Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

Pressiteated, uudised

10.02.2020

Valmis on saanud Pärnu linna välisõhu mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava. Mürakaart hõlmab üle linna üheksat erinevat sõidutee lõiku, ühte ringrada ja seitset erinevat tööstusmüraala, mis asuvas Pärnu keskuslinnas, Paikuse alevis, Papsaare ja Lemmetsa külades ning Tõstamaa alevis.

Müraallikate ja uuringupiirkondade loetelu on kokku pandud kodanikelt laekunud kaebuste kui ka antud piirkondades töötavate inimeste ettepanekute põhjal. Mürakaardi koostamisel võeti aluseks nii liiklusmüra (täpsemalt maanteemüra) kui ka tööstusmüra.

Liiklusmüra kaardistati Ehitajate teel, Jannseni, Rääma ja Pikal tänaval ning Tallinna ja Riia maanteel. Paikuse alevis mõõdeti mürataset Paide maanteel. Tööstusmüra kaardistati Kase-Savi-Raba tööstuspiirkonnas, Pärnu sadamas, Lemmetsa külas (siin toimetavad osaühingud Valmos ja AQ Lasertool, Paikuse alevis (osaühing Baltic Forest) ja Tõstamaa alevikus (osaühingu Sooselja viljakuivati).

Kuna Pärnu linna territooriumil asuvad Audru ringrada ja Paikuse õppekeskus ühes alarmsõidukite väljaõppeala ja poolkinnise lasketiiruga, hinnati müra ka nendes kohtades.

Mürakaardi põhjal koostatud keskkonnamüra vähendamise tegevuskavas on välja toodud mitmeid konkreetseid ettepanekuid, kuidas ühes või teises kohas keskkonnamüra edaspidi vähendada. Pakutud meetmete tulemusena peaks müratase vähenema eelkõige seal, kus see võib avaldada kahjulikku mõju inimeste tervisele ning kus mürahäiringu vähendamine puudutaks võimalikult paljusid inimesi. Lisaks on tegevuskavas välja toodud ka müra ennetavad meetmed.

Nii mürakaardi kui tegevuskava koostas Pärnu linnavalitsuse tellimusel osaühing Akukon Eesti. Kohustuse koostada välisõhu mürakaart ja müra vähendamise tegevuskava, seab kohalikule omavalitsusele atmosfääriõhu kaitse seadus.
Mürakaardi ja müra vähendamise tegevuskava koostamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Tööd läksid maksma kokku 17 280 eurot, linna osa moodustab sellest 1728 eurot ja KIKi osa 15 552 eurot.

» Pärnu linna välisõhu mürakaart ; Lisad
» Pärnu linna välisõhus leviva keskkonnamüra vähendamise tegevuskava


Lisainformatsioon:
Marve Virunurm
Pärnu linnavalitsuse keskkonna ja heakorra peaspetsialist
444 8307
marve.virunurm[at]parnu.ee


Veebilehel kasutatakse küpsiseid