna noorsootöönõuniku Reine Tapi sõnutsi on eriolukorras eriti oluline, et noored ei jääks märkamata ja et neil säiliks võimalus suhelda, mistõttu on noortekeskuste töö jätkumine väga tarvilik. Kontaktivaba noorsootöö võimaldamise vajalikkust rõhutab ka haridus- ja teadusministeerium.

Pärnu noortekeskused on suutnud oma tegevuse muutunud oludes ruttu ümber korraldada. Ükski keskus ei ole jäänud käed rüpes istuma, vaid on leitud võimalused ja kanalid, kuidas laste ja noorte jaoks endiselt olemas olla.

„Eriolukord ei tähenda ju seda, et tavapärane elu jääks pausile – selle jaoks tuleb leida lihtsalt teistsugused vahendid,“ räägib Tapp. „Noorsootöö toimub nüüd nutikalt ja kontaktivabalt, kuid see tõesti toimub. Paljud Pärnu keskuslinna ja osavaldade noored, kes varem kohalikus noortekeskuses ei käinud, on nüüd kodus olles kohaliku noortekeskuse sotsiaalmeediast üles leidnud ja jälgivad aktiivselt, milliseid tegevusi noorsootöötajad neile sealt kaudu pakuvad.“

Näiteks Paikuse noortekeskus PaNoKe suhtleb igapäevaselt vähemalt 30-35 noorega. Nagu keskuse töötajad ise ütlevad: töö ei ole seiskunud, lihtsalt töövorm ja -keskkond on teine. Keskus jagab regulaarselt asjakohaseid postitusi, üleskutseid, infot konkursside ja muu kohta. Toimuvad veebipõhised seminarid ja kirjutatakse projekte.

Pärnu noorte vabaajakeskuses, mille hulka kuulub ka Audru noortekeskus, on sama lugu: käib tihe nutinoorsootöö. Raeküla Vanakooli keskuse avatud noortekeskuse noorsootöötaja avas eriolukorra ajal virtuaalse noortekeskuse e-keskkonnas Roblox. Selles peamiselt 7-13 aastastele lastele ja noortele mõeldud digikeskkonnas saavad lapsed videomänge mängida ja neid ka ise luua, suhelda noorsootöötajaga ning kohtuda sõpradega virtuaalselt. e-noortekeskuses toimuvatel tegevustel saavad lapsevanemadki silma peal hoida.

Tõstamaa noortekeskuse noorsootöötajad jagavad kohalikele noortele jooksvalt teavet, viivad läbi küsitlusi, korraldavad virtuaalseid kokandusringe ja võistlusi. 

Eriolukorranädalatel on Raba 5 noortekeskuse Facebooki ja Instagrami kontod ning postitused saanud juurde hulgaliselt uusi jälgijaid ja jagajaid. Osaletakse Kendama-võistlusel, õhtuti kuulatakse Harry Potteri raamatute ette lugemist, rääkimata igapäevastest jutuajamisest keskuse töötajatega sotsiaalkanalites.

Tänavu Eesti aasta ja mullu Pärnu aasta noorsootöötajaks valitud Pärnu noorte vabaajakeskuse noorsootöötaja Triin Mäger lävib praegu noortega läbi sotsiaalmeedia rohkemgi kui enne. Lisaks lastele ja noortele peab Mäger ühendust ka lapsevanematega.

„Päevas suhtlen keskmiselt 10-16 noorega. Tõenäoliselt on mul, võrreldes kolleegidega, kõige keerukam ja arvukam kontingent. Olen ju pihiemaks neile noortelegi, kelle vanemad on kodust välja visanud või kes on sealt ise vägivalla, tülide ja sõltuvusprobleemide tõttu ära jooksnud. Mul on ka mõned kindlad noored, kelle puhul hoian õppimisasjadel silma peal ja utsitan neid koduseid ülesandeid tegema. On ka neid noori, kellega vestlen pigem spordi teemadel. Pea igapäevaselt teen noortele selgitustööd ses osas, miks on oluline kodus viibida,“ kirjeldab Mäger.

Tööülesanded ja tegemised on Mägeri hinnangul talle jõukohased. „Otseselt ei ole toimetamistes midagi uut: endistviisi suhtlen sotsiaalmeedias noortega ja lapsevanematega, vastan kirjadele, teen vabaajakeskuse Facebooki ja Instagrami postitusi ja vastan seal kommentaaridele, kujundan plakateid, sisestan tekste ning jagan noorteinfot nii nagu ennegi. Kohati on töid ja tegemisi isegi rohkem,“ tõdeb Mäger.


Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


 

01.04.2020

Pärnu linnavalitsus otsustas vabastada lapsevanemad linnavalitsuse hallatavates huvikoolides 16.-31. märtsini õppetasu maksmisest, alates 1. aprillist kuni eriolukorra lõpuni võib huvikool tasu küsida, kui huviharidust antakse kokkuleppel lapsevanemaga distantsõppel.

„Lapsevanem peab distantsõppe sisu, korralduse ja kvaliteediga nõustuma, sest distantsõpe on tavalisest õppetööst erinev,“ selgitas abilinnapea Varje Tipp. „Huvitegevus peab toimuma kellegi juhendamisel, olenevalt huvikoolist võib juhendamine distantsõppel väga erinev olla. Kui juhendatud õppetööd ei toimu, siis loomulikult tasu ei küsita.“

Huvikoolid hakkasid distantsõpet pakkuma pärast eriolukorra väljakuulutamist. Linnavalitsus saab lapsevanema nõustumist distantsõppega nõuda üksnes linnavalitsuse hallatavates huvikoolides, erahuvikoolide suhteid lapsevanematega linnavalitsus ei reguleeri.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik
26.03.2020

Maakondlikud arenduskeskused: tegevuse peatumist vähemalt järgmiseks 2 kuuks prognoosib üle Eesti 63% küsitlusele vastanud ettevõtetest

Maakondlike arenduskeskuste võrgustiku ja Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel kaardistati perioodil 18. - 24. märts 2 018 ettevõtja (sh 124 tulu teeniva vabaühenduse) hetkeolukord. Ankeedile vastanud ettevõtjad on tööandjaks 18 741 inimesele üle Eesti. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik esitas tulemused ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile.

Küsitluse tulemusena selgus, et:
• 52,43% vastanud ettevõtjatest usub, et neil tuleb lähiajal töötajaid koondada.
• Kõige enam on oodata koondamisi toitlustuse valdkonnas, kõige vähem finants- ja administreerimisteenuste valdkonnas.
• 74,38% vastanud ettevõtjatest hindavad lähinädalate käibelanguseks 51-100% võrreldes möödunud aasta 6 kuu keskmisega.
• Palga maksmise võimekus vähemalt järgmiseks 3 kuuks on 9,61% vastanud ettevõtetest.
• 54,71% vastanud ettevõtetest on laenu- ja/või liisingukoormus.

Enamik ettevõtteid on küsimustiku täitnud enne riigipoolse abimeetmete paketi kinnitamist.

Pärnumaa Arenduskeskuse ettevõtluskonsultandi Svea Uuseni sõnul olid Pärnu maakonnas kriisiabi-küsimustikule vastanud 289-st ettevõttest 112 (39%) turismi-, toitlustus- ja kultuurivaldkonnast, kes annavad ühtekokku tööd 1966 töötajale. Minimaalselt järgmiseks 2 kuuks on majandustegevus peatunud neist 88 ettevõttel (79%), töötajaid peab koondama vähemalt 64 ettevõtet (57%) ning töötuks võib lähiajal jääda vähemalt 381 töötajat.

Esialgu suudaks 1-2 kuu palgad töötajatele välja maksta 38% turismi-, toitlustus- ja kultuurivaldkonna ettevõtteist, kuid juba märtsikuu töötasude maksmisega jäävad hätta 59% ettevõtteid. Püsikulusid suudaksid lähimad 1-2 kuud katta 46% ettevõtteist, kuid juba märtsikuu arvete tasumisega jääb hätta 43%.

Pärnumaa jaoks on väga oluline ka tööstussektor, millest koos tehnikavaldkonna ettevõtetega vastas küsimustikule 41 ettevõtet (14), kes ühtekokku annavad tööd 1745 töötajale. Rohkem kui 50%-list käibelangust lähiajal näeb neist ette 39%, üle 30%-list käibelangust aga juba 73%. Ajutiselt saab käibe vähenemisega hakkama 41% vastanud ettevõtteist, 1-2 kuu palgad suudaks töötajatele välja maksta 56%.

Lausa 32% küsitlusele vastanud Pärnumaa tööstus- ja tehnikaettevõtteid ei suudaks ise tasuda juba märtsikuu töötasusid ning kauem kui ühe kvartali saaks palgamaksmisega hakkama vaid 12% vastanuist. Püsikulud suudab veel paar kuud katta 61% valdkonna ettevõtjaist, kohe satuks hätta viiendik ja teist samapalju arvab, et saab kulud kaetud kauem kui ühe kvartali jooksul. Oma äritegevuse peatumist lähiajal vähemalt kaheks kuuks peab tõenäoliseks 27% tööstus- ja tehnikaettevõtteist, teised seda küsimustikule vastates veel ette ei näinud.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liikme Andres Huule sõnul seisavad väga paljudel ettevõtjatel ees rasked valikud, mida illustreerivad läbiviidud küsitluse tulemused, selleks teeme koostööd nii ettevõtjate kui ka kohalike omavalitsustega. Huul rõhutab, et ka need ettevõtjad, kelleni kriis veel ei ole jõudnud kogu oma raskuses, peaksid arvestama, et see võib olla ainult aja küsimus.

Huule sõnul on maakondlikud arenduskeskused juba alustanud teenuste uuendamisega, et pakkuda just neid teadmisi ja oskusi, mida ettevõtjad kriisiolukorras vajavad. Esialgne ülevaade neist valmib orienteeruvalt aprillikuu keskpaigaks.

Ettevõtjaid oodatakse pöörduma endale lähimasse maakondlikku arenduskeskusesse, kus on võimalik saada tasuta nõustamist ning koostöös konsultandiga panna paika järgmised sammud olukorras hakkama saamiseks.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku kuulub 15 maakondlikku arenduskeskust, mis pakuvad tasuta nõustamisteenust ettevõtjatele ja vabaühendustele. Võrgustikus töötab kokku 160 inimest, nende hulgas enam kui 45 ettevõtluskonsultanti.

Küsitluse tulemused


Lisainfo: 
Andres Huul
Juhatuse liige
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik
andres.huul[at]arenduskeskused.ee
5557 2557


30.03.2020

Pärnu linnavalitsuse korrakaitseteenistuse ametnike reedel ja laupäeval tehtud kontrollkäigud näitasid, et hoolimata avalike välijõusaalide, mängu- ja spordiväljakute sulgemisest ja inimeste vahelise distantsi hoidmise nõudest, kiputakse keeldu ja nõudeid eirama.

Kuigi pea 80 linnale kuuluval spordi- ja mänguväljakul on üleval eesti- ja venekeelsed sildid, mis ütlevad, et rajatis on koroonaviiruse leviku tõttu 1. maini suletud, minnakse sellele vaatamata staadionile palli mängima või mänguväljakule kiikuma.

Sulgemissilt tähistab avaliku välijõusaali, spordi- ja mänguväljaku täielikku kasutuskeeldu ja siin ei ole vahet, kas mängima või turnima minnakse üksi või koos pereliikmega.

Eriti palju eiratakse seda keeldu just koolide staadionidel, näiteks Tammsaare kooli aiaga piiratud palliplatsil, Koidula gümnaasiumi ja Ülejõe kooli staadionil ning Lastestaadionil, kus korrakaitseteenistuse ametnikel tuli möödunud nädalavahetusel palli mängivatele lastele korduvalt selgitustööd teha ja paluda neil lahkuda.

Ka Munamäe skatepargis sõitis rulatajaid ja rattureid vaatamata sellele, et pargis on üleval sulgemissilt ning pargiala on lindiga ümber piiratud.

Mitmed kodanikud on pöördunud Pärnu linnavalitsuse poole ja tundnud huvi, kas spordiväljakute sulgemine puudutab ka kettagolfiväljakuid, mida Pärnu linna territooriumil on mitmeid.

Korrakaitseteenistus selgitab, et discgolfi-väljakule minnes tuleb juhinduda eriolukorra valitsuskomisjoni kehtestatud 2+2 põhimõttest ehk avalikus kohas tohib koos olla kaks inimest ja teiste kodanikega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist distantsi. See piirang ei kehti ainult koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele ning inimestele, kes täidavad avalikke ülesandeid.

Kuna Pärnu linnale ühtegi kettagolfiväljakut ei kuulu (kuigi mõni neist asub osaliselt või täielikult linnale kuuluval maa-alal), ei saa linn neid spordiväljakuid sulgeda, küll aga saab kontrollida seal piirangutest kinni pidamist.

Eriolukorra tõttu jätkab korrakaitseteenistus avalike välijõusaalide, spordi- ja mänguväljakute ning avaliku linnaruumi kontrollimist.


Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee

28.03.2020

Elame teist nädalat eriolukorras, meie igapäevane elukorraldus on tugevalt häiritud või keeratud lausa pea peale. Suletud on koolid ja kultuuriasutused, paljud ettevõtted ja kaubandus, või töötavad nad eriolukorra piiratud tingimustes. Sisuliselt oleme sõjaolukorras ja sõja on kuulutanud meile, nagu paljudele riikidele üle maailma, ohtlik ja nähtamatu vaenlane – viirus nimega COVID-19 ehk koroonaviirus.

Võrreldes tavaliste gripiviirustega on uus viirus äärmiselt nakkav. Paljude nakkusohtlikke viiruste vastu on teadlased leiutanud vaktsiini ja kuigi nad töötavad praegugi palavikuliselt, et saaks hakata tootma uue koroonaviiruse vastast tõhusat vaktsiini, pole inimestel veel seda kaitset, mis tekitaks organismi immuunsuse viiruse vastu.

Salakaval viirus ründab meid kõikjal ja päikeseline ilm või normaalne enesetunne loob meile vaid võltsturvatunde. Seetõttu on äärmiselt oluline jälgida eriolukorras kõiki kehtes­tatud reegleid, tundugu need esmapilgul nii tobedad kui tahes, sest ainult nii saame kaitsta ennast ja teisi meie ühise salakavala vaenlase – COVID-19 haiguse eest.

Enamiku riikide praktika on näidanud, et ainuke tõhus relv uue koroonaviiruse vastu on inimeste isoleerimine üksteisest. Olgu see sunniviisiline või vabatahtlik eraldatus, aga ainult range isolatsioon on aidanud võita viiruse Hiinas ja seda relva rakendavad ulatuslikult paljud Euroopa riigid: Itaalia, Hispaania, Prantsusmaa, Belgia. Isolatsioon tähendab füüsiliste inimkontaktide viimist miinimumi või nulli.

Mul on siiralt hea meel, et järjest rohkem pärnakaid on mõistnud eraldatuse vajalikkust ja hoidub kokkupuudetest kaasinimestega. Suur tänu teile, et hoiate ennast ja neid, kes peavad tagama riigi toimimise! Eelkõige on need meditsiinitöötajad, politseinikud ja päästjad, sotsiaaltöötajad, samuti õpetajad, toidupoodide ja apteekide müüjad, bussijuhid, kaubavedajad, toiduvalmistajad ja muud töötajad-ametnikud, kes ei saa katkestada tööd eriolukorraski.

Me saame üheskoos vähendada eesliinil töötajate vaeva ja kaitsta neid tööpostil. Nad väärivad seda, et me ei seaks neid veel suuremasse nakatumisohtu! Püsides kodus, kaitseme ennast ja kaasinimesi viiruse eest ja aitame võita seda lahingut.

Järgime lihtsat reeglit ja läheme kodunt välja nii harva kui võimalik. Seda vaid kolmel kindlal põhjusel: et minna tööle või koju, toidupoodi või apteeki või arsti korraldusel raviasutusse. Nendelgi põhjustel kodunt väljumisel ärgem unus­tagem enda ega kaaskodanike turvalisust: hoidkem vähemalt kahemeetrist distantsi, kasu­tagem võimalusel isikukaitse­vahendeid (kindad ja maske) ja hoidugem tänaval suhtlemisest. Läinud tungival põhjusel kodunt välja, eeldage, et iga inimene tänaval kujutab endast teile riski nakatuda viirusesse. Õuesolek on õigustatud oma kodu rõdul või võõrastele piiratud hoovis, samuti pargis või metsas, kus inimesed liiguvad omavahel pikemat distantsi hoides ega lähe tuttavaga suhtlema, kui too metsarajal vastu sörgib.

Head lapsevanemad, palun teil veel kord selgitada lastele, et praegu ei ole koolivaheaeg ja sõpradega õue mängima või aega viitma ei minda. See on raske, kuid mitte võimatu. Iga füüsiline kontakt lapse sõbraga tähendab ohtu teie lapse ja kogu te pere tervisele. Sõpradega suhelda tohib vaid arvutiekraani vahendusel.

Selles sõjas viirusega tuleb vältida paanikat ja jälgida eriolukorra juhi ja kriisikomisjonide juhiseid. Informatsiooni, mis levib üksnes ametlike kanalite kaudu, sest vaenlase tõhus abivahend on paanika külvamine ja vale­info. Sellistes “nähtamatutes” ja tänapäeva nähtavates sõdadeski on paanika kaotuse isa ja desinformatsioon kaotuse ema.

Me kõik saame anda oma panuse, et viirus alistada. Igaüks, kes püsib kodus ja väljub sealt vaid äärmisel vajadusel, annab juba oma panuse võidu heaks. Rääkimata neist, kes tervisega riskides tagavad elutähtsaid teenuseid või töötavad eesliinil. Aitäh teile, et aitate viirust alistada ja meie riiki selle ohtliku vaenlase eest kaitsta!

Jäägem kõik terveks ja edu meile!

Romek Kosenkranius
Pärnu linna kriisikomisjoni esimees 


 

26.03.2020

Pärnu linnavalitsuse arenguteenistuse ettevõtluse spetsialistid kutsuvad Pärnu ettevõtjaid osalema homme, 27. märtsil kell 13 algaval veebiseminaril.

Seminar toimub keskkonnas Webinar.Veebiseminaril annavad ülevaate olukorrast tööturul ja selgitavad töötasu hüvitise tingimusi Eesti töötukassa Pärnumaa osakonna tööandjate konsultandid Kristjan Heamäe ja Haldi Rae.

Pärnu linnavalitsuse ettevõtluse spetsialisti Toomas Toodu sõnul pakub vabariigi valitsus koostöös töötukassa, maksu- ja tolliameti ning KredExiga ettevõtjatele erinevaid toetusmeetmeid, et aidata neil eriolukorras tekkinud raskustes hakkama saada.

„Kuna mitmed ettevõtted on pöördunud oma murega ka linnavalitsuse poole, otsustasime algatada veebipõhised seminarid, kus toetusmeetmetega tegelevate töötukassa, maksuameti ja KredExi spetsialistid saavad jooksvalt ettevõtjate küsimustele vastata. Seminarid annavad ka võimaluse saada ülevaade Pärnu ettevõtjate hetkeolukorrast: näiteks, millised on praegu ühe või teise firma peamised probleemid, mille osas on enim abi vaja, millised konkreetsed meetmed ja tegevused aitaksid olukorda leevendada jne,“ ütles Toodu.

Kui esimesel veebiseminaril nõustavad ettevõtjaid töötukassa konsultandid, siis järgmistel kordadel jagavad selgitusi maksu- ja tolliameti ning KredExi esindajad.

Teine veebipõhine seminar toimub juba esmaspäeval, 30. märtsil kell 13 ja siis vastab ettevõtjate küsimustele maksu- ja tolliameti valdkonnajuht Liina Jõõts.

Seminaril osalejatel palub Toodu täita küsimustiku, mille leiab siit. Küsimustik jääb avatuks ka pärast homset veebiseminari.

Veebiseminari kohta leiab infot Facebookist.


Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


 

25.03.2020

Eriolukorra juht, peaminister Jüri Ratas allkirjastas eile õhtul kolm korraldust (nr 45, 46, 47), millest linnavalitsus on kohustatud elanikke teavitama.

Tänasest, 25. märtsist on Eestis keelatud avalikus kohas viibida ja liikuda rohkem kui kahel isikul üheskoos, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada. Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele perekondadele.

Korralduse seletuskirjas täpsustatakse, et juhtumiteks, mil nimetatud piiranguid ei võimalik mõistlikult tagada, võivad olla näiteks vajadus osutada vältimatut abi (kiirabibrigaad); teha päästetöid või inimeste elukondlikuks teenindamiseks vajalikke avariitöid, kui selleks on vajalik vähemalt kolme töötajat (veeavarii, elektrikatkestus).

Tagada tuleb liikumisvabadus isikutele, kes ei saa liikuda teise isiku abita; vajadus osa võtta matustest või osaleda Kaitseväe ja Kaitseliidu väljaõppel. Samuti peavad eriolukorra lahendamisega seoses täitma teenistus- või tööülesandeid politseinikud, kaitseliitlased, Tallinna linna munitsipaalpolitseinikud, kõrgemad riigiteenijad ja eriolukorra lahendamisse vahetult panustavad ametnikud ja töötajad.

„Need on vaid mõned näited, kuid üldpõhimõte on, et lähtuda tuleb mõistlikkuse põhimõttest,“ rõhutatakse korralduse seletuskirjas.

Sama korralduse järgi tuleb hoida siseruumides (välja arvatud isikute kodudes) ja avalikuks kasutamiseks ette nähtud kohtades, mille all mõeldakse eelkõige kauplusi, väliseid mängu- ja spordiväljakuid, randu, promenaade, tervise- ja matkaradu, parke, ühissõidukeid, teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui seda ei ole võimalik mõistlikult tagada.

„Ka selle punkti juures tuleb lähtuda mõistlikkuse põhimõttest ning rakendada seda siis, kui seda on võimalik tagada. Näiteks kui kõnnitee on 1,5 m lai, siis ei sunnita kedagi sõiduteele selle piirangu pärast minema, vaid lähtuda tuleb kaugusest, mida kõnnitee laius võimaldab,“ täpsustatakse korralduse seletuskirjas.

Teine eileõhtune korraldus kehtestas kaubandusettevõtetes liikumisvabaduse piirangud. Alates reedest, 27. märtsist on kaubanduskeskustes kehtestatud liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld.

Juhul, kui on tagatud sisse- ja väljapääsude juures desinfitseerimisvahendite olemasolu ning kaubanduspinna valdajad suudavad tagada, et liigutakse vaid üksi või kahekesi, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, ei kohaldu see piirang kaubanduskeskustes olevatele toidukauplustele; apteekidele; kauplustele, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel; pangakontoritele, telekommunikatsiooniettevõtete müügikohtadele; pakiautomaatidele ja toitlustusasutustele, kus ei toimu toidu kohapeal tarbimist, vaid üksnes toidu kaasamüük.

„Leevenduse rakendamise eelduseks on, et iga avatud poe või teenuseosutaja sisse- ja väljapääsu juures peavad olema klientidele kasutatavad desinfitseerimisvahendid. Samuti peavad kaubanduspindade valdajad tagama kohapealse kontrolli (kaasates turvaettevõtte või kasutades muud asjakohast meedet), et inimesed ei liiguks ringi rohkem kui kahekaupa. Kui kaubanduskeskuses on eraldi sissepääsuga kauplus ja seal on tagatud korralduses toodud meetmete rakendamine, võib see jääda külastajatele avatuks,“ selgitatakse korralduse seletuskirjas.

Kolmanda korraldusega täiendati piiranguid avalikuks kasutamiseks mõeldud asutustes. Alates reedest, 27. märtsist keelatakse isikutel viibida alates kella 22st toitlustusasutustes, sealhulgas restoranides, kohvikutes ja baarides. Piirang ei kohaldu isikule, kes viibib toitlustusasutuses, et osta toitu kaasa või kes osutab toidu kojuveoteenust. Keeld ei laiene toitlustusasutuste töötajatele.

Korraldusega lisati avalikuks kasutamiseks mõeldud asutuste loetellu, kus kehtib liikumisvabaduse piirang ja viibimiskeeld, vesipiibukohvikud ning meelelahutus- ja lõbustusasutused. Seletuskirjas täpsustatakse, et meelelahutus- ja lõbustusasutusteks on ka näiteks kohad, kus mängitakse keeglit, piljardit või bowling’ut, samuti kuuluvad siia täiskasvanute klubid jms.

Eriolukorra meetmete nõuetekohase täitmata jätmise eest võib rakendada korrakaitseseaduses loetletud haldussunnivahendeid. Sunniraha suuruseks on 2000 eurot. 

Piirangud kehtivad kuni korralduste muutmiseni, nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

Vaata lisaks: Eriolukorra täiendavad meetmed


Ülevaate koostas

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


24.03.2020


Pärnu linna kriisikomisjon otsustas pikendada töötjate ja kodanike kaitseks kehtestatud piiranguid linnavalitsuses ja tema allasutustes kuni 13. aprillini ning vabastada lapsevanemad, kelle laps pole 13. aprillini lasteasutuses viibinud, lasteaiatasu maksmisest.

„Alates neljapäevast pole ühtegi uut koroonaviirusesse nakatunut Pärnumaal lisandunud, aga see võib olla uinutav. Õigem on valmistuda hullemaks, käia üksnes tööl, poes ja apteegis, vältida asjatuid kontakte ja viia oma suhtlus miinimumi,“ ütles kriisikomisjoni esimees, linnapea Romek Kosenkranius.

Kõik üldhariduskoolid, huvikoolid ja noortekeskused jäävad suletuks, huviringe ja treeninguid ei toimu. Kriisikomisjon soovitab võimalusel lapsi lasteaeda mitte viia, kuid lasteaedades on korraldatud laste vastuvõtt neile, kellel pole võimalik last koju jätta.

Kriisikomisjoni varasema otsuse kohaselt vabastati poole kuu lasteaia kohatasust vanemad, kelle laps ei viibinud koolieelses lasteasutuses 17.-31. märtsini. Tasaarveldus tehakse järgmise kuu arvega. Uue otsusega on lasteaia kohatasust vabastanud ka need, kelle laps ei viibi lasteaias 31. märtsist 13. aprillini.

Pärnu Keskraamatukogu ja tema haruraamatukogud Pärnus, Audrus, Lindil, Jõõpres, Lavassaares, Aruväljal, Tõstamaal, Pootsis, Tõhelas ja Paikusel jäävad suletuks. Raamatuid saab tagastada tagastuskasti. Suletud päevadel on viivis peatatud. Kolmapäeval, 25. märtsil 10-12 ja 14-16 väljastab raamatukogu Pärnu Keskraamatukogus (Akadeemia 3), Ranna raamatukogus (Papiniidu 50) ja Rääma raamatukogus (Kaevu 27) e-posti või lugejaportaali kaudu eelreserveeritud raamatuid.

Nooruse maja, Raeküla Vanakooli Keskus ja teised avatud kultuurikeskused ning Pärnu linnavalitsuse hallatavad kultuuri- ja spordiasutused jäävad suletuks, kavandatud avalikud üritused jäävad ära.

Vähendamaks haigestumisriski ja arvestades asjaolu, et paljud vanemad ikkagi lubavad lastel minna õue mängima linnale kuuluvatele spordi-ja mänguväljakutele, otsustas kriisikomisjon sulgeda avalikud linnale kuuluvad mängu- ja spordiväljakud. Ligi 80le avalikus kasutuses olevale mängu- ja spordiväljakule paigaldatakse eesti- ja venekeelsed teavitussildid, linnavalitsuse korrakaitseteenistus hakkab keelust kinnipidamist kontrollima.

Eakate hooldekodudes on kehtestatud külastuskeeld. Suletud on Pärnu Sotsiaalkeskuse üksused aadressidel Metsa 16 (eakate päevakeskus), Riia mnt 70 (puuetega inimeste keskus) ja Paikusel, Tiigi 2 asuv päevakeskus. Eakate koduteenused jt sotsiaalteenused jätkuvad.

Pärnu linnavalitsus ning Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavallakeskused on võõrastele suletud. Suur-Sepa 16 asuva linnavalitsuse hoone välisuksele on paigaldatud käitumisjuhised, kahe ukse vahelises turvatsoonis saab täita avaldusi ja neid seal asuvasse postkasti jätta.

Inimestel, kel on vaja linnavalitsuse töötajatega suhelda, tuleb kasutada telefoni või elektroonilisi kanaleid. Perekonnaseisutoiminguteks (abielu, sünd, lahutus) tuleks helistada telefonil 444 8231, Pärnu Haldusteenustega suhtlemiseks helistada 443 3877 või saata e-kiri aadressil info[at]haldusteenused.ee.

Linnavalitsuse infotelefonid on 444 8200 ja 15 505, e-posti aadress linnavalitsus[at]parnu.ee. Paikuse osavallakeskuse telefon on 444 8151, Audru osavallakeskuse telefon 444 8171 ja Tõstamaa osavallakeskuse telefon 444 8161.

Esinevaid avaldusi ja muid dokumente saab saata e-posti või tavapostiga. Avaldusi on võimalik jätta linnavalitsuse, osavallakeskuste ja hoolekandekontorite postkastidesse. Avalduste blanketid leiab linnavalitsuse kodulehelt www.parnu.ee, blanketid on pandud ka linnavalitsuse ja osavallakeskuste kontakttsoonidesse.

Sotsiaalkonsultantide telefoninumbrid on järgmised: Kesklinn 444 8126, 444 8135, Mai 444 8145, 444 8146, Vana-Pärnu 444 8140, 444 8143, Rääma 444 8142, 444 8144, Audru 444 8176, Paikuse 444 8155, Tõstamaa 444 8163.

Jälgi: eriolukorraga seotud piirangud ja juhised käitumiseks


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


24.03.2020

Pärnu linnavalitsuse kriisikomisjon otsustas koroonanakkuse leviku tõkestamiseks sulgeda kõik avalikud spordi- ja mänguväljakud. Väljakutele paigaldatakse vastava teavitusega eesti- ja venekeelsed sildid. Sulgemisele läheb ligemale 80 avalikus kasutuses mängu- ja spordiplatsi.

Pärnu abilinnapea Varje Tipu sõnul on igati mõistetav, et eriolukorra tõttu koolist ja lasteaiast koju jäänud lapsed ja noorukid ning ka lapsevanemad soovivad aktiivselt värskes õhus aega veeta, ent koroonaleviku tõkestamiseks tuleb kõigil järgida terviseameti soovitusi: püsida kodus isolatsioonis, käia väljas nii vähe kui võimalik ja minimeerida igasugused kokkupuuted teiste inimestega.

„Nakkusrisk püsib eriti kõrge nendes kohtades, kus on inimesi. Viimastel päevadel on näha, et Pärnu populaarsematel mänguväljakutel, spordiplatsidel ja vabaõhu jõusaalides liigub ilusa ilmaga pidevalt lapsi, tervisesportlasi ja noori. Lapsed kiiguvad ja mängivad, tehakse trenni ja võimeldakse, mis kõik on väga tore, ent seejuures kipub ununema ohutunne ja teadmine, et koroonaviirus levib ka õues ja püsib väliatraktsioonide pindadel pikka aega nakatumisvõimelisena,“ märgib Tipp.

Abilinnapea soovitab lapsevanematel seada lastele väljas käimisel ranged reeglid ja järgida neid ka ise.

„Terved inimesed saavad värskes õhus liikuda, kuid seda tuleb teha nii, et ei tekiks rahvakogunemisi. Mänguväljakute asemel võiks piirduda oma aias olemisega. Aia puudumisel saab minna vähemkäidavatesse parkidesse tärkavat loodust uudistama, inimtühja mereranda või siis valida õueminekuks sellise kellaaja, kui inimesi liigub väljas vähem. Õues olles tuleb hoida kaaskodanikega vahet vähemalt kaks meetrit,“ ütleb Tipp.

Samuti tuleb lastele meelde tuletada, et ka korteriühistute mängualad, koolide juures asuvad staadionid, lastaedade õuealad, terviserajad ja kõikvõimalikud spordiplatsid, sealhulgas ka Munamäe rulapark ja pump track, on paigad, mida tuleb praegu igal juhul vältida. Üle tuleks lastele, eeskätt just teismelistele, korrata seegi, et igasugused kogunemised ja kokkusaamised sõpradega on eriolukorra ajal keelatud.Anu Villmann
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069
anu.villmann[at]parnu.ee


20.03.2020

Pärnu linnavalitsus juhib tähelepanu, et eriolukorra tõttu peatas Vabariigi Valitsus 17.03.2020 korraldusega nr 80 alkoholi jaemüügi õiguse ajavahemikus 22.00-10.00.

Alkoholi jaemüügi piirang on vajalik selleks, et välistada alkoholiga liialdamise juhtusid, mis koormavad nii meditsiinisüsteemi kui politsei tööd eriolukorra ajal.

Alkoholimüügi öine piirang on laiendatud kauplustelt kõikidele toitlustus- ja majutusasutustele, mis tähendab, et ka restoranides, baarides ja teistes toitlustus- ning majutusasutustes tohib alkoholi müüa 10.00-22.00-ni.

Öine alkoholimüük on eriolukorra lõpuni keelatud riigis tervikuna. Rikkumine on karistatav alkoholiseaduse § 65 alusel rahatrahviga kuni 1200 eurot füüsilisele isikule ja kuni 5000 eurot juriidilisele isikule.


Mis on Pärnu aasta tegu 2021? Tee ettepanek!

Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid