Jäta menüü vahele

PRESSITEATED, UUDISED

06.02.2020


Pärnu linnavolikogu võttis vastu Pärnu linna kui asustusüksuse üldplaneeringu 2025+ ja kohustas linnavalitsust korraldama selle avaliku väljapaneku.

Kehtiv Pärnu üldplaneering pärineb aastast 2001. Arutlusel olev üldplaneering soovitakse kehtestada üksnes Pärnu linna kui asustusüksuse kohta, Pärnu linna kui omavalitsusüksuse (Pärnu koos osavaldadega) üldplaneeringut alles tehakse.

Uus üldplaneering on rõhuasetusega kesklinnale, mille arengu põhieesmärgiks on linnakeskuse positsiooni taastamine atraktiivse äri- elu ja investeerimiskohana.

Üldplaneeringuga nähakse ette senisest paindlikuma maakasutuse kavandamine, kus lisaks territooriumi valdavale kasutusotstarbele on määratud täiendavad piirkonda sobivad otstarbed. Näiteks elupiirkonda teenindava toitlustusasutuse kavandamine. Kesklinn on kavandatud segahoonestusega alaks, mis võimaldab linnakeskust planeerida funktsionaalselt mitmekesisena ja elavana ning soodustada säästlike liikumisviise.

Paindliku maakasutuse ja tervikliku keskkonna arendamiseks on määratud arengualad, kus senise tegevuse lõppemisel on ette nähtud põhimõtted alale uue kasutusotstarbe leidmiseks. Näiteks jõe ääres paiknevate olemasolevate tootmisalade ümber kavandamine elamualadeks.

Suurem tähelepanu on kõigile kasutamiseks mõeldud avaliku linnaruumi arendamisel ja head elukeskkonda tagavate tingimuste seadmisel nagu jalakäijate kasutusmugavusest lähtumine ja kvaliteetsete haljasalade kavandamine.

Uue üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 2. märtsist 3. aprillini. Siis saab linna kodulehel, Pärnu keskraamatukogu perioodikasaalis ja linnavalitsuse esimese korruse planeeringute saalis üldplaneeringu projektiga tutvuda ja ettepanekuid teha.

Aprillis kujundab linnavalitsus ettepanekute suhtes oma seisukoha ja 14. mai toimub keskraamatukogus üldplaneeringu avalik arutelu, kuid siis enam ettepanekuid teha ei saa, neid peab tegema avaliku väljapaneku ajal.

Pärast avalikustamist saadetakse üldplaneering uuesti volikogusse, kes muudatusettepanekuid arutab ja üldplaneeringu kehtestab.

Vaata lisaks: Pärnu linna asustusüksuse üldplaneering 2025+Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


Koroonaviiruse levikuga seotud teated

Tõstamaa osavallakeskus

Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Pärnu linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Audru osavallakeskus

Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid ja vastuvõtuajad 
Avatud: E–N 8–17, R 8–16

Veebilehel kasutatakse küpsiseid