Jäta menüü vahele
Facebook Logo

• Linnavalitsus, osavallakeskused ja hoolekandekontorid on taas külastusteks avatud
 
Ametiruumidesse kohale tulles peab järgima terviseameti nõudeid ehk kanda tuleb maski. Kui asutusse tulijal ei ole maski kaasas, saab ta selle kohapealt. Loe lähemalt...

COVID-19 piirangud, vaktsineerimine 
 Vaktsineeri end koroona vastu! Vaata vaktsineeri.ee või helista 1247
• COVID piirangud ja nõuded


Pressiteated, uudised

Ringmajandusliidu ettevõtted: mida teada jäätmete käitlemisest pandeemia ajal
Pressiteade
19. märts 2020

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu liikmete käitumisjuhised pandeemia ajaks
» Era- ja äriklientide jäätmete vedu ja käitlus jätkub tavapäraselt, kuid palume klientidelt kontaktivaba suhtlust nii asjaajamisel kui jäätmete üleandmisel.
» Klienditeeninduspunktid on suletud, aga kogu suhtlus ja asjaajamine on võimalik korraldada virtuaalselt või telefonis.
» Ohtlike jäätmete käitlejad tuletavad inimestele meelde, et kogu ohtlike jäätmete käitlus allub rangetele reeglitele ning viiruse sattumine jäätmetest inimestele on vähetõenäoline.

Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuhi Margit Rüütelmanni sõnul jätkub jäätmete kogumine ja käitlemine nagu see siiani on toiminud ning inimesed ei pea muretsema võimaliku nakkusohu pärast ei oma jäätmekorralduses ega ohtlike jäätmete käitlemise protsessis. „Oluline on, et teenindavate ettevõtete töötajad oleksid kaitstud, et tagada jäätmekorralduse jätkumine kogu eriolukorra vältel. Samal eesmärgil on ettevõtted koostöös kohalike omavalitsustega sulgenud osa jäätmejaamu ning neis, mis on veel avatud, palume praegu kõigil käia nii vähe kui võimalik. Soovime, et ka meie valdkonna töötajad püsiksid terved, et tagada elutähtsate teenuste jätkumine.“

Tartu Ülikooli Kliinikumi keskkonnaosakonna juhataja Triin Arujõe kinnitab, et Eestis on olemas võimekus käidelda Eesti tervishoiuasutustes tekkivaid nakkusohtlikke jäätmeid. „Tartu Ülikooli Kliinikumi jäätmeautoklaav nakkusohtlike jäätmete käitlemiseks töötab ka eriolukorra ajal ning ohtu, et nakkusohtlikud jäätmed käitlemata jäävad, ei ole,” ütles Triin Arujõe

Ohtlike, sealhulgas nakkusohtlike jäätmetega tegeleva ettevõtte ASi Epler & Lorenz juhataja Janis Lorenz ütles, et kliinikute ja perearstikeskuste ohtlike jäätmete käitluse protsessi ohutus on alati tagatud väga karmide meetmetega, kuid praegustes tingimustes vähendati otsekontaktid inimestega miinimumini.

„Kõige tähtsam on, et nakkusohtlikud jäätmed oleksid nõuetekohaselt pakendatud erimärgistusega kollast värvi kottidesse. Oht on minimeeritud, kui jäätmed pannakse lisaks topelt kotti. Teravad esemed, näiteks süstlad, peavad olema spetsiaalsetes konteinerites. Ettevõtte poolt kehtestatud reeglitest lähtuvalt ei tohi meie töötajad kokku puutuda perearstikeskuste või kliinikute töötajatega. Klientidel palutakse jäätmed ladustada kokkulepitud kohtadesse, kust need ära viiakse ning suunatakse põletusse.

Hetkel ei võeta ka allkirju jäätmete üleandmise kohta. Ettevaatusabinõud on kasutusele võetud selleks, et vältida nakatumist ja nakkuse edasikandmist. Suletud on käitluskeskuse klienditeenindus ja kohapeal jäätmeid vastu ei võeta. Meie ettevõtte töötajad veavad jäätmed klientide juurest käitluskeskusesse,“ selgitas Janis Lorenz.

„Nii palju kui meist oleneb ja on võimalik, siis era- ja äri klientide jäätmevedu jätkub nii nagu graafikutes kokkulepitud on. Kui on vaja muudatusi teha, siis lepitakse kliendiga see eraldi kokku,“ sõnas AS Eesti Keskkonnateenused juhatuse esimees Argo Luude. „Peamised muudatused puudutavad kontakte inimeste vahel: meie oma ettevõttes, nagu ka paljud teised ettevõtted, kliente vastu ei võta, st et kontorid ja klienditeeninduspunktid on kinni.

Kogu suhtlus toimub iseteeninduskeskkonnas, meili või telefoni teel. Samuti soovitan, et kui te olete nakatunud Covid-19 viirusega, ärge haiguse perioodil jäätmeid liigiti koguge, sest need viiakse järelsortimisse, kus töö toimub käsitsi ja oluline on, et ka sortijate võimalus nakatuda koroonaviirusega oleks viidud miinimumini.“

Iru elektrijaama ning sealset jäätmeblokki opereeriva Enefit Greeni juhatuse liikme Veiko Räime sõnul on kujunenud olukorras, kus suur osa inimestest viibib kodudes ning toidukaupade ostukogused on hüppeliselt kasvanud, eluliselt vajalik, et igapäevane jäätmevedu jätkuvalt toimiks. „Enamik täna Eestis tekkivaid sortimata segaolmejäätmeid jõuab Iru elektrijaama, kus kasutame neid kütusena elektri- ja soojusenergia koostootmiseks.

Toimiv jäätmete kogumine tagab vajaliku stabiilse kütusevoo, mis on oluline, sest Iru elektrijaam toodab elutähtsa teenuse osutajana jäätmetest soojusenergiat Tallinna kaugküttevõrku,“ ütles Veiko Räim. Ta kinnitas, et Iru elektrijaamas on tänu tarnete vastuvõtu automatiseeritusele inimeste omavahelised kokkupuutevõimalused viidud miinimumini.


Jäätmekäitlust puudutavad nõuanded eriolukorra ajaks

Era- ja äriklient
» Kõiki kliente teenindatakse nagu kokku lepitud, kõik toimingud lepingute ja arvetega palume lahendada virtuaalselt või telefoni teel.
» Ärikliendid: teenindame nii nagu kokku lepitud. Palume tagada objektidele ligipääs, et ekipaaži töötaja ei peaks kellegagi isiklikult suhtlema, vaid saaks ise konteineri ära vahetada.
» Kui vähegi võimalik, tooge konteiner aia taha, et see oleks teenindavale ekipaažile kättesaadav ilma väravaid avamata, inimestega suhtlemata.
» Täisnuusatud salvrätid visake segaolmejäätmete prügikasti! Vanapaberi ja papi konteinerisse neid visata ei tohi. Ei eriolukorra ajal ega ka mitte tavaolukorras!
» Kui olete otsustanud jäätmejaama külastada, siis hoidke töötajaga nii suurt distantsi kui võimalik. Osa jäätmejaamadest on ka suletud (info kohalike omavalituse kodulehtedel), kuid neis, mis on lahti, on muudetud töökorraldust nii, et jäätmejaamas võib kohapeal viibida korraga vaid 1 klient. See võib kaasa tuua järjekordi ning palume jäätmejaama jäätmete toomise võimalusel edasi lükata.
» Teeninduspunktide ja jäätmejaamade taasavamisest teavitame kodulehel.

Perearstikeskused, kliinikud jmt:
» Klienditeeninduspunktid on suletud, palun lepi kokku telefoni või e-posti teel ohtlike jäätmete üleandmine ja me tuleme ise järele.
» Palume vältida otsest kontakti käitlusettevõtte teenindajatega ka jäätmete üleandmisel: leiame koostöös lahenduse jäätmete kontaktivabaks üleandmiseks.
» Teeninduspunktide ja jäätmejaamade taasavamisest teavitame kodulehel.

Pakendijäätmete kogumine:
» Pakendikonteinereid teenindatakse jätkuvalt väljakujunenud regulaarsusega.
» Haigestunud või haigusetunnustega inimestel palume oma pakendeid avalikesse pakendikonteineritesse mitte viia, vaid panna segaolmejäätmete konteinerisse. Põhjuseks vajadus kaitsta sortimisjaamade töötajaid võimaliku nakatumise eest.

Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu eesmärk on olla ringmajanduse mudeli järgi tegutsevate ettevõtete katus- ja esindusorganisatsioon, mis on jätkusuutliku ringmajanduse eestvedaja, eestkõneleja ja visionäär.Lisainformatsioon:
Margit Rüütelmann
Eesti Ringmajandusettevõtete Liidu tegevjuht
513 0698
margit[at]ejkl.ee
https://www.rmel.ee
19.03.2020
Keskkonnaministeerium 

Keskkonnaministeerium avaldas KKK-d, mis aitavad tuua selgust jäätmekorralduses eriolukorra ajal. On väga tähtis minimeerida nakkuse levikut jäätmete kaudu.

„Kodusel ja kodusemal režiimil on paljud Eesti inimesed nüüd olnud juba mõne päeva ning küllap märkavad kõik igapäevase jäätmetekke hüppelist kasvu,“ nentis keskkonnaministeeriumi asekantsler Kaupo Heinma. „On äärmiselt oluline mõista, et diagnoositud koroonaviiruse või tolle kahtluse korral kogutaks ka jäätmeid tavapärasest teisiti.“ Tollepärast on ministeerium pannud kokku vastused koroonapuhangu ajal tekkida võivatele põletavatele jäätmeküsimustele.

Heinma rõhutas, et viirust kandes on kõige olulisem enda ja teiste tervis, mistõttu tuleb vastupidiselt tavareeglitele panna kõik endaga otseselt kontaktis olnud jäätmed ühte kilekotti, sulgeda too hoolikalt ning visata segaolmejäätmete sekka. „Nimetagem neid koroonajäätmeteks, mida tuleb käsitleda nakkusohtlikena ning nad tavaprügist eraldi hoida. Kui aga viirust ega otsest viirusekahtlust pole, jätkub kõik tavapäraselt. Kindlasti tuleks jätkata biojäätmete eraldi kogumist,“ lisas Heinma.

Koroonaviiruse levikuga seotud jäätmeteemalised korduma kippuvad küsimused lähevad üles Keskkonnaministeeriumi kodulehele ning neid täiendatakse jooksvalt.

Loe edasi...


13.03.2020

Seoses Eestis välja kuulutatud eriolukorraga kutsus Pärnu linnapea Romek Kosenkranius täna hommikul kokku linnavalitsuse kriisikomisjoni, kes kehtestas meetmed koroonaviiruse tõkestamiseks Pärnu linnas ja tema osavaldades.
„Me ei tohi kaotada pead ja tekitada paanikat. Peame säilitama selge mõistuse ja rakendama meetmeid viiruse leviku tõkestamiseks. Pärnu linnas pole praeguseks tuvastatud ühtegi nakatunut, kuid meie inimesi on vaja kaitsta,“ rõhutas linnapea.

Kosenkranius kutsus üles käituma rahulikult, mitte tekitama paanikat ja vältima olukordi, kus inimesed võivad üksteist nakatada. „Kaubandusettevõtted ja poeketid on kinnitanud, et toiduainete varud on piisavad ja tarneahelad töötavad ning ajutisi probleeme esineb vaid kaupade etteveoga, sest teatud esmatarbekaupu ja toiduaineid ostetakse tavapärasest kordi rohkem. Pärnu linna kriisikomisjon on otsustanud rakendada meetmed üksnes haiguse leviku tõkestamiseks,“ selgitas Kosenkranius.

Haridusasutused
Vastavalt valitsuse otsusele sulgetakse esmaspäevast, 16. märtsist kõik Eesti üldhariduskoolid. Täna selgitavad koolid õpilastele e-õppe võimalusi. „Koolide töötajatel säilib juurdepääs oma töökohale, välja arvatud riskirühma kuuluvad töötajad. Nendeks on inimesed, kes on käinud viimasel ajal riskipiirkondadeks kuulutatud välisriikides puhkamas, kes on Saaremaal, Võrumaal, Harjumaal ja mujal võinud kokku puutuda nakkusohtlike inimestega ning muidugi haigusnähtudega inimesed,“ rääkis Kosenkranius.

Pedagoogid ei pea kogu aeg koolimajas viibima, kuid lastel ja lapsevanematel peab olema võimalus töö ajal nendega telefoni või arvuti kaudu suhelda. Õpilastel tuleb jälgida koolidest tulevat infot, koolide kodulehti ja e-õppekeskkonda.
Õppetööd jätkab Pärnu Päikese Kool. Kriisikomisjon soovitab lapsevanematel, kellel on võimalik, lapsed koju jätta. Analoogselt üldhariduskoolidega ei tohi riskirühmadesse kuuluvad kooli töötajad tööle minna, haigustunnustega õpilased tuleb koju jätta.

» Pärnu ja osavaldade lasteaiad jäävad esialgu avatuks. Kui kasvõi ühel lapsel avastatakse koroonaviirus, tuleb kogu lasteaed kinni panna ja selle lasteaia lapsi ei tohi teistesse lasteaedadesse paigutada. Kriisikomisjoni soovitab vaatamata lasteaedade töötamisele kõigil, kellel on võimalik lapsed koju jätta, seda teha.
» Huvikoolid ja noortekeskused on homsest suletud. Töötajad peavad olema telefoni või arvuti kaudu kättesaadavad.
» Huviringe ja treeninguid ei toimu.

Sotsiaalasutused
» Eakate hooldekodudes on kehtestatud külastuskeeld.
» Esmaspäevast sulgetakse Pärnu Sotsiaalkeskuse üksused aadressidel Metsa 16 (eakate päevakeskus), Riia mnt 70 (puuetega inimeste keskus) ja Paikusel, Tiigi 2 asuv päevakeskus. Ühtegi avalikku üritust seal ei toimu, küll teenindatakse Riia mnt 70 puuetega inimesi igapäevaelu toetamise teenusel ning päeva- ja nädalahoiu teenusel.

» Eakate koduteenused jätkuvad.
» Täiskasvanute varjupaik jääb avatuks, kuid varasemast hoolikamalt jälgitakse hügieeninõudeid. Haigusnähtudega isikud eraldatakse. Varjupaigas saab ka päevasel ajal viibida.
» Laste turvakodu tegutseb edasi, järgitakse hügieeninõudeid. Laste perekodud on külalistele suletud.

Kultuuriasutused
» Kõik linnavalitsuse ja tema allasutuste korraldatud avalikud üritused jäävad ära.
» Nooruse maja, Raeküla Vanakooli Keskus ja teised avatud kultuurikeskused suletakse.
» Kriisikomisjon soovitab tungivalt ka kõik Pärnu ja tema osavaldade ööklubides, pubides ja teistes meelelahutusasutustes toimuvad üritused ära jätta. 

» Pärnu keskraamatukogu ja tema haruraamatukogud linnas, Audrus, Lindil, Jõõpres, Lavassaares, Aruväljal, Tõstamaal, Pootsis, Tõhelas ja Paikusel on 16.-30. märtsini suletud. Raamatuid saab tagastada tagastuskasti. Suletud päevadel on viivis peatatud. Kõik märtsi- ja aprillikuus planeeritud üritused on tühistatud. Kes tahab kodusolemise ajaks endale head lugemist varuda, saab seda teha täna ja homme, 13. ja 14. märtsil.

Linnavalitsus ja osavallakeskused
» Linnavalitsuses ja osavallakeskustes vastuvõtud ja külastused piiratud 30. märtsini
» Kokkulepitud kohtumised jäävad ära, suhtlemine toimub telefoni või arvuti kaudu.
» Pärnus Suur-Sepa 16 asuvas linnavalitsuse hoones pääseb üksnes fuajeesse, kus on võimalik infospetsialistidega suhelda ja äärmisel vajadusel eraldi ruumis linnavalitsuse töötajatega kohtuda. Samuti eraldatakse kinnised ja avatud tsoonid osavallakeskustes.
» Linnavalitsuse fuajeesse paigaldatakse spetsiaalne postkast, kuhu saab paberdokumente ja kirju jätta.
» Linnavalitsuse ja linna allasutuste töötajate lähetused on kuni 12. aprillini tühistatud, samuti ei toimu külaliste vastuvõtte selle kuupäevani. 

» Linnavalitsuse infotelefon 444 8200 ja 15 505, e-posti aadress linnavalitsus[at]parnu.ee.
» Töötajate kontaktid

Sulgemised on kehtestatud kuni 30. märtsini, misjärel otsustatakse sulgemise pikendamine või lõpetamine. 

Ühistransport
» Pärnu ja Pärnumaa ühistranspordis on tänasest kehtestatud eriolukord.
» Linna- ja linnalähiliinide busside esiuksi ei avata ja sõitjate salongis piiratakse lindiga juhi töökohale lähenemine.
» Bussijuhid pileteid ei müüa, kasutada tuleb validaatoreid.
Kõikides bussides desinfitseeritakse vähemalt korra päevas kinnihoidmistorusid ja käepidemeid.

Täiendavatest kriisikomisjoni poolt antavatest korraldustest ja piirangutest antakse teada meedia vahendusel


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


19.03.2020

Vabariigi valitsus kiitis tänasel kabinetiistungil heaks töötukassa kaudu pakutava abimeetmete paketi, samuti hüvitab riik märtsist maini kõikide töövõimetuslehtede esimesed kolm haiguspäeva.

Hüvitise saamiseks peavad raskustes ettevõtted vastama vähemalt kahele kolmest tingimusest: ettevõtte käive peab olema langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga; ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest tööd anda; töötajate palka on vähemalt 30 protsenti langetatud.

Toetust saab tööandja kasutada kahe kuu osas märtsi algusest mai lõpuni. Töötukassa hüvitab 70 protsenti eelmise 12 kuu keskmisest brutopalgast, aga mitte rohkem kui 1000 eurot. Tööandjal on kohustus maksta töötajale lisaks vähemalt 150 eurot.

Sotsiaalminister Tanel Kiik tõi valitsuse pressikonverentsil näiteks, et kui inimese brutopalk oli 1000 eurot, siis töötukassa meedet kasutades saab see olema vähemalt 850 eurot. Kui brutopalk oli 1500 eurot kuus, ei tohi see langeda alla 1150 euro. Minister soovitas ettevõtetel kärpida töötasusid nii vähe kui võimalik, võimalusel säilitada senine palk.

Seaduse järgi korvab haigekassa inimestele haiguslehe alates üheksandast tööpäevast ja tööandja enne seda alates kolmandast tööpäevast. Osa tööandjaid on teinud hüvitamise töötajatele veelgi soodsamaks.
Valitsuse pressikonverentsil ütles peaminister Jüri Ratas, et riik hüvitab märtsist maini kõikide töövõimetuslehtede esimesed kolm haiguspäeva. Mis saab karantiini määratutest, kellel ei ole töövõimetuslehte, on Kiige sõnul veel otsustamata.

Loe lähemalt: Valitsus toetab eriolukorras Eesti tööinimesi ja majandust vähemalt 2 miljardi euroga

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


19.03.2020

Eriolukorra tõttu sulgeb Pärnumaa Ühistranspordikeskus esmaspäevast, 23. märtsist ajutiselt kolm Pärnu linnaliini.

Suletavad liinid on:
nr 7B (Kaubajaam – Papiniidu – Veeparadiis – Uus-Sauga – Oja – Haigla – Kaubajaam)
nr 9 (Vana-Pärnu – Vana-Sauga – Uus-Sauga – Veeparadiis – Kuke – Riia mnt – Rääma tn – Haigla)
nr 26 (Paikuse kool - Tammuru – Tuka (Paikuse kool – Sillaküla – Jõemänniku) 

Ülejäänud liinide sõidugraafikud jäävad esialgu samaks. 
„Kuigi bussidega sõidab vähem rahvast, ei saa me rohkem liine sulgeda või õhtul varem seisma panna, sest osadel inimestel on ühistransporti vaja ja me takistaks sellega nende tööd,“ selgitas ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


12.03.02.2020

Pärnu linnapea Romek Kosenkranius allkirjastas käskkirja, millega keelatakse linnavalitsuse hallatavatel asutustel korraldada kuni 1. maini üritusi ja rahvakogunemisi, kus võib olla üle saja osaleja.

Linnavalitsuse hallatavateks asutusteks on lasteaiad, koolid, huvikoolid, kultuuri- ja spordiasutused, hooldekodud, sotsiaalkeskus, laste ja noorte tugikeskus jt. Üle saja osalejaga üritusi ja rahvakogunemisi ei korraldata sel ajal ka linnavalitsuses.

Rahvakogunemiste piiramine on osa meetmetest koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Linnavalitsuse ja linnavalitsuse hallatavate asutuste töötajatel soovitatakse võimalusel mitte osaleda Pärnus ja väljaspool Pärnut toimuvatel üritustel ja rahvakogunemistel, seda sõltumata üritusel osalejate arvust. Loomulikult ei saa kellelgi keelata näiteks lähedase matusele minna, seetõttu ongi käskkirjas „võimalusel mitte osaleda“.

Käskkirja kohaselt tuleb linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtidel tühistada kuni 12. aprillini oma juhitavas asutuses kõik välislähetused ja reisid ning mitte kavandada uusi välislähetusi ja reise. Kõik linnavalitsuse teenistujate ja linnavalitsuse hallatavate asutuste juhtide välislähetused on kuni 12. aprillini keelatud.

Linnaasutuste juhid peavad võimaldama kodus töötamist töötajatel, kes on tulnud tagasi terviseameti kodulehel avaldatud riskipiirkondadest. Kavas on linnavalitsuse ja linna hallatavate asutuste külastamist piirata, millest annab linnavalitsus edaspidi täpsemalt teada.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


18.03.2020

Vabariigi valitsus pole veel otsustanud, kuidas kompenseeritakse koroonapuhangu tõttu tööta jäänud inimeste sissetulek ja mitmendast päevast hüvitatakse haiguslehele jäämist, otsus nende kohta võidakse langetada homme.

Eilsel valitsuse pressikonverentsil tutvustati üksnes abipaketi põhimõtteid. Sotsiaalminister Tanel Kiik rääkis, et inimestele, kes pole haigestunud ega haigestunute lähikontaktsed, vaid ilma jäänud töötamisvõimalusest valitsuse otsuste või koroonapuhangu majanduslike mõjude tõttu, on kavas hüvitada nende senine sissetulek vähemalt 70 protsendi ulatuses.

Abipaketi detaile arutati eile õhtul toimunud töötukassa nõukogu istungil. Kui detailid on kokku lepitud, võtab valitsus vastu sellekohase otsuse.

Väljatöötamisel on ka ajutine lahendus haiguslehel olijate jaoks, kes on kas ise nakatunud või nakkuskahtlusega inimeste lähikontaktsed. Seaduse järgi korvab haigekassa inimestele haiguslehe alates üheksandast tööpäevast ja tööandja enne seda alates kolmandast tööpäevast. Osa tööandjaid on teinud hüvitamise töötajatele veelgi soodsamaks.

Arutlusel on ajutine lahendus, kus riik korvab haiguslehele jäämist kas kohe haiguslehele jäämisest või tööandja asemel alates neljandast päevast. Täpsed detailid pole praegu veel selged.

Kui töötukassa ja haigekassa detailides kokku on leppinud, võtab valitsus abipaketi vastu. Valitsuse kommunikatsioonibüroo meedianõuniku Liis Velskeri sõnul võib see juhtuda homme, kuid otsuse langetamise eeltingimuseks on, et töötukassa ja haigekassa on selleks ajaks kokku leppida jõudnud.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


eekri logo 02

PRESSITEADE
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik
18.03.2020

Koostöös Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikuga on Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel valminud kriisiabikeskus.ee online platvorm Eesti ettevõtete probleemide kaardistamiseks. See aitab hinnata ettevõtjate seisundit kriisiolukorras ning anda olulist sisendit riigipoolsete abimeetmete välja töötamiseks.

Alates tänasest, 18. märtsist oodatakse ettevõtjaid kui ka vabaühendusi, kes teenivad tulu ja pakuvad teenuseid, kriisiabikeskuse veebileheküljele www.kriisiabikeskus.ee täitma ankeeti, mis annab hiljem ülevaate nende vajadustest ja probleemidest. Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik esitab esimese vahekokkuvõte tulemustest Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile 25. märtsiks. Ettevõtjatele jääb platvorm avatuks ka pärast seda.

SA Saare Arenduskeskus juhataja ja projekti koordinaatori Rainer Paenurga sõnul sai idee alguse osalemisest häkatonil “Hack the Crisis”, kus Saaremaa Turunduskoja initsiatiivil loodi testplatvorm Saaremaa ettevõtjate jaoks. Idee arendati üle-eestiliseks koostöös Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikuga, kuna pilootprojekt näitas ettevõtjate suurt huvi ja vajadust selle järele.

Platvormi kaudu kogutav info aitab paremini mõista ettevõtjate olukorda kriisisituatsioonis, lisaks annab see põhjaliku sisendi kriisiabipaketi väljatöötamiseks ja teisteks tugitegevusteks nagu näiteks maakondlike arenduskeskuste nõustamisteenuseks.

“Veebiplatvormi kaudu tuleb ettevõtjal täita 14 küsimusest koosnev ankeet, mille tulemused jõuavad nii ministeeriumi kui ka kõikide maakondlike arenduskeskusteni, “ selgitab Paenurk. Ankeedi täitmine võtab ettevõtjatel aega keskmiselt 3-5 minutit.

“Ettevõtted on igaüks oma spetsiifikaga, seetõttu on ka lahendused edaspidises olukorras toimetulekuks erinevad. Meie, maakondlikud arenduskeskused, analüüsime veebiplatvormi kaudu ettevõtjatelt saadavat infot põhjalikult ning jätkame ettevõtjate toetamist ning nõustamist vastavalt ilmnenud probleemidele, “ lisab Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liige Andres Huul.

Eesti ettevõtete kriisiabikeskus on Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku poolt pakutav platvorm Eesti ettevõtetele, kes on saanud majanduslikku kahju COVID-19 viirusepuhangu tagajärjel ning kes vajavad tuge majandusliku jätkusuutlikkuse tagamiseks kriisiolukorras. Kriisiabikeskuse idee sai alguse Saaremaa Turunduskoja eestvedamisel 13.-15.03 toimunud kriisihäkatonilt “Hack the Crisis”.

Lisainfo:
» Kriisiabikeskus
» Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik

Kõneisikud:
» Rainer Paenurk, SA Saare Arenduskeskus juhataja ja projekti koordinaator, rainer[at]sasak.ee, 553 7536
» Andres Huul,  Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku juhatuse liige, andres.huul[at]arenduskeskused.ee, 5557 2557


17.03.2020

Tõstamaal tekkinud hirm kohalikust koroonaviiruse haiguskoldest ei ole põhjendatud: infektsiooni nakatunud kahe inimese haigusnähtud on möödumas.

„Tänaseks on haigusnähud möödumas, tegemist oli keskmise raskusega viirusinfektsiooniga - palavik 38,5, kuiv ärritusköha, üldine halb enesetunne. Vaevused esinesid kaks päeva, täna on haigete seisund hea, puuduvad viited tüsistustele,“ kirjutas perearst Madis Veskimägi eile Facebookis.

Veskimägi sõnul olid haiged Saaremaal võrkpallivõistlusel ja ta sai infektsioonikahtlusest teada telefoni teel reedel, 13. märtsil. „Soovitasin kodust isolatsiooni, vaevusi leevendavat ravi, vältida kokkupuudet teistega, külaliste vastuvõtmist ja ilma vajaduseta kodunt lahkumist jm,“ teatas ta.

Perearst rõhutas, et haigestunud ei ole oma haiguses kuidagi süüdi ja neid ei tohi halvustada ega häbimärgistada. „Nad tunnevad ennast mitmekordselt õnnetuna. Haigusevaevused on pisiasi võrreldes tõrjumise, halvakspanu ja sõimuga,“ kirjutas Veskimägi.

Perearstini on jõudnud ka teated, et ühes hooldekodus lukustatakse eakaid „kaitsmise“ eesmärgil tubadesse „Kui vanemaealine avastab, et ta on lukustatud ruumis, võib järgneda tõsine paanika, vererõhu tõus, oht insuldi või infarkti tekkeks,“ hoiatas Veskimägi ja lisas, et kriisist on võimalik jagu saada üheskoos rahulikult ja mõistlikult tegutsedes.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


16.03.2020

Pärnu linnavalitsus ning Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavallakeskused on tänasest võõrastele suletud, erandjuhtudel on võimalik ametnikega kokku saada üksnes kontakttsoonis.

Suur-Sepa 16 asuva linnavalitsuse hoone välisuks on kinni. Ustele on paigaldatud käitumisjuhised, kahe ukse vahelises turvatsoonis saab täita avaldusi ja neid seal asuvasse postkasti jätta.

Inimestel, kel on vaja linnavalitsuse töötajatega suhelda, tuleb kasutada telefoni või elektroonilisi kanaleid:
» Perekonnaseisutoiminguteks (abielu, sünd, lahutus) tuleks helistada telefonil 444 8231
» Pärnu Haldusteenustega suhtlemiseks helistada 443 3877 või saata e-kiri aadressil info[at]haldusteenused.ee
» Linnavalitsuse infotelefonid on 444 8200 ja 15 505, e-posti aadress linnavalitsus[at]parnu.ee
»Paikuse osavallakeskuse telefon on 444 8151
» Audru osavallakeskuse telefon 444 8171
» Tõstamaa osavallakeskuse telefon 444 8161

Erinevaid avaldusi ja muid dokumente saab saata e-posti või tavapostiga. Avaldusi on võimalik jätta linnavalitsuse, osavallakeskuste ja hoolekandekontorite postkastidesse. Avalduste blanketid leiab linna veebilehelt, blanketid on pandud ka linnavalitsuse ja osavallakeskuste kontakttsoonidesse.

Sotsiaalkonsultantide telefoninumbrid on järgmised:
» Kesklinn 444 8126, 444 8135
» Mai 444 8145, 444 8146
» Vana-Pärnu 444 8140, 444 8143
» Rääma 444 8142, 444 8144
» Audru 444 8176
» Paikuse 444 8155
» Tõstamaa 444 8163.

Linnavalitsusel ja linna kriisikomisjonil pole õigust reguleerida eraettevõtete tööd: kinni panna kauplusi, ära jätta koolitusi, sulgeda kasiinosid jne. Linnavalitsus korraldab üksnes enda ja oma allasutuste tööd.

Usaldusväärse info saamiseks tuleks jälgida linnavalitsuse ja erinevate asutuste ametlikke infokanaleid (veebileht www.parnu.ee, Facebooki leht „Pärnu linn“, asutuste kodulehed jne).


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


16.03.2020

Pärnu linna kriisikomisjon soovitab lapsevanematel, kellel vähegi võimalik, lapsed lasteaiast koju jätta, kõiki Pärnu linna ja osavaldade lasteaedu hoitakse siiski jätkuvalt töös.

Täna keskpäevaks oli Pärnu linna ja tema osavaldade lasteaedadesse toodud 174 last. Tavaliselt käib Pärnu ja osavaldade lasteaedades üle 2600 lapse, 10. jaanuari seisuga oli neid 2658. Kõik lasteaiad on siiski jätkuvalt avatud, ka siis, kui sinna ühtegi last pole toodud. Lasteaedade lahti hoidmine on vajalik selleks, et kõik kriisi likvideerimisega seotud töötajad, aga ka teised, kel pole võimalik last kodus hoida, saaksid lapsed lasteaeda viia.

Koroonaviirusohu tõttu on suletud osa Pärnu Tammsaare, Kesklinna ja Mai lasteaia rühmadest. Ükski laps haigestunud ei ole, rühmad suleti täiskasvanute tõttu, kes võisid lastega kokku puutuda. Suletud rühmad on ülejäänud lasteaiast eraldatud.

Täna hommikul koos olnud linna kriisikomisjon otsustas, et kõik lasteaiad tuleb jagada tsoonideks. Erinevate tsoonide töötajatel on keelatud üksteisega suhelda ja aulat ühisüritusteks kasutada, võimalusel tuleb igale tsoonile luua eraldi sissepääs.

Osades Pärnu ja tema osavaldade lasteaedades pole täna ühtegi last, kõigis on neid tavapärasest tunduvalt vähem. Kui lapsi pole, on kasvatajatel lubatud kodus viibida, kuid nad peavad olema kättesaadavad. „Need lasteaiad või rühmad pole suletud, vaid reservis,“ rõhutas kriisikomisjoni esimees, linnapea Romek Kosenkranius.

Laste koju jätmise soodustamiseks otsustas linnavalitsus vabastada poole kuu lasteaiatasust kõik lapsevanemad, kelle laps ei viibi kuni kuu lõpuni lasteaias. Tasaarveldus tehakse järgmise kuu arvega.

Olukord võib kiiresti muutuda. Kõige kiiremat ja täpsemat infot saavad lapsevanemad lasteaedadest.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


14.03.2020


Täna hommikuks on Pärnumaal saanud kinnituse 6 COVID-19-viiruse juhtumit, kindlasti on viiruse kandjaid meie seas juba veelgi rohkem. Viiruse leviku pidurdamiseks kuulutati kogu riigis 12. märtsi õhtul välja eriolukord kuni 1. maini 2020.

Hädaolukorra seaduse alusel on kohaliku omavalitsuse kriisikomisjonid kehtestanud erinevad piirangud ja juhised. Oleme valmis selleks, et viiruse levik laieneb ja seetõttu on eriti oluline täita riigi ja omavalitsuste poolt kehtestatud käitumisjuhiseid. Esmalt on vaja mõelda oma tervise julgeoleku peale ja käituda vastavalt.

Viige oma kohtumised teiste inimestega miinimumini: ei mingeid külastusi, kohtumisi, shoppamist kaubanduskeksustes, toitlustuskohtade külastamist, sõprade või vanematega koos ajaveetmist! Karantiinis või terve inimese isolatsioonis viibimine tähendab seda, et ta on kodus ja ei liigu ringi. See kehtib eriti koolilaste kohta, kes jäävad esmaspäevast koju koduõppele. Ärge lahkuge kodust ilma äärmise vajaduseta. Viibige värskes õhus, kuid seda teistest inimestest eemale hoides.

Kui siiski tekib äärmine vajadus külastada poodi või apteeki, kasutage hingamiskaitsevahendeid ja vältige lähikontakti. Inimestevaheline kaugus peab olema vähemalt 2 meetrit, sest just niikaugele võib sülg suust lennelda. Terviseamet loeb haigega kontaktis olnud isikuteks neid, kes on olnud haigele lähemal kui 2 meetrit. Võimalusel kasutage poodides iseteeninduskassasid, jälgides rangelt hügieeninõudeid: puudutage nuppe-puuteekraane kas kinnastes, või kui seda võimalust pole, desinfitseerige käed kohe vastava ainega.

Äärmiselt oluline on isiklik hügieen ja eriti kätepesu. Parim vahend on ikkagi soe vesi ja seep ning võimalikult tihe kätepesu. Desinfitseerimisvahendid on hädapärasteks olukordadeks, kui kätepesu võimalus puudub. Mõistlik on abi saamiseks või teiste inimestega suhtlemiseks kasutada telefoni ja interneti-põhiseid suhtluskanaleid.

Kriisikomisjoni otsusega on suletud kõik koolid ja huvikoolid. Palun ärge lubage oma lapsi trenni, võistlustele või sõpradega välja! Hetkel on õigel kohal nutisõltuvus, kuna interneti kaudu COVID-19 ei levi. 30. märtsini on suletud ka kõik kultuuri- ja külakeskused, huviringid ning keelatud on igasugune ühistegevus. Pärnu linnas on suletud vanemaealiste päevakeskused ja noortekeskused, samuti raamatukogud ja muud asutused, kus on inimeste kogunemise tõttu võimalik saada viirus.

Lasteaiad on küll avatud, kuna riigi toimimiseks on vaja tagada töötajatele laste hoid, kuid neis asutustes rakendatakse täiendavaid hügieenireegleid ja igat haigestumist käsitletakse juhtumipõhiselt, kuni lasteaia sulgemiseni välja. Kriisikomisjon soovitab lapsi, keda on võimalik kodus hoida, mitte lasteaeda tuua. Kõigile linna allasutuste töötajatele on edastatud juhised, kuidas eriolukorras ja haigusjuhtude ilmnemisel käituda.

Kuni 1. maini on ära jäetud igasugused koosolekud, õppused, koolitused ja avalikud üritused, suletud on muuseumid, kontserdi- ja etendusasutused. Tungiv soovitus on vältida igasuguseid rahvarohkeid kohti, mitte minna rahvarohketesse söögikohtadesse või ööklubidesse. Soovitav on mitte pidada ka erapidusid ja sünnipäevi, kuhu on oodata rohkem tuttavaid-sõpru.

Oluline on vältida paanikaga kaasa minemist ja paanika tekitamist. Eriolukord riigis tähendabki seda, et meie tavapärane elu käib teiste reeglite järgi ja kõik asjad ei toimi harjumuspäraselt. Pole mõtet toitu ja hügieenitarbeid suurtes kogustes kokku osta, sest kaubandusettevõtted on kinnitanud: tarneahelad töötavad ja ajutiselt tühjad riiulid on tingitud sellest, et kaupa ei jõuta lihtsalt nii palju välja panna, kui korraga ära ostetakse. Toidu kokkuostmise puhul on oht, et see rikneb ja tuleb hiljem asjatult ära visata.

Mõistlik on hoiduda kuulujuttude levitamisest. Ärge mõistke hukka neid, kes on nakatunud. Haigete inimeste vaenamine ja nende häbivääristamine ei tee neid terveks ega terveid haigeks. Paanika asemel tuleks jälgida isikliku hügieeni reegleid, hoida end füüsilisest kokkupuutest teiste inimestega (min vahe 2 meetrit!) ja mitte väljuda põhjuseta kodust.

Töölkäivad inimesed peavad kindlasti jälgima tööandja juhiseid. Tööandja otsustab, kas ja kui pikaks ajaks töötajad sundpuhkusele saadetakse, kuidas töö ümber korraldatakse, nt tiimidesse või lukustatud tsoonidesse, kas võimaldatakse kodutöötamist või jätkatakse tööd rakendades kõrgendatud isikukaitsemeetmeid töökohtades. Kui tööandja saadab töötaja koju haiguskahtluse tõttu, siis see tähendab rangelt kodus viibimist, mitte sõprade külastamist või töötamist teise tööandja juures.

Iga inimene, kes tunneb end halvasti, ilmnevad haigusnähud või on teadlik, et on kokku puutunud haigustkandva isikuga (kontakt lähemal kui 2 meetrit!), peab end iseseisvalt koju isoleerima ja võtma ühendust oma perearstiga, et saada juhiseid tervenemiseks. Kindlasti mitte minna ise arsti otsima või asuda seisukohale, et „pole hullu midagi, ega mina ei haigestu ega nakata teisi“! Sellise käitumisega seate veelgi suuremasse ohtu enda tervise ja aitate kaasa viiruse levikule - see on vastutustundetu käitumine!

Palun järgida Terviseameti, riigi ja kohaliku omavalitsuse kriisikomisjonide juhiseid asutuste kodulehtedelt, meedia ja sotsiaalmeedia vahendusel ning kindlasti juhinduda nende korraldustest ja juhistest. Need ei ole välja mõeldud selleks, et inimesi kiusata, vaid vähendada ülinakkava viiruse levikut ja kaitsta inimeste tervist ning elu. Rakendades eelpool toodud käitumisjuhiseid, iga üks individuaalselt, on meil võimalik kaitsta ennast ja oma pere ning kaaskodanikke ohtlikult kiiresti leviva viiruse eest ning meid ähvardav oht seljatada.


Rahulikku meelt ja tervist!

Romek Kosenkranius
Pärnu linna kriisikomisjoni esimees


Pärnu linnavalitsuse pressiteade
11.11.2020


Pärnu linnavalitsus soovitab linnavalitsuse ja osavaldadega suhtlemiseks kasutada telefoni või elektroonilisi kanaleid, kui ise kohale tulemine on vältimatu, tuleb ametiruume külastades kanda maski ja hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Linnavalitsuse ja osavallakeskuste hooned jäävad kodanikele avatuks, kuid linnavalitsus soovib nende külastamist piirata. Eile andis linnapea Romek Kosenkranius välja käskkirja, mille järgi tuleb koheselt, kuid mitte hiljem kui alates 16. novembrist linnavalitsuses ja tema hallatavates asutustes võtta kasutusele uued COVID-19 haigust põhjustava viiruse levimist tõkestavad abinõud.

Koosolekute, nõupidamiste, ümarlaudade, avalike arutelude ja koolituste korraldamisel või nendest osavõtmisel tuleb kasutada ainult e-keskkonda. Kui e-keskkonna kaudu üritusel osalemine pole võimalik, tuleb see ära jätta.

Uusi kohtumisi, koolitusi ja teisi koosviibimisi linnavalitsuses, osavallakeskustes ja linna allasutustes planeerida ei tohi. Abielutseremooniate läbiviimisel Suur-Sepa 16 ruumides piiratakse osalejate arvu kuni 25 inimesteni ja nõutakse isikukaitsevahendite kasutamist.

Kui linnavalitsusse või osavallakeskusesse kohale tulemine on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida, ametiruumides kanda maski, desinfitseerida käsi ja hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad. Ühekordseid kaitsemaske pakutakse Suur-Sepa 16 fuajees ja teistes avalikes ruumides, neid ei pea ise kaasa võtma.

Linnavalitsuse hallatavates asutustes kehtestavad ajutised piirangud ja käitumisjuhised nende juhid, lähtudes linnapea käskkirjas antud juhistest ja asutuse töö eripärast.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


12. märts 2020 - 23:54

Tallinn, Stenbocki maja, 12. märts 2020 – Valitsus kuulutas seoses koroonaviiruse pandeemilise levikuga maailmas ja viiruse tõenäolise Eesti-sisese leviku laienemisega riigis välja eriolukorra. Eriolukord kehtib 1. maini 2020, kui valitsus ei otsusta teisiti.

Elukorralduse muutus puudutab muu hulgas koole, kultuurielu ja laevareise. Korraldada ei tohi avalikke üritusi.

„Valitsuse absoluutne prioriteet on kaitsta kujunenud olukorras Eesti inimeste tervist,“ rõhutas peaminister Jüri Ratas. „Eriolukord on vajalik, et Eestis kõige tõhusamalt koroonaviiruse leviku vastu seista. Riik peab saama kodanikele anda selgeid ja vajadusel kohustuslikke korraldusi, mis aitaksid viiruse levikule piir panna.“

Peaminister lisas, et üksnes riigi tegevusest kriisist ülesaamiseks enam ei piisa. „Oleme jõudnud olukorda, kus iga inimene peab panustama rahvatervise kaitseks. Mõistan ebamugavust, mida eriolukorra väljakuulutamine meile kõigile tekitab, kuid kaalul pole ainult inimeste tervise, vaid ka elude kaitse.“

Samuti ütles Jüri Ratas, et kuna viiruse levik on kompleksne nähtus, millel on mõju paljudele erinevatele Eesti eluvaldkondadele, siis nõuab sellega tegelemine erakorralisi meetmeid. „Rahvatervise kõrval on eelkõige oluline tagada viiruse levikuga seotud majanduse probleemidega seotud olukordade tõhus ja operatiivne lahendamine,“ lausus peaminister.

„Viiruse levikust põhjustatud hädaolukorda ei ole võimalik enam lahendada ilma hädaolukorra seaduses sätestatud juhtimiskorraldust rakendamata,“ lisas ta.

Ettepaneku kuulutada välja eriolukord tegi valitsuskomisjon, mida juhib peaminister. Valitsuskomisjon koguneb uuele istungile reedel, 13. märtsil.

Loe edasi


13.03.2020

Pärnu linna kriisikomisjon otsustas hädaolukorra seadusele tuginedes Pärnu linnavolikogu 2. aprilli istungi ning sellele eelnevad volikogu komisjonide ja osavallakogude koosolekud ära jätta.

„Mida vähem on vahetuid inimeste vahelisi kokkupuuteid, seda väiksem on koroonaviiruse leviku tõenäosus. Kehtestatud eriolukorras soovitatakse vältida kõiki edasilükkamatuid kontakte, kogunemisi ja koosolekuid. 2. aprilliks kavandatud volikogu istungi päevakorda pole teadaolevalt kavandatud pakilisi punkte,“ selgitas volikogu esimees Meelis Kukk.

Täna omavalitsustele saadetud e-kirjas soovitab rahandusministeerium kasutada omavalitsustel volikogu, valitsuse ja komisjonide istungite pidamiseks elektroonilisi töövorme, et vältida inimeste kogunemisi. Arvestades volikogu istungite pidamise seniseid elektroonilisi võimalusi ja kavandatud päevakorda, pidas volikogu esimees mõistlikuks istungi kokkukutsumine edasi lükata.

„Kriisiolukord on poliitilise ühtsuse aeg, langetamaks koos otsuseid ja rakendamaks meetmeid, mis viivad meid võimalikult ruttu tavaelu tingimustesse,“ ütles Kukk.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Mis on Pärnu aasta tegu 2021? Tee ettepanek!

Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid